1. Personal
  2. /
  3. Účet a platby
  4. /
  5. Zrušenie Vkladnej knižky

Rušíme vkladné knižky Tatra banky

Vkladná knižka a Vkladná knižka Junior zaniknú k 30. 09. 2022.

Ako zrušiť vkladnú knižku

Čo sa stane s mojimi úsporami?

Finančné prostriedky, ktoré ste si nasporili, vám budú po predložení vkladnej knižky a dokladu totožnosti vyplatené v ktorejkoľvek pobočke Tatra banky s pokladňou.

Čo ak nestihnem prísť do pobočky?

Ak máte bežný účet od Tatra banky, ktorý je vedený v rovnakej mene ako rušená vkladná knižka, bude vám po 30. 09. 2022 celá nasporená suma zaslaná na tento bežný účet.

Máte účet v inej banke? Nemusíte sa báť, o svoje úspory neprídete. Budeme ich pre vás evidovať až do uplynutia premlčacej lehoty. Zostatok na vkladnej knižke vám vyplatíme v ktorejkoľvek pobočke s pokladňou po predložení dokladu totožnosti.

Rušíme vkladné knižky Tatra banky

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/personal/ucet-platby/zrusenie-vkladnej-knizky/