Tatra banka

3.7.2015 09:49

Doplnkové dôchodkové sporenie

Udržte si svoj životný štandard a kvalitu života aj na dôchodku.
Spoľahnite sa na seba a zabezpečte si dôchodok na úrovni už dnes.

 • príjmová nezávislosť v dôchodku
 • dostatok prostriedkov na trávenie voľného času
 • dostatok prostriedkov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť

Môj osobný účet

Výhody

Výhody

DIALOG Live

Inovovaný DIALOG Live vám vďaka svojim novým výhodám prináša možnosť vybaviť si Doplnkové dôchodkové sporenie aj bez návštevy pobočky a to priamo cez telefón. • nezávislosť od povinného štátneho systému (1. piliera)
 • možnosť získať príspevky od zamestnávateľa
 • možnosť odrátať si zo základu dane zaplatené príspevky až do výšky 180 Eur
 • nasporené prostriedky sú vaším súkromným majetkom aj s možnosťou dediť
 • možnosť rozdeliť doterajší majetok aj sporiť do viacerých fondov
 • pravidelné sporenie a dlhodobý časový horizont
 • možnosť voľby vyhovujúcej investičnej stratégie
 • priama dostupnosť informácií o aktuálnom stave sporenia cez Internet bankingTB
Začnite už dnes

Začnite už dnes

Výšku svojho budúceho dôchodku určujete už dnes

Predstavte si svoju budúcnosť. Vedeli by ste prežiť z mesiaca na mesiac len zo 46 % priemernej mzdy? Presne taký je totiž pomer dnešnej výšky dôchodku k priemernej mesačnej mzde na Slovensku.

Podiel priemerného dôchodku na priemernej mzde v SR

Podiel priemerného dôchodku na priemernej mzde v SR


Ak sa však už dnes naučíme pravidelne si odkladať časť svojho príjmu na dôchodok, nebudeme sa musieť učiť žiť s polovičným príjmom! Dôchodok na úrovni je aj o nezávislosti, o plnení si svojich snov, túžob, o dostatku prostriedkov na trávenie voľného času a na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.

Sporenie na dôchodok prostredníctvom doplnkového dôchodkového systému je štátom podporovaná forma sporenia s možnosťou získať príspevok od zamestnávateľa a s možnosťou každoročne si odrátať zo základu dane zaplatené príspevky až do výšky 180 eur.

Fungovanie

Fungovanie

Ako funguje doplnkové dôchodkové sporenie

Ide o dlhodobé a pravidelné sporenie pozostávajúce z dvoch fáz, ktorými sú:

 • fáza sporenia – príspevky účastníka a zamestnávateľa,
 • fáza poberania dávky – pravidelný príjem po odchode do dôchodku.

Pravidelným sporením, aj relatívne nízkych súm, môžete v DDS Tatra banky kompenzovať viac ako 50 %-ný pokles príjmu po odchode na dôchodok. Ak si chcete užívať život aj o niekoľko rokov, je dôležité myslieť na dôchodok a začať si sporiť už dnes. Snáď v žiadnej inej oblasti osobných financií neplatí viac príslovie „čím skôr, tým lepšie“.

Ilustratívna ukážka vplyvu času na výšku úspor

Vplyv času na výšku úspor

Príklad ilustruje, akú dôležitú úlohu zohrávajú čas a príspevok od zamestnávateľa pri zhodnocovaní úspor pravidelným sporením.

Pre obidve obdobia sporenia platí:

 • mesačný príspevok účastníka je 25 eur a zamestnávateľa je 25 eur,
 • predpokladané zhodnotenie je 3,5 % ročne (ide o ilustratívny predpoklad, ktorý nie je spoľahlivým ukazovateľom výnosu v budúcnosti)

 

Podmienky na získanie

Podmienky na získanie

Navštívte ktorúkoľvek pobočku a dohodnite si podmienky sporenia v Doplnkovom dôchodkovom sporení.

Ako začať sporiť na dôchodok

Ponúkame vám na výber zo štyroch príspevkových fondov, z ktorých si môžete vybrať podľa svojich predstáv a individuálnych potrieb.

 • Konzervatívny príspevkový d. d. f.
 • Zaistený príspevkový d. d. f. 2017
 • Rastový príspevkový d. d. f.
 • Vyvážený príspevkový d. d. f.

DDS Tatra banky 

 

 

 

 

Môj osobný účet

Môj osobný účet

Prihláste sa do svojho Doplnkového dôchodkového sporenia vo vašom Internet bankinguTB:

Internet banking

Ak ešte nemáte založené sporenie prostredníctvom Doplnkového dôchodkového sporenia Tatra banky, prečítajte si, ako si môžete pohodlne založiť.

Ako začať sporiť na dôchodok

Tento obsah nie je pre aktuálne rozlíšenie dostupný.

Podielové
fondyTB

Riešenia pre konzervatívnych
aj dynamických
investorov.

Viac

Program sporenia PLUS

Pravidelné sporenie
do ktoréhokoľvek
podielového fondu.

Viac

Termínované vklady

Zhodnocujte svoje finančné prostriedky
s istotou.

Viac

Kde nás nájdete

Adresa