Účty

Určite máte množstvo otázok. Tu nájdete odpovede na tie najčastejšie ohľadom:

 • bežného účtu a platobného styku

 • platieb debetnou kartou

 • povoleného prečerpania

Bežný účet

ZUNO postupne uzatvorilo účty v EUR a cudzej mene všetkým klientom.

 • Výpoveď účtu vám bola zaslaná do vášho Online bankingu a na váš registrovaný e-mail. Odo dňa doručenia výpovede plynula dvojmesačná výpovedná lehota. Po skončení výpovednej lehoty bol účet zrušený.
 • Zostatok z účtu bol presunutý do Tatra banky.

Ako postupovať:

 • Ak ste mali na účte kladný zostatok, kontaktujte DIALOG Live na 02/5919 1013 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Tatra banky. Potrebovať budete len váš identifikačný doklad.
 • Ak ste mali nulový zostatok na účte, nemusíte už nič robiť. Váš účet bol zatvorený po uplynutí výpovednej lehoty.
 • Ak ste mali záporný zostatok na účte (REZERVA/Povolené prečerpanie), je potrebné ho vyrovnať v Tatra banke. Informácie o čísle účtu a spôsobe splatenia dlžnej sumy nájdete v e-maile z dňa 15. 5. 2017. Pri platbe nie je potrebné uvádzať variabilný symbol. Pre bližšie informácie kontaktujte Tatra banku na telefónnom čísle 02/5919 7777.

Mám záujem o nový účet:

Otvorte si účet s balíkom služieb Tatra PersonalTB a vďaka Programu odmeňovaniaTB ho môžete mať za 0 €.

Platba kartou 

Vašou debetnou kartou už nie je možné realizovať žiadne transakcie.

 • V prípade vrátenia platby zo strany obchodníka na zrušenú kartu navštívte ktorúkoľvek pobočku Tatra banky, kde uvediete číslo účtu, na ktorý vám poukážeme vrátenú sumu.
 • Požiadavky na preverenie transakcií realizovaných debetnou kartou môžete podať v ktorejkoľvek pobočke Tatra banky. Odporúčame vám priniesť si so sebou všetky relevantné doklady súvisiace s reklamovanou platbou (komunikácia s obchodníkom, objednávka a pod.).

Platobný styk

ZUNO ukončilo poskytovanie platobného styku.

 • Posledné zahraničné platby bolo možné zrealizovať 15. 5. 2017 a SEPA platby a inkasá 2. 6. 2017 do 7:00 hod.
 • SEPA inkasá so splatnosťou po 2. 6. 2017 boli zrušené.
 • Všetky platby, ktoré po tomto termíne smerovali na účty v ZUNO banke, boli vrátené odosielateľovi platby.
 • Platby, ktoré odosielali klienti zo svojich účtov v ZUNO banke a neboli pripísané na účty príjemcov v iných bankách a boli vrátené ZUNO banke,  budú doriešené v Tatra banke. O vrátenej platbe budú klienti informovaní.
 • Požiadavky na preverenie SEPA platieb, SEPA inkás, zahraničných platieb a trvalých príkazov môžete podať v ktorejkoľvek pobočke Tatra banky.

Povolené prečerpanie 

Vaša REZERVA bola automaticky zrušená po uplynutí dvojmesačnej výpovednej lehoty.

 • Ak ste nesplatili dlžnú sumu, je potrebné ju vyrovnať v Tatra banke. Informácie o čísle účtu a spôsobe splatenia dlžnej sumy nájdete v e-maile z dňa 15. 5. 2017. Pri platbe nie je potrebné uvádzať variabilný symbol.
 • Pre bližšie informácie kontaktujte Tatra banku na telefónnom čísle 02/5919 7777.

Poradíme vám?


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/personal/ucet-platby/zuno/ucty/