Úvery

Určite máte množstvo otázok. Tu nájdete odpovede na tie najčastejšie ohľadom:

 • Pôžičky/Pôžičky Plus

 • úhrady splátok a zmien na úvere

 • poistenia schopnosti splácať

Pôžička/Pôžička Plus

Vaša Pôžička/Pôžička Plus bola presunutá do Tatra banky aj s výhodami, ktoré ste k nej mali dohodnuté v ZUNO.

Nasledovné parametre úveru zostávajú bez zmeny:

 • výška pravidelnej mesačnej splátky,
 • deň splatnosti mesačnej splátky,
 • výška úrokovej sadzby,
 • výška mesačnej splátky poistného,
 • dátum poslednej splátky,
 • poplatok za Pôžičku Plus.

Úhrada splátok

 • Splátky uhrádzajte na číslo účtu, ktoré Vám oznámilo ZUNO e-mailom.
 • Ak ste oznámenie o zmene účtu splácania nedostali, kontaktujte DIALOG Live na 02/5919 1013 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Tatra banky. Potrebovať budete len váš identifikačný doklad.
 • Ak sa vám do Tatra banky prenieslo viac úverov, všetky splátky posielajte na rovnaké číslo účtu.
 • Pri platbe nie je potrebné zadávať variabilný symbol.
 • Ak dátum splátky pripadne na nedeľu alebo sviatok, splátku zúčtujeme v predchádzajúci pracovný deň.
 • Odporúčame Vám zriadiť si trvalý príkaz na prevod peňažných prostriedkov na účet splácania aspoň dva pracovné dni pred dňom úhrady splátky.

Zmeny na úvere

Tieto zmeny realizujeme bezplatne:

 • zmenu účtu splácania - pokiaľ máte v Tatra banke otvorený aj bežný účet, splátku si môžete nechať sťahovať priamo z neho,
 • zrealizovanie mimoriadnej splátky,
 • zmenu dátumu splátky,
 • predčasné splatenie úveru.

Predĺžiť dobu splatnosti bude možné, iba ak svoju PÔŽIČKU refinancujete a dohodnete si nové podmienky úveru.

Skrátiť dobu splatnosti môžete prostredníctvom mimoriadnej splátky úveru, pričom výšku splátky nebude možné navýšiť oproti pôvodnej výške. Zmena je bezplatná.

V prípade záujmu kontaktujte DIALOG Live na 02/5919 1013 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku
Tatra banky.

Poistenie schopnosti splácať

Poistenie schopnosti splácať PÔŽIČKU, ktoré ste uzatvorili v ZUNO banke, pokračuje s rovnakými podmienkami v Tatra banke.

Keď sa ocitnete v situácii, že potrebujete použiť svoje poistenie, doručte oznámenie o poistnej udalosti priamo do poisťovne UNIQA:

UNIQA Call Centrum
Telefón: 0850 111 400
Pondelok – štvrtok 8:00 – 17:00
Piatok 8:00 – 16:00
E-mail: poistovna@uniqa.sk
UNIQA poisťovňa, a. s., prevádzka banky, Lazaretská 15, 820 07 Bratislava

Poradíme vám?


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/personal/ucet-platby/zuno/uvery/