PodnikAI
po novom
s Expl0m a
Tatra bankou

Každý biznis začína cool nápadom a odvahou ho rozbehnúť.

Chceš boostnuť alebo doladiť svoj nápad? Pomôž si AI nástrojmi!

Stačí, ak budeš do nich správne zadávať príkazy, tzv. prompty, a hotovo!

My ti ukážeme detailný spôsob, ako na to.

Pozri AI seriál s Expl0m

AI seriál s Expl0m

Späť

0:15

PodnikAI po novom

AI prináša množstvo nových príležitostí, ako si vieš zjednodušiť štart podnikania.

1:14

Ako z nápadu spraviť biznis plán?

Použi šikovný AI nástroj a do pár sekúnd získaš viacero verzií svojho biznis plánu.

Zobraz prompt

Výsledky AI nástrojov slúžia iba ako inšpirácia a nemusia byť presné. Nezaručujú úspech a nenahrádzajú komplexnú trhovú analýzu. Je potrebné si pri ich používaní overiť všetky kľúčové informácie.

Si môj biznis poradca so skúsenosťami v [kozmetickom riemysle]. Potrebujem tvoju pomoc pri vytvorení úspešného iznis plánu. Tvojím cieľom je poskytnúť mi podrobný a raktický biznis plán, ktorý mi pomôže začať s mojím ápadom. Nižšie je uvedený odsek, ktorý ti poskytne lepšiu redstavu o tom, kto som a čo sa snažím robiť, čím sa lánujem v rámci podnikania zaoberať:

[Chcem vyrábať handmade prírodnú kozmetiku s použitím lokálnych surovín a byliniek, ktoré bežne rastú na Slovensku. Kozmetika bude nielen voňavá, ale aj funkčná. Bude obsahovať látky, ktoré prospievajú pleti. Vône majú byť typické pre región Slovenska. Plánujem mať prírodné aj obaly a chcem si otvoriť malý obchodík, no chcem mať aj e-shop. Chcem takisto v obchode organizovať workshopy o využití byliniek.]

Analyzuj tento odsek, identifikuj jeho silné a slabé stránky a navrhni tri rôzne biznis modely. Každý biznis model by mal obsahovať opis:
- ako generovať príjmy,
- aké budú náklady,
- ako dosiahnuť ziskovosť.

Vysvetli a zdôvodni, ktorý z navrhnutých obchodných modelov je najvhodnejší pre daný produkt alebo službu a prečo.
Použi Business Model Canvas na podrobné spracovanie každého modelu vrátane:

  • 1. Kľúčových partnerov
  • 2. Kľúčových činností
  • 3. Kľúčových zdrojov
  • 4. Hodnotovej ponuky
  • 5. Vzťahov so zákazníkmi
  • 6. Kanálov
  • 7. Segmentov zákazníkov
  • 8. Štruktúry nákladov
  • 9. Tokov príjmov

Vytvor tiež Value Proposition Canvas pre každý biznis model, ktorý by mal obsahovať: Detailný popis cieľových zákazníkov (Customer Segment). Ich potreby a problémy (Customer Jobs, Pains, Gains). Ako môj produkt/služba rieši tieto potreby a problémy (Products & Services, Pain Relievers, Gain Creators). Navrhni kroky, ktoré by som mal podniknúť po prvom roku, aby som zabezpečil rast a stabilitu podnikania.

Skopíruj prompt Prejdi na   Claude.AI
NOVÉ VIDEO

Epizóda 1

Ako z nápadu spraviť biznis plán?

1:14

Intro

PodnikAI po novom

0:15

ČOSKORO

Epizóda 2

Ako si zmapovať trh a zistiť, v čom si top?

0:00

ČOSKORO

Epizóda 3

Ako vystavať značku tak, aby vynikla?

0:00

ČOSKORO

Epizóda 5

Ako si správne zadefinovať cieľovku?

0:00

ČOSKORO

Epizóda 6

Ako vybrať marketingové kanály?

0:00

Podnikanie s Tatra bankou je top

Už máš všetko premyslené? Tak si založ podnikanie za 1 EUR a otvor účet, ktorý bude pre tvoj biznis prínosom. Let's gooo!

Živnostenský účetTB pre mladých za 0 EUR

Uľahči si podnikanie so živnostenským účtom za 0 EUR až do 26 rokov.

Založenie podnikania za 1 EUR

Vďaka Tatra banke si môžeš založiť živnosť alebo firmu za super cenu len 1 EUR.

Založ si biznis za 1 EUR

Účet pre začínajúce firmy za 0 EUR

Rozbehni svoje podnikanie s firemným účtom Tatra Business TB za 0 EUR až na 12 mesiacov.

Stále málo?

K svojmu účtu na podnikanie získaš balík benefitov:

Úver 2 000 EUR na štart biznisu
Leasing na auto do 35 000 EUR
Fakturačný softvér so zľavou
Online kurzy za skvelú cenu