1. Personal
  2. /
  3. Účet a platby
  4. /
  5. Zrušenie Vkladnej knižky

Produkt vkladná knižka už neposkytujeme

Vkladná knižka a Vkladná knižka Junior zanikli k 30. 09. 2022.

Ako zrušiť vkladnú knižku

Čo sa stalo s mojimi úsporami?

Ak máte bežný účet od Tatra banky, ktorý je vedený v rovnakej mene ako zrušená vkladná knižka, celá nasporená suma vám bola bezhotovostne prevedená na tento bežný účet.

Čo ak nemám bežný účet v Tatra banke?

Máte účet v inej banke? Nemusíte sa báť, o svoje úspory neprídete. Budeme ich pre vás evidovať až do uplynutia premlčacej lehoty, t. j. do 30. 9. 2025.

Finančné prostriedky, ktoré ste si nasporili, vám budú po predložení dokladu totožnosti bezhotovostne prevedené na bežný účet, ktorý používate alebo vyplatené v hotovosti v ktorejkoľvek pobočke s pokladňou.

Rušíme vkladné knižky Tatra banky

Ako si môžem ďalej sporiť?

Navštívte ktorúkoľvek našu pobočku. Predstavíme vám produkty, vďaka ktorým môžete naďalej zhodnocovať svoje úspory a využívať kvalitné služby každodenného bankovníctva.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/personal/ucet-platby/zrusenie-vkladnej-knizky/