Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte s využívaním cookies.  Prečítajte si informácie o tom, ako sú cookies používané a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Tatra banka

22.6.2018 11:28

O zlate

Čo ovplyvňuje cenu zlata?

Pre zlato nie je dôležitá výška priebežnej ťažby ani údaje o spotrebe v šperkárskom priemysle.
Dôvodom je fakt, že na rozdiel od iných komodít sa zlata reálne spotrebuje len veľmi malé množstvo.
Navyše sa veľká časť tejto spotreby recykluje, čo znamená, že z historicky reálne vyťaženého zlata sa
veľká časť ešte nachádza v obehu. Správne povedané: množstvo disponibilného zlata je oveľa väčšie než
aktuálna produkcia či jeho reálna spotreba. Z uvedeného vyplýva, že pre vývoj cien zlata je skôr dôležitý dopyt
po existujúcej mase zásob, predovšetkým investičný, špekulatívny dopyt po prostriedku uchovania hodnoty.

Zlato ako ochrana proti inflácii

Pre väčšinu investorov predstavuje zlato synonymum ochrany pred infláciou. Logika ich úvahy vyplýva z toho, že:

 • Zlato je na rozdiel od dlhopisov, hotovosti či iných dematerializovaných cenných papierov hmotným statkom, ktorý by sa mal podobne ako nehnuteľnosti, komodity či umelecké diela vyvíjať pozitívne s rastúcou infláciou.

 • Vysoká inflácia (výrazne cez 10 %) bola navyše historicky spôsobená prevažne príliš expanzívnou politikou centrálnych bánk (centrálne banky „tlačia" kvantum nových peňazí a zvyšujú ich ponuku), čo znižuje kúpnu silu hotovosti. Na rozdiel od hotovosti je zlato vzácny statok, ktorého dodatočná ponuka sa dá zvýšiť len dodatočnou, časovo náročnou ťažbou. Z tohto dôvodu by si malo zlato zachovať svoju kúpnu silu, keďže zvýšenie jeho množstva je neelastické. Realita však len čiastočne akceptuje uvedené konštatovania.

V úzkom spojení s dolárom

Vhodnejším indikátorom na vysvetlenie vývoja cien zlata je vývoj kurzu USD, resp. vývoj obchodne váženého kurzu USD k najdôležitejším obchodným partnerom.

Dôvody tohto vývoja:

 • Zlato sa obchoduje v USD, a preto pri oslabení USD bez zmeny nominálnej ceny zlata je jasné, že sa cena zlata v USD musí posilniť.

 • Inak vyjadrené - ak sa znehodnotí USD k iným menám, to znamená, že napr. za 1 EUR zaplatíme viac jednotiek USD, tak aj za zlato musí investor zaplatiť viac USD.

 • Podobný vývoj sa dá pozorovať aj pri iných komoditách kótovaných v USD, keďže oslabením USD sa stáva komodita napríklad pre európskeho investora lacnejšia.

 • Ak sa oslabuje USD, tak sa dá všeobecne hovoriť o strate dôvery v základnú rezervnú menu sveta a o strate dôvery v hotovostné peniaze ako také (napr. súčasné obdobie).

 • Zlato ako ekvivalent hotovosti potom nadproporcionálne profituje z oslabenia USD.

 • Investori chápu aktuálne zásahy centrálnych bánk a vlád ako neudržateľné bez znehodnotenia domácich mien pri výraznom náraste verejného dlhu a množstva peňazí v obehu, čo samozrejme, podporuje atraktivitu „peňažného ekvivalentu", teda zlata.

Zlato vs. ostatné komodity v čase recesie

Zlatu sa dá pri držbe v portfóliu klienta pripísať určitý anticyklický význam, keďže niekedy dosahuje s inými komoditami až negatívnu koreláciu. Striebro silne závisí od akciového cyklu, pričom využíva rast akciových trhov oveľa lepšie než zlato. V čase korekcií sa správa opačne. Rovnaká závislosť platí aj pre platinu. Ešte extrémnejšia je táto závislosť pri priemyselných kovoch. Zaujímavý je však napríklad index ropa vs. zlato.

Rizikom pre zlato vždy ostáva možnosť posilnenia dolára. Tento zlom pri EUR/USD môže nastať zmenou očakávaní pri načasovaní zmeny úrokového cyklu v USA, keďže zužujúci sa úrokový diferenciál by podporil posilnenie dolára. Zatiaľ však trh nevníma toto riziko, keďže sa predpokladá relatívne dlhá perióda stabilných sadzieb v USA, ako aj v EMÚ na aktuálne nízkych úrovniach. Nepredpokladá sa, že by centrálne banky mali záujem o zvyšovanie rizika ohrozenia krehkého rastu svetového HDP príliš rýchlym reštriktívnym zvýšením sadzieb. Navyše sú nízke sadzby pozitívne pre exponovaný verejný dlh viacerých krajín, lebo nezvyšujú náklady na obsluhu a emisiu dlhu.

Čo možno neviete o zlate

 • Zlato má opodstatnenie ako investičný nástroj ako železná rezerva pre prípad „worst-case", teda pre prípad výskytu, napríklad vojenských konfliktov.

 • Pri primiešaní primeraného množstva zlata do portfólia môže zlato pozitívne ovplyvniť jeho diverzifikáciu a súčasne aj výkonnosť.

 • Zlato nie je vhodná alternatíva vkladnej knižky, kde investor ochráni svoje úspory pred znehodnotením infláciou, keďže ide o volatilný, špekulatívny nástroj.

 • Čo sa týka kolísania investície, dá sa porovnať s akciovými trhmi, ale na rozdiel od akcií neprináša žiadne dividendy, ktoré by mohli prípadný pokles tlmiť.

Spracované podľa: Raiffeisen RESEARCH

Tento obsah nie je pre aktuálne rozlíšenie dostupný.