Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte s využívaním cookies.  Prečítajte si informácie o tom, ako sú cookies používané a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Tatra banka

22.6.2018 11:35

Wealth managementTB

Predstavuje sám exkluzívnu službu Privátneho bankovníctva Tatra banky v oblasti
investičného poradenstva a v oblasti rozšírenej starostlivosti pri individuálnej správe a riadení
osobného finančného majetku našich klientov s cieľom ochrániť vaše súčasné bohatstvo a čo
najefektívnejšie pokračovať v jeho zveľaďovaní.

Prístup k správe

Prístup k správe vašich finančných aktív zohľadňuje, popri aktuálnom výhľade na jednotlivé finančné trhy, predovšetkým
vašu aktuálnu finančnú situáciu, vaše individuálne preferencie a osobný a rizikový profil. Súčasne sa zameriava
na vami očakávaný finančný cash flow, ktorý výrazne ovplyvňuje už dnešné nastavenie a zloženie jednotlivých
investičných stratégií. Výsledkom by malo byť dosiahnutie cielenej výkonnosti, financovanie vašich súčasných a budúcich priorít a individuálnych či rodinných cieľov a ašpirácií.

Stratégia oddelených portfólii

Efektívne dosiahnutie vašich investičných cieľov predpokladá odčlenenie jednotlivých zložiek vášho finančného majetku a ich diferencované a individualizované riadenie podľa cieľov, ktoré by mali v budúcnosti financovať. Wealth managementTB prináša so sebou koncept viacerých aktívnych portfólií. Ich výhodou je vyššia transparentnosť a efektivita správy, zohľadňujúca rozdielne časové horizonty jednotlivých cieľov, ktoré by mali v budúcnosti financovať.

Vaše individuálne preferencie

Dôležitým prvkom individualizovaného prístupu k riadeniu vášho finančného majetku je možnosť zakomponovať vaše individuálne investičné preferencie. Preferencie môžu byť na jednej strane obrazom osobnej dôvery investora vo vlastné schopnosti realizovať investičné rozhodnutia na základe bohatých skúseností na finančných trhoch. Na druhej strane však existuje početná skupina investorov, ktorí uprednostňujú finálne na mieru šité riešenia s jasnou a vopred definovanou aktívnou investičnou stratégiou, ktorá dovoľuje jednoduchý prístup na rôzne trhy.

Kontinuita a progresivita

Kontinuita pri riadení finančného majetku dovoľuje proaktívne meniť dôležité parametre vašich už existujúcich investičných portfólií, a to v závislosti od zmien a vývoja na finančných trhoch, vašich meniacich sa preferencií a okolností vášho súkromného či profesijného života.