Digitálny úverTB

cez mobil už o 10 minút

Zistiť viac

Stiahnite si aplikáciu Tatra banka

App Store Google Play Stiahnuť

Digitálny úverTB cez mobilnú aplikáciu

Získajte Digitálny úverTB s úrokom od 5,99 % p. a.

Teraz môžete v Tatra banke požiadať o Digitálny úverTB priamo v mobilnej aplikácii Tatra banka bez potreby návštevy pobočky. Vďaka inovácii Tvárová biometriaTB vás rýchlo a bezpečne overíme, aj keď nie ste naším klientom a úver môžete načerpať cez mobil už o 10 minút.

Stačí si stiahnuť aplikáciu Tatra banka.

Spoznajte výhody Digitálneho úveruTB:

  • Možnosť zrýchleného splácania
  • Úver 30 000 EUR už o 10 minút
  • Úroková sadzba od 5,99 % p. a.
  • Možnosť vrátenia úveru do 14 dní bez poplatku

Vypočítajte si orientačnú výšku splátky:

Výška úveru:

Splatnosť v mesiacoch:


Ponuka pre vás:

Výška úveru:

0 EUR

Úroková sadzba:

5,99% p.a.

Mesačná splátka:

0 EUR

Reprezentatívny príklad:
Pri úvere 6 000 € s fixnou úrokovou sadzbou 5,99% p.a., lehotou splácania 84 mesačných anuitných splátok, základným poistením (pre prípad úmrtia a invalidity) s mesačným poistným 1,67 € a s jednorázovým poplatkom za úver vo výške 120 € predstavuje ročná percentuálna miera nákladov 7,52% pri mesačnej splátke úveru 87,86 €. Celková čiastka, ktorú klient uhradí, predstavuje 7 640,52 €, pričom pri výpočte úrokov sa vychádza zo skutočného počtu dní v jednotlivých mesiacoch a predpokladu dĺžky kalendárneho roka 360 dní.

Pri úvere 6 000 € s fixnou úrokovou sadzbou 5,99% p.a., lehotou splácania 84 mesačných anuitných splátok, základným poistením (pre prípad úmrtia a invalidity) s mesačným poistným 1,67 € a s jednorázovým poplatkom za úver vo výške 120 € predstavuje ročná percentuálna miera nákladov 7,52% pri mesačnej splátke úveru 87,86 €. Celková čiastka, ktorú klient uhradí, predstavuje 7 640,52 €, pričom pri výpočte úrokov sa vychádza zo skutočného počtu dní v jednotlivých mesiacoch a predpokladu dĺžky kalendárneho roka 360 dní.

Ako si stiahnuť aplikáciu a požiadať o úver
Potrebujete poradiť? Nechajte nám kontakt a zavoláme vám

Ako si stiahnuť aplikáciu a požiadať o úver

Stiahnite si aplikáciu Tatra banka
a požiadajte o Digitálny úverTB:

App Store Google Play Stiahnuť

Najčastejšie otázky

Overovanie identity pomocou tvárovej biometrie je funkcionalita, na ktorej úspešnosť vplývajú rôzne faktory, akými sú napríklad typ telefónu, jeho operačný systém, kvalita fotoaparátu, vytvorených snímok a fotografie na občianskom preukaze, svetelné podmienky, úspešné absolvovanie testu živosti osoby a podobne.
Overenie biometriou je možné skúšať opakovane, pričom môžete zmeniť napríklad svetelné podmienky, polohu telefónu či pozadie. Ak je však overenie aj napriek tomu neúspešné, pravdepodobne bude pre vašu identifikáciu potrebná návšteva ktorejkoľvek pobočky Tatra banky.
Pre úspešné overenie pomocou Tvárovej biometrieTB je potrebné priame a rovnomerné osvetlenie tváre. Odporúčame tiež vyhnúť sa miestam s nedostatočným osvetlením, či naopak príliš prudkému osvetleniu, ktoré spôsobuje tiene a nesnímať sa so svetlým oknom alebo iným zdrojom svetla v pozadí.
Pokiaľ na fotografii v občianskom preukaze nemáte okuliare, ideálne je overovať sa Tvárovou biometriouTB bez okuliarov. Ak aplikácia vyhodnotí, že máte okuliare, vyzve vás na ich odloženie.
Dôležité je telefón držať kolmo na tvár, v správnej výške, aby tvár nebola skreslená otočením alebo naklonením mobilu a zároveň nevychádzať zo zobrazeného obrysu.
Ideálne je mať vhodné svetelné podmienky a občiansky preukaz položený na pevnej podložke tak, aby ho bolo možné nasnímať cez zobrazenú šablónu. Zároveň je vhodné vyčistiť preukaz od akýchkoľvek znečistení. Tiež odporúčame pretrieť šošovky na fotoaparáte vášho mobilného telefónu.