Tatra banka

23.11.2014 12:53

Visa zlatá súkromná

So zlatou kreditnou kartou získate prestíž doma i v zahraničí. 
Je vašim ideálnym pomocníkom na cesty.

 • na cestách bezplatne využívajte salónik Vienna Jet Lounge
  na letisku vo Schwechate
 • nulový poplatok v rámci Programu odmeňovaniaTB
 • bezúročné obdobie 51 dní
 • rýchlejšie nákupy vďaka novej bezkontaktnej technológii
Výhody

Výhody

DIALOG Live

Inovovaný DIALOG Live vám vďaka svojim novým výhodám prináša možnosť vybaviť si napríklad kreditnú kartu Visa zlatú súkromnú aj bez návštevy pobočky a to priamo cez telefón.Pohodlný úver

 • bezúročné obdobie 51 dní
 • flexibilita v splácaní - vy rozhodujete, koľko z požičanej sumy splatíte a kedy
 • istota, že zaplatíte načas vďaka inkasu
 • úsporu času - nestrácajte čas so schvaľovaním úveru, s kreditnou kartou máte peniaze k dispozícii ihneď

Finančná rezerva

 • pomoc v situáciách, v ktorých ju oceníte - pri poruche auta, spotrebiča a iných neplánovaných výdavkoch
 • kontrola nad financiami - sledujte svoje výdavky cez SMS správy, e-mail alebo Internet bankingTB
 • peniaze zabezpečené PIN kódom, nemusíte nosiť hotovosť

Program odmeňovaniaTB

 • Využívajte všetky možnosti a výhody, ktoré vám Program odmeňovaniaTB prináša. Viac informácií nájdete uvedené pri každom produkte.

Pomocník na cestách

 • možnosť rezervovať letenky, izby v hoteloch alebo autá v požičovniach
 • cestovné poistenie, ktoré vás zabezpečí aj v prípade úrazu, straty batožiny alebo meškania letu
 • prostriedky k dispozícii v ktorejkoľvek krajine bez poplatku za výmenu
Detail

Detail

Visa zlatá súkromná 

 • Druh karty: Kreditná 
 • Vydávaná: Bez potreby vedenia bežného účtu 
 • Celkový úverový rámec (CÚR): Od 3 000 do 15 000 EUR 
 • Maximálny denný limit: Do výšky disponibilného CÚR 
 • Maximálny limit pre výber hotovosti: EUR 3 000 / týždeň 
 • Úroková sadzba: 14,90 % ročne 
 • Bezúročné obdobie: Áno / max. 51 dní 
 • Minimálna splátka: 5 % dlžnej sumy, min. 15 EUR 
 • Program odmeňovania: Áno / 500 EUR - zľava 50 %/ 1 000 EUR - zľava 100 % 
 • Cestovné poistenie: komplexné cestovné poistenie pre držiteľa karty a spolucestujúcich rodinných príslušníkov * 
 • Golfové poistenie k cestovnému poisteniu: Nie 
 • Poplatok za kartu: 8 EUR / 4 EUR / 0 EUR mesačne (po splnení podmienok Programu odmeňovania) 
 • Poplatok za dodatkovú / ďalšiu kartu: 1,5 EUR 
 • Bezkontaktná platba: Áno 
 • Platba cez internet: Áno 
Visa zlatá súkromná

 

* manžel/manželka, druh/družka držiteľa karty do veku 65 rokov a deti držiteľa karty do veku 18 rokov, ak cestujú spolu s držiteľom karty

Podmienky získania

Podmienky získania

 • trvalý pobyt na území SR
 • vek od 18 rokov v deň podania žiadosti
 • zamestnanec - preukážete solventnosť a trvanie zamestnaneckého pomeru minimálne za obdobie
  3 mesiacov potvrdené zamestnávateľom
 • fyzická osoba - podnikateľ - preukážete existenciu oprávnenia na podnikanie v SR minimálne za obdobie 2 rokov a solventnosť na základe potvrdenia o príjme z podnikateľskej činnosti za posledný rok potvrdené príslušnými inštitúciami


Podmienky na vydanie dodatkovej súkromnej kreditnej karty:

 • súhlas držiteľa celkového úverového rámca, ktorý určí výškuúverového rámca pre dodatkovú kartu
 • vek budúceho držiteľa dodatkovej karty minimálne 15 rokov.

Vedenie účtu v Tatra banke nie je podmienkou vydania karty.

 

Splácanie

Splácanie

Ako splácať kreditnú kartu:


Dlžnú sumu súkromnej kreditnej karty Visa zlatá uhrádzate v prospech účtu 2005005248 vedeného v Tatra banke alebo v Raiffeisen banke:

 • automatickou splátkou z účtu vedeného v Tatra banke alebo v Raiffeisen banke
 • inkasom z účtu vedeného v EUR v inej banke v SR
 • prevodným príkazom z bežného účtu v ktorejkoľvek banke v SR
 • vkladom v hotovosti v ktorejkoľvek pobočke Tatra banky

a navyše, ak ste klientom Tatra banky tak:

 • telefonicky - 24 hodín denne prostredníctvom kontaktného centra DIALOG Live
 • elektronicky - prostredníctvom Internet bankinguTB

Pri platbe uveďte variabilný symbol, ktorý tvorí 10 posledných číslic naposledy vydanej hlavnej karty.

Výška splátky

 • minimálna splátka je 5% z dlžnej sumy alebo 15 eur
 • o konkrétnej výške splátky rozhodujete sami - v každom mesiaci môžete uhradiť ľubovoľnú sumu nad rámec minimálnej splátky - až do výšky celej dlžnej sumy

 

Visa štandard súkromná

Schválený úver
vždy po
ruke.

Viac

Ako používať kreditnú kartu

Vyskúšajte si
ako funguje
kreditná karta.

Viac

Cestovné
poistenie

Ročné individuálne alebo
rodinné cestovné poistenie
za výhodnú cenu.

Viac

Bezpečnosť platobnej karty

Chránime
vaše
peniaze.

Viac