Aj tento rok venujeme Slovenskej národnej galérii dar pre nás všetkých v podobe zbierky diel slovenských umelcov.

Vidíme zmysel v trvalých hodnotách a veríme, že umenie má nezastupiteľné miesto v našich životoch.

Preto sme sa aj tento rok rozhodli darovať Slovenskej národnej galérii zbierku diel piatich umelcov, ako dar pre nás všetkých.

Príďte si pozrieť unikátnu výstavu Motýľa nekúpiš od 9. 12. 2021 do Slovenskej národnej galérie úplne zadarmo.