Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte s využívaním cookies.  Prečítajte si informácie o tom, ako sú cookies používané a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Tatra banka

22.6.2018 17:21

Najčastejšie otázky

Prečítajte si najčastejšie otázky, ktoré by vás pri kúpe investičného
zlata mohli najviac zaujímať. Rozdelené sú v štyroch kategóriach

  • kúpa zlata
  • držba zlata
  • predaj zlata
  • ostatné náležitosti

Poplatok za prenájom bezpečnostnej schránky sa účtuje v zmysle aktuálne platného sadzobníka poplatkov pre privátnych klientov.

Na zlatej tehličke alebo zlatej minci je vyrazená rýdzosť investičného zlata.

Nie, Tatra banka poskytuje možnosť kúpy investičného zlata len svojim privátnym klientom.

V obchodných priestoroch privátneho bankovníctva na Gorkého ul. v Bratislave.

Nie, miestom dodania sú len obchodné priestory privátneho bankovníctva na Gorkého ul. v Bratislave.

Dostupné sú zlaté tehličky s hmotnosťou 1 g, 2 g, 5 g, 10 g, 20 g, 50 g, 100 g, 250 g, 500 g a 1000 g.

Klient si vyberie veľkosť tehličky, pričom gram investičného zlata pri malej tehličke je drahší ako gram investičného zlata pri väčšej tehličke.

Pri spätnom odkupe sa cena investičného zlata odvíja od trhovej ceny.

Tatra banka spätne odkúpi fyzické investičné zlato od privátneho klienta len v prípade, že investičné zlato nadobudnuté klientom prostredníctvom Tatra banky bude mať klient nepretržite uložené v bezpečnostnej schránke klienta v Tatra banke na mieste dodania investičného zlata po celú dobu od prevzatia investičného zlata.

Klient zaplatí kúpnu cenu a pri uzavretí obchodu sa neplatí žiaden poplatok.

Privátny klient informuje privátneho bankára o svojom záujme kúpiť investičné zlato, pričom uvedie o aký druh investičného zlata a rozsah obchodu má záujem. Privátny bankár informuje privátneho klienta o kúpnej cene zlata a v prípade, že klient súhlasí s uvedenou kúpnou cenou, privátny bánkár uzavrie s klientom obchod a podpíše zmluvnú dokumentáciu.

Banka dodá klientovi fyzické investičné zlato do 30 dní od uzavretia obchodu a privátny klient si prevezme fyzické investičné zlato v obchodných priestoroch privátneho bankovníctva na Gorkého ul. v Bratislave. Privátny klient zároveň dostane písomné potvrdenie o kúpe investičného zlata pri jeho prevzatí.

Tatra banka nakupuje investičné zlato od Raiffeisen Bank International AG. Klient zistí kúpnu cenu investičného zlata od privátneho bankára.

Klient môže predať investičné zlato ktorémukoľvek subjektu, ktorý sa zaoberá touto činnosťou.

Po odpredaji zlata dostane klient peniaze v deň finančného vyrovnania, t. j. dva pracovné dni po odpredaji.

Tatra banka predáva investičné zlato najmä privátnym klientom za kúpnu cenu dohodnutú medzi bankou a klientom.

Ak privátny klient prejaví záujem predať v banke uschované fyzické investičné zlato, privátny bankár ponúkne klientovi cenu, za ktorú banka investičné zlato odkúpi. Po akceptácii ceny klientom uzavrie privátny bankár s klientom zmluvnú dokumentáciu a klient odovzdá predávané fyzické investičné zlato banke, pričom banka potvrdí klientovi jeho prevzatie. Následne klient dostane po dni finančného vysporiadania písomné potvrdenie o predaji investičného zlata banke od privátneho bankára.

Klient má možnosť pripoistiť sa, ak hodnota uschovaného investičného zlata presahuje poistný limit zahrnutý v poplatku za prenájom bezpečnostnej schránky. Klient sa sám rozhoduje ohľadom bezpečnosti svojho majetku.

Zlato nemusí zostať v priestoroch Tatra banky. Klient si zlato môže zobrať domov, ale v tom prípade banka nezabezpečuje spätný odkup investičného zlata.

Klient môže kúpené investičné zlato od Tatra banky predať aj inému subjektu.

Áno. Bližšie informácie vám poskytne privátny bankár.

Na internetovej stránke Viedenskej mincovne (Münze Österreich) www.austrian-mint.at

Je na zvážení klienta, ako sa rozhodne použiť kúpené investičného zlata.

Trójska unca zlata je 31,103 g.

Nie, nakoľko zlaté tehličky majú vyrazenú hmotnosť, logo Münze Österreich, rýdzosť, logo znalca a výrobcu Argor Heraeus SA a jedinečné číslo.