Kreditná karta

Určite máte množstvo otázok. Tu nájdete odpovede na tie najčastejšie ohľadom:

  • splatenia dlžnej sumy na kreditnej karte

  • reklamácií platieb

Vašou kreditnou kartou už nie je možné realizovať žiadne transakcie.

  • Ak ste nesplatili dlžnú sumu, je potrebné ju vyrovnať v Tatra banke. Informácie o čísle účtu a spôsobe splatenia dlžnej sumy nájdete v e-maile z dňa 15. 5. 2017. Pri platbe nie je potrebné uvádzať variabilný symbol. Pre bližšie informácie kontaktujte Tatra banku na telefónnom čísle 02/5919 7777.
  • Požiadavky na preverenie transakcií realizovaných kreditnou kartou môžete podať v ktorejkoľvek pobočke Tatra banky. Odporúčame vám priniesť si so sebou všetky relevantné doklady súvisiace s reklamovanou platbou (komunikácia s obchodníkom, objednávka a pod.).

Príďte si po limitovanú edíciu kreditnej karty venovanú spisovateľovi Rudolfovi Slobodovi.

Poradíme vám?


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/personal/ucet-platby/zuno/kreditna-karta/