Q FundTB

Tento fond je určený pre inštitucionálnych investorov.

Zvoľte si obdobie výkonnosti fondu

Graf výkonnosti fondu

Názov fondu Výkonnosť i Výkonnosť p. a. i
Q FundTB - % 0 %

Dokumenty

Upozornenie marketingového oznámenia
S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Hodnota investície do podielového fondu, ako aj výnos z nej môžu stúpať alebo klesať a podielnik nemusí dostať späť celú investovanú čiastku. Štatút, predajný prospekt a kľúčové informácie pre investorov podielového fondu sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s., v slovenskom jazyku. Do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených členským štátom Európskej únie možno investovať až 100 % hodnoty majetku v podielovom fonde. Investovanie majetku v podielovom fonde je zamerané na realitné investície. Oficiálny názov podielového fondu je: Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., Q Fund o.p.f.

Blog a Novinky

Tatra banka vam prínáša inovácie už 27 rokov.

Tamtamy
Investičné TAMTAMY 11/2020

Investičné TAMTAMY 11/2020

Rok, aký sme už dlho nezažili. TAM INSIGHT o investovaní cez mobil. Máme nový web. Prvý digitálny predaj dôchodku na Slovensku.

Invest filter
Investičný filter – 26. diel

Investičný filter – 26. diel

Pozrite si náš pravidelný rýchly prehľad noviniek zo sveta investičných trhov

Investičný komentár
Obavy z pandémie spomaľujú povolebnú a vakcínovú „rely“

Obavy z pandémie spomaľujú povolebnú a vakcínovú „rely“

Pandémia v USA naberá na obrátkach

Všetky články 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/fondy/ostatne-podielove-fondy/q-fund/