Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte s využívaním cookies.  Prečítajte si informácie o tom, ako sú cookies používané a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Tatra banka

22.6.2018 17:27

Private rentTB

Doživotná garantovaná renta

Ak si chcete aj na dôchodku zachovať primeranú kvalitu života, nezaobídete
sa bez finančnej prípravy. Vytvoriť si obraz o svojej finančnej situácii
v dôchodkovom veku vám pomôže niekoľko otázok:

  • Pokryje mi súčasný dôchodkový systém životné náklady?
  • Budem mať dosť vlastných úspor na zabezpečenie požadovaného štandardu?
  • Na aký čas mi vystačia moje úspory?
  • Ako dlho budem žiť?
  • Neminú sa moje úspory predčasne?


Dôležité je mať finančne pokrytý celý dôchodkový vek. V prvých rokoch dôchodku si často vieme požadovaný životný štandard ešte zabezpečiť aj sami. Postupom času je to stále ťažšie, neskôr až nemožné. A práve tieto roky sú na dostatočné finančné krytie najcitlivejšie.

Kľúčovým parametrom pri nastavení zabezpečenia je vek dožitia. Vždy je tu riziko, že sa nám financie na zabezpečenie dôchodku minú. Dôvodov môže byť viacero, či už nepriaznivý vývoj na finančných trhoch, ktorý znehodnotí kapitál, alebo sa jednoducho dožijeme vyššieho veku, ako sme pri kalkulácii predpokladali. Prvé riziko sa dá eliminovať výberom vhodného spôsobu zhodnotenia a ochrany kapitálu. Druhé riziko je omnoho závažnejšie. V priebehu rokov sa priemerný vek dožitia celej populácie stále zvyšuje a nemôžeme vylúčiť možnosť, že sa dožijeme omnoho vyššieho veku, ako je priemer. Riziko predčasného spotrebovania úspor úplne eliminuje nový výplatný produkt s doživotnou rentou.

Private rentTB je výplatný produkt s doživotne vyplácanou rentou v stanovenej výške bez rizika vyčerpania úspor. Takéto zabezpečenie je možné na princípe poistného produktu. Poisťovateľ sa zmluvne zaväzuje vyplácať klientom dohodnutú rentu, a to doživotne. V produkte je možné zvoliť si aj garantovanú dobu výplaty. To zaistí, že v prípade úmrtia klienta bude pokračovať vyplácanie renty určeným osobám. Vložené peniaze tak budú efektívnejšie využité. Počas garantovanej doby je vyplácaná renta dvojnásobne vyššia ako po jej ukončení.

Private rentTB môžete využiť nielen pre seba, ale napríklad aj pre svojich rodičov. Pomocou doživotnej renty im môžete zvýšiť mesačný dôchodok a tým aj životný štandard. Vyplácaná renta taktiež umožňuje zabezpečiť financovanie nadštandardnej doživotnej starostlivosti v zariadení pre seniorov alebo v obdobnej opatrovateľskej službe.