1. O banke
  2. /
  3. Dôležité dokumenty
  4. /
  5. Zásady používania súborov cookies

Pravidlá ochrany súkromia

V súlade s §109 ods. 8 Zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách si vás dovoľujeme informovať o používaní a zdieľaní informácii, týkajúcich sa vašej aktivity na webových stránkach Tatra banky, a.s. a v aplikáciách Tatra banky, a.s. určených pre mobilné zariadenia a upriamiť vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača a mobilného zariadenia pre prípad, že s daným spôsobom použitia cookies a reklamných identifikátorov nesúhlasíte.

Čo sú cookies?

Cookies je malé množstvo dát alebo malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Všeobecný pojem cookies označuje aj ostatné úložiská na strane vášho internetového prehliadača, napríklad: localStorage, sessionStorage, cookies. Cookies sa zvyčajne ukladajú vo forme súborov do vášho internetového prehliadača, obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila.

Čo sú reklamné identifikátory?

Ide o jedinečné identifikátory slúžiace na identifikáciu mobilného zariadenia alebo internetového prehliadača. Sú využívané reklamnými platformami na to, aby bolo možné spojiť vašu aktivitu na webových stránkach a mobilných zariadeniach, a aby vám bola na základe tejto aktivity zobrazovaná relevantnejšia a zaujímavejšia reklama.

Cookies/reklamné identifikátory a ochrana osobných údajov

Cookies a reklamné identifikátory nie sú automaticky spájané s identitou žiadnej fyzickej alebo právnickej osoby. Udelením súhlasu na ukladanie a využívanie informácií uložených vo vašom zariadení nedochádza automaticky k spájaniu alebo určeniu vašej identity. Predpokladom takéhoto spojenia vašej identity je udelenie marketingového súhlasu Tatra banke na účely informovania vás o produktoch, inováciách a službách poskytovaných Tatra bankou, ako aj v súvislosti so získavaním výhod zo strany Tatra banky vrátane vytvárania ponúk takýchto výhod pri využití profilovania Tatra banka, spracúva vaše osobné údaje na právnom základe vášho predchádzajúceho dobrovoľne udeleného súhlasu alebo na základe oprávnených záujmov Tatra banky, pričom v takomto prípade spracúvanie prebieha v súlade s podmienkami uvedenými v Informačnom memorande ochrany osobných údajov Tatra banky, ktoré je v aktuálnej verzii dostupné na internetovej stránke Tatra banky v časti Ochrana osobných údajov.

Prečo používame cookies a reklamné identifikátory?

Cookies a reklamné identifikátory používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre vás. Tatra banka, a.s. nepoužíva údaje získané používaním cookies a reklamných identifikátorov ako kontaktné údaje na kontaktovanie vás prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu. Tatra banka, a.s. však môže priradiť údaje získané používaní cookies a reklamných identifikátorov k ďalším údajom týkajúcim sa konkrétnej fyzickej osoby spracúvaných Tatra bankou, a.s. a to za predpokladu, že je takéto priradenie v súlade s platným právnym poriadkom a zároveň je možné dôvodne predpokladať, že sa takto získané údaje týkajú danej fyzickej osoby. Cookies a reklamné identifikátory umožňujú zobrazovať cielenú reklamu v aplikáciách, na webových stránkach Tatra banky a webových stránkach tretích strán či ich aplikáciách, ak tieto tretie strany využívajú reklamné platformy. Cielená reklama je zobrazená na základe správania užívateľa či skupín užívateľov na webových stránkach a aplikáciách pre mobilné zariadenia vďaka identifikácii ich prehliadača alebo mobilného zariadenia. Informácie o používaní webových stránok a aplikácií môžu byť poskytované tretím stranám, ktoré si ich môžu spojiť s aktivitou na iných stránkach a aplikáciách a s informáciami, ktoré ste im poskytli pri registrácií alebo využívaní ich služieb.

Súhlas na ukladanie a získavanie informácií uložených vo vašom zariadení.

Upozornenie: Informácie uložené v zariadení pred úpravou nastavenia môžu v zariadení zostať aj po jeho úprave. Ak si to neželáte, je nutné tieto informácie vymazať v prehliadači.

Aké druhy cookies a reklamných identifikátorov používame?

Tatra banka, a.s. využíva nasledovné druhy cookies:

Účel/druh cookies Použite Využívaný nástroj
Technické a funkčné zabezpečenie stránky Tieto cookies slúžia na technické zabezpečenie riadnej funkcionality webovej stránky. Bez týchto cookies by nebolo možné zabezpečiť základné funkcie webovej stránky ako napríklad navigácia stránky a prístup k jej chráneným oblastiam. Nuance
Server Tatra banky
Zapamätanie si vašich preferencií Tieto cookies slúžia našim webovým stránkam na zapamätanie si informácií, ktoré majú vplyv na vzhľad alebo správanie webovej stránky. Ide napríklad o informácie o preferovanom jazyku alebo regióne, v ktorom sa nachádzate. Strata takýchto cookies môže obmedziť tie funkcionality webovej stránky, ktoré takáto stránka na ich základe ponúka; avšak nemalo by dôjsť k úplnej nefunkčnosti webovej stránky. Bloomreach
Server Tatra banky
Štatistika a merania spôsobu používania webových stránok Nástroje, ktoré využívajú tieto cookies nám pomáhajú pochopiť, ako komunikovať s návštevníkmi webovej stránky. Na základe zberu týchto cookies vyhodnocujeme relevantné informácie slúžiace na to, aby sme vedeli následne efektívne prispôsobiť vlastnosti webovej stránky napríklad dizajn webovej stránky, prípadne portfólio poskytovaných služieb či vylepšovať funkcionalitu stránky. Gemius
Adform
Luigi's box
Štatistika a merania spôsobu používania webových stránok (prenos dát mimo EÚ) Nástroje, ktoré využívajú tieto cookies nám pomáhajú pochopiť, ako komunikovať s návštevníkmi webovej stránky. Na základe zberu týchto cookies vyhodnocujeme relevantné informácie slúžiace na to, aby sme vedeli následne efektívne prispôsobiť vlastnosti webovej stránky napríklad dizajn webovej stránky, prípadne portfólio poskytovaných služieb či vylepšovať funkcionalitu stránky. Cookies popísané v tejto kategórii sú tiež spravované spoločnosťami, ktoré spracúvajú dáta v USA, prípadne v iných krajinách mimo Európskej únie (napríklad Google LLC.). Váš súhlas s využitím týchto cookies zároveň zahŕňa súhlas s prenosom týchto údajov do USA, prípadne do inej krajiny mimo Európskej únie, a to stále v rámci pôvodného účelu spracúvania. Upozorňujeme však, že pri spracúvaní v USA existuje riziko, že vládne agentúry môžu mať prístup k vaším dátam. V takom prípade nie je možné garantovať úspešné uplatnenie všetkých práv dotknutej osoby (vyplývajúcich z platných právnych predpisov - najmä GDPR) v plnom rozsahu. Z tohto dôvodu úroveň ochrany vašich práv dotknutej osoby nemusí byť porovnateľná s právami v Európskej únii. Google Analytics
Mouseflow
Bloomreach
Informovanie o našich produktoch a službách, marketing a reklama Nástroje, ktoré využívajú tieto cookies nám pomáhajú analyzovať správanie návštevníka na webovej stránke, a na základe tejto informácie generovať relevantné ponuky a služby pre konkrétneho návštevníka webovej stránky. Taktiež slúžia na prispôsobenie marketingového obsahu podľa vašich preferencií. Pomocou týchto nástrojov vám vieme zobrazovať relevantný a pútavý obsah, ktorý je prispôsobený vašim preferenciám vyplývajúcim z údajov získaných z marketingových cookies. Zároveň tieto cookies slúžia na obmedzenie zobrazovania takého obsahu, ktorý nie je pre vás relevantný. Prispôsobený obsah môže byť na základe získaných informácií zobrazený na týchto internetových stránkach alebo na platformách tretích strán. Adform
Gemius
Informovanie o našich produktoch a službách, marketing a reklama (prenos dát mimo EÚ) Nástroje, ktoré využívajú tieto cookies nám pomáhajú analyzovať správanie návštevníka na webovej stránke, a na základe tejto informácie generovať relevantné ponuky a služby pre konkrétneho návštevníka webovej stránky. Taktiež slúžia na prispôsobenie marketingového obsahu podľa vašich preferencií. Pomocou týchto nástrojov vám vieme zobrazovať relevantný a pútavý obsah, ktorý je prispôsobený vašim preferenciám vyplývajúcim z údajov získaných z marketingových cookies. Zároveň tieto cookies slúžia na obmedzenie zobrazovania takého obsahu, ktorý nie je pre vás relevantný. Prispôsobený obsah môže byť na základe získaných informácií zobrazený na týchto internetových stránkach alebo na platformách tretích strán. Cookies popísané v tejto kategórii sú tiež spravované spoločnosťami, ktoré spracúvajú dáta v USA, prípadne v iných krajinách mimo Európskej únie (napríklad Google LLC.). Váš súhlas s využitím týchto cookies zároveň zahŕňa súhlas s prenosom týchto údajov do USA, prípadne do inej krajiny mimo Európskej únie, a to stále v rámci pôvodného účelu spracúvania. Upozorňujeme však, že pri spracúvaní v USA existuje riziko, že vládne agentúry môžu mať prístup k vašim dátam. V takom prípade nie je možné garantovať úspešné uplatnenie všetkých práv dotknutej osoby (vyplývajúcich z platných právnych predpisov - najmä GDPR) v plnom rozsahu. Z tohto dôvodu úroveň ochrany vašich práv dotknutej osoby nemusí byť porovnateľná s právami v Európskej únii. DoubleClick
Google Ads
Facebook
Bloomreach
Snapchat
Appsflyer

Ako môžete nastavenia cookies v prehliadači zmeniť?

Väčšina internetových prehliadačov je automaticky nastavená na akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies uložiť do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „ pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim cookies preferenciám. Viac podrobností o tom, ako spravovať nastavenia súborov cookie nájdete na nižšie uvedených odkazoch:

Nastavenie súborov cookie v Internet Explorer

Nastavenie súborov cookie vo Firefox 

Nastavenie súborov cookie v Chrome

Nastavenie súborov cookie v Safari

Nastavenie súborov cookie v Edge

Ako môžete zmeniť nastavenie reklamného identifikátora v mobilnom zariadení?

Väčšina mobilných zariadení je automaticky nastavená na povolenie využívania reklamného identifikátora. Toto nastavenie môžete zmeniť v nastaveniach zariadenia. Viac podrobností o tom, ako spravovať nastavenia reklamných identifikátorov nájdete na nižšie uvedených odkazoch:

Nastavenie reklamných identifikátorov na Androide

Nastavenie reklamných identifikátorov v iOS

Prečo si ponechať nastavenie cookies a reklamných identifikátorov?

Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí.

V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.

Nastavenie reklamných identifikátorov neovplyvní funkčnosť mobilných aplikácii ani webových stránok. Po ich vypnutí sa vám budú reklamy naďalej zobrazovať, ale nebudú odzrkadľovať vaše potreby a záujmy a môžu byť pre vás menej užitočné.

Pre účely optimalizácie a skúmania efektívnosti umiestnenia reklám v elektronickom prostredí používame nástroj Appsflyer. K spracúvaniu informácií o charakteristikách vášho mobilného zariadenia dochádza na základe udelenia súhlasu so spracúvanímmobilnej aplikácii Tatra banka.

Zoznam nástrojov, ktoré pracujú s cookies

Využívaný nástroj Popis nástroja Spoločnosť Adresa Maximálny čas platnosti
Server Tatra banky Zodpovedá za technické zabezpečenie riadnej funkcionality webovej stránky. Bez týchto cookies by nebolo možné zabezpečiť základné funkcie webovej stránky ako napríklad navigácia stránky a prístup k jej chráneným oblastiam. Tatra banka, a.s. Hodžovo námestie 3, 851 01 Bratislava 1 rok
Nuance* Umožňuje komunikáciu používateľa s chatbotom. Nuance Communications 1 Wayside Road 
Burlington, MA 01803, USA
1 rok
Bloomreach* Nástroj na zobrazovanie personalizovanej, kontextovej reklamy a analýzu správania sa užívateľov na webe. Bloomreach SK s.r.o. Staromestská 3, 811 03 Bratislava 2 roky
Google* Analytics Služba na sledovanie návštevnosti webovej stránky a používateľského správania na webe. Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway in Mountain View, California, USA 2 roky
Google Ads* Zabezpečuje kompletný priebeh reklamnej kampane a následný retargeting na týchto používateľov. Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway in Mountain View, California, USA 3 mesiace
DoubleClick* Zlepšenie relevancie a obmedzenie frekvencie zobrazovania internetovej reklamy od spoločnosti Google. Pomáha pri zabraňovaní nadmernému a duplicitnému zobrazeniu reklamy. DoubleClick Inc 111 8th Avenue New York, NY 10011 USA 13 mesiacov
Gemius Systém na poskytovanie reklamy a monitorovanie reklamných kampaní. Gemius SA 48 Domaniewska Street, 02-672 Warsaw, Poland 13 mesiacov
Facebook* Zabezpečuje kompletný priebeh reklamnej kampane od nasadenia kampane a následný retargeting na týchto používateľov na platformách spoločnosti Facebook (Meta). Facebook Inc. (Meta) 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA 3 mesiace
Mouseflow Analytický nástroj na zobrazenie kvalitatívnych dát o používateľskom správaní na našej stránke. Mouseflow ApS Flaesketorvet 68
1711 Copenhagen V
Denmark
90 dní
Adform Zabezpečuje kompletný priebeh reklamnej kampane a následný retargeting na týchto používateľov. Adform Silkegade 3B, ST &1
1113 Copenhagen, Denmark
2 mesiace
Luigi's box Nástroj, ktorý optimalizuje výsledky vyhľadávania na webových stránkach Tatra banky, zároveň sleduje používanosť vyhľadávania na webe Tatra banky. Luigi's Box, s.r.o. Tallerova 4, 811 02 Bratislava Session
Snapchat* Zabezpečuje kompletný priebeh reklamnej kampane od nasadenia kampane a následný retargeting na týchto používateľov na platformách spoločnosti Snapchat. Snap Inc. 2772 Donald Douglas, Loop North Santa Monica, CA 90405 USA 1 rok
Appsflyer* Slúži na optimalizáciu a skúmanie efektívnosti umiestnenia reklám v elektronickom prostredí. AppsFlyer Ltd 14 Maskit St., Herzliya, Israel 2 roky

*Pri nástrojoch patriacich uvedenej spoločnosti môže dochádzať k prenosu a spracúvaniu dát v USA, prípadne iných krajinách mimo Európskej únie. 


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/dolezite-dokumenty/zasady-pouzivania-suborov-cookies/