Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte s využívaním cookies.  Prečítajte si informácie o tom, ako sú cookies používané a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Tatra banka

22.6.2018 11:29

Nástroje investovania

Zlato svojimi rozmanitými formami poskytuje zaujímavé investičné nástroje na základe
preferencií investora.

Certifikáty a opcie

Vzhľadom na to, že existuje veľmi veľa druhov na burze obchodovaných certifikátov, tak spomenieme
len niektoré:

Indexové certifikáty: Snažia sa kopírovať podkladovú cenu zlata vyjadrenú štandardne v USD 1:1; neexistuje
žiadna výhoda k ETF; nevýhodou je riziko emitenta; nemajú spravidla určenú pevnú splatnosť; nepoužívajú pákový efekt.
Popri indexových certifikátoch existuje veľké množstvo variácií, ktoré podobne ako indexové certifikáty majú síce riziko emitenta
(preto treba emitenta poriadne zvážiť), ale oproti ETFs ponúkajú zaujímavé náležitosti:

  • Quanto certifikáty. Ich úlohou je zaistiť vývoj investície vzhľadom na pohyb EUR/USD, čo je veľká výhoda, lebo zlato má spravidla silnú výkonnosť práve v prostredí slabého dolára.

  • Pákové certifikáty. Ich výhodou oproti opciám je absencia časovej hodnoty opcie, čím sa dajú použiť na investovanie bez fixnej maturity; ich nevýhodou je bariéra, pri dosiahnutí ktorej investor prichádza o drvivú časť svojej investície a zohľadnenie nezanedbateľných úverových nákladov, ktoré si do ceny takéhoto cenného papiera účtuje emitent.

Opcie: Výhodou je, že nemajú bariéru a silnejšie kolísanie cien môže investor do splatnosti opcie „vysedieť" a dúfať v zotavenie cien; ich nevýhodou je strata časovej hodnoty opcie, čo pre menej skúsených investorov komplikuje prehľadnosť. Posledné dva varianty sú vhodné jednoznačne pre špekulantov a krátkodobo orientovaných investorov, ktorí počítajú s výraznými pohybmi cien. Investovanie vyžaduje znalosť opčnej teórie.

Futures

Sú vhodné rovnako pre špekulantov, prípadne profesionálnych investorov, ktorí chcú participovať na pohybe podkladového aktíva s pomocou páky.

Fyzický nákup zlata (mince, tehličky a iné)

  • Výhoda: Fyzicky dostupné, žiadna závislosť od fungovania finančného trhu, prakticky nezničiteľné.

  • Nevýhoda: Relatívne vysoký rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou, hlavne pri nižších nominálnych hodnotách; náklady so skladovaním a poistením pred krádežou, a to najmä pri väčších objemoch.

  • Zhrnutie: Relatívne drahá forma staviť na rast cien zlata; odporúča sa ako železná rezerva pre tú časť investície, ktorá slúži ako zábezpeka v prípade „worst-case" scenára, napríklad vojnového konfliktu.

ETF - zlatom kryté cenné papiere

Zlato sa obchoduje vo forme cenných papierov na viacerých burzách. Tieto formy regulovaných zaknihovaných cenných papierov sa nazývajú Exchange Trade Commodity (ETCs) alebo Exchange Trade Funds (ETFs). Ich úlohou je podľa možností čo najvernejšie kopírovať vývoj ceny zlata. Na rozdiel od derivátov sú tieto cenné papiere väčšinou stopercentne fyzicky kryté zlatom. Technicky sa reálne zlato nakupuje pri investícii klienta vo forme tehličiek, ktoré sa uložia v trezoroch banky. Tieto druhy cenných papierov sa postarali o významnú časť dopytu po zlate a od roku 2007 tvoria asi 38 % preukázateľného nového dopytu po zlate a asi 7,5 % celkového dopytu. V roku 2008 držali ETFs viac ako 1 500 ton zlata, čo je viac než rezervy švajčiarskej národnej banky.

  • Výhoda: Lacné a pohodlné riešenie; rozdiel nákupnej a predajnej ceny oproti fyzickému nákupu zlata oveľa menší; obchodovanie cez burzu; evidencia cenných papierov rovnaká ako pri ostatných cenných papieroch ako akcie; žiadne riziko krádeže a znížené riziko spojené s bonitou emitenta.

  • Nevýhoda: Za skladovanie, poistenie a nákupné poplatky fond strháva ročný poplatok, čo spôsobuje dlhodobo zaostávanie vývoja ETFs za vývojom fyzického zlata (investor si musí porovnať efektivitu prípadne fyzicky držaného zlata, pričom úspory z rozsahu sú pri ETF pravdepodobne vyššie).

  • Zhrnutie: Lacné a praktické riešenie pre všetkých, ktorí chcú investovať bez použitia pákového efektu a bez rizika emitenta do zlata; nie náhodou najrýchlejšie rastúca forma investovania do zlata.

Akcie spoločností z oblasti ťažby zlata

Je zrejmé, že investícia do akcií spoločností z oblasti ťažby zlata už nie je čistou komoditnou investíciou, keďže sa pridáva množstvo rizík, ale aj šancí akciového trhu. Sektorové akcie sa pri korekcii trhu spravidla nedokážu odkloniť od všeobecného vývoja. Ďalej investor neovplyvní možné chyby vedenia spoločnosti s potenciálnym vplyvom na ziskovosť a reputáciu spoločnosti, a teda na kurz akcie. Nezanedbateľné je aj politické riziko, lebo zlato sa ťaží prevažne v nestabilných krajinách. Preto sú investície do týchto spoločností skôr akciovou investíciou ako komoditnou.

Spracované podľa: Raiffeisen RESEARCH