1. Personal
  2. /
  3. Účet a platby
  4. /
  5. Internet bankingTB

Dostupnosť Internet bankingu

Internet banking je dostupný 24/7. Počas dennej uzávierky sú dočasne nedostupné pohyby na účte, B-mail; stavy na účtoch sú informatívne a platobné príkazy sa zaznamenávajú.

Všetky ostatné funkcionality Internet bankingu sú aj počas uzávierky dostupné.

Denná uzávierka prebieha v pracovných dňoch a v sobotu od 22:00 hod. v trvaní cca 20 min.

V nedeľu a počas sviatkov systém pracuje s dátumom najbližšieho nasledujúceho bankového pracovného dňa, z toho dôvodu sú platby realizované aj v tieto dni s dátumom splatnosti podľa pokynu klienta (pondelok-sobota okrem sviatkov).

Platobné príkazy zadané prostredníctvom služby Internet banking s dátumom splatnosti neskorším ako je dátum ich zadania (s dátumom splatnosti vyšším ako je aktuálny dátum v systéme) banka zrealizuje v skorých ranných hodinách dňa splatnosti. Pri zvolenej možnosti opakovania platby z dôvodu nedostatočného peňažného krytia na účte v daný deň zúčtovania sa systém pokúsi zrealizovať platbu opakovane v deň zúčtovania v doobednajších a poobedňajších hodinách.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/personal/ucet-platby/internet-banking/dostupnost/