Debetné karty

Súkromná debetná <br> karta Visa
Súkromná debetná
karta Visa
Súkromná debetná <br> karta Visa
Súkromná debetná
karta Visa
Súkromná debetná <br> karta Visa
Súkromná debetná
karta Visa
Súkromná debetná <br> karta Visa
Súkromná debetná
karta Visa
Firemná debetná <br> karta Visa
Firemná debetná
karta Visa

Triumph of
Feathers

Súkromná debetná <br> karta Visa

Súkromná debetná
karta Visa

S dielom
Andrása Cséfelvaya

O diele

Model bojujúcich dinosaurov vytvorený 3D tlačou odkazuje na maľbu Charlesa R. Knighta z roku 1897. V Cséfalvayovom podaní má však jeden z nich, víťaz, operené končatiny. Cséfalvay tak vytvára svoj vlastný príbeh o schopnosti prežiť vyhynutie. Rastúce perie pravdepodobne umožnilo niektorým raným dinosaurom prežiť vyhynutie, aby sa z nich neskôr vyvinuli vtáky. Cséfalvayova paralela s dinosaurami ukazuje určitú cestu. Príbeh dromeosaurov sa snaží obnoviť nádej pri hľadaní budúcnosti. Namiesto toho, aby sme sa zaoberali ustavičnou údržbou, je potrebné hackovať dostupné systémy, technológiu a zdroje a „zneužívať“ ich radikálnymi, nápaditými spôsobmi. Musíme na seba nazerať aj cez perspektívu, že sme súčasťou väčších evolučných procesov.

Madona

Súkromná debetná <br> karta Visa

Súkromná debetná
karta Visa

S dielom
Doroty Sadovskej

O diele

Madona s dieťaťom nám pripomína, že oveľa viac ako starať sa o seba je dôležité presunúť svoj záujem o druhého, pomoc slabšiemu. Darovať svoj čas, energiu, možnosti aj bez podmienok, bez pevnej istoty, že táto starostlivosť bude opätovaná. Iba objatiami, prejaveným záujmom o iných a spoločným zdieľaním sa stávame ľuďmi. Vychovať dieťa nie je a nemôže byť nikdy komerčnou stratégiou s presnými výpočtami dal, dostal, má dať…

Citlivosť na najzraniteľnejších, dávať tým, ktorí nemajú možnosť vrátiť, hovoriť hlasom tých, ktorých nepočuť, ktorí ani neovládajú reč, ktorí sú primalí, príliš nezaujímaví, primálo použiteľní. Vyhľadať a postaviť sa vedľa posledných. To sú témy, ktoré nerobia veľké titulky v novinách, ale ktoré naozaj menia životy iných k lepšiemu. Aj tie naše.

Partitúra
Lamentácia

Súkromná debetná <br> karta Visa

Súkromná debetná
karta Visa

S dielom
Dezidera Tótha

O diele

V hudobnej oblasti partitúra predstavuje komplexný záznam skladby obsahujúci notový zápis pre všetky nástroje a hlasové časti. Partitúra nie je pre Monogramistu T•D formálne stanovená príručka, ale skôr akýmsi dobrovoľne zvoleným formulárom na zapisovanie elementárnych prvkov.

Tieto prvky sú mimo prísneho systému znakového kódu a zároveň odmietajú príliš striktné obmedzenia voľnej kresby. Je to spôsob, ako prostredníctvom umenia odmietnuť racionálne pokyny a naznačiť hravý únik z ich zovretia.

Aj keď Dezider Tóth často narúša intervaly pôvodnej lineárnej štruktúry partitúry, vždy dodržiava jej celkový rámec a poslanie.

Kompy

Súkromná debetná <br> karta Visa

Súkromná debetná
karta Visa

S dielom
Ivany Šátekovej

O diele

Ivana Šáteková sa vo svojej tvorbe venuje rôznorodým témam a aj výtvarný jazyk je pri každom projekte iný v závislosti od námetu, ktorý spracováva. Ako najväčšie vizuálne inšpiračné zdroje sa u nej objavujú komiks, folklór a ľudová tvorba.

Dlhodobo hľadá podobu súčasného slovenského folklóru, a to aj využívaním formálneho jazyka, no s prvkami súčasnosti. Nastavuje (nielen) slovenskej spoločnosti zrkadlo, do ktorého nazrieť je rovnako nepríjemné, ako aj veľmi potrebné.

Dielo na karte je zo série výšiviek Hore hajl, dole hajl, v ktorej sa umelkyňa zaoberá hľadaním podoby súčasného folklóru. Narúša zidealizovaný obraz o Slovákoch, ktorý je bežný pri ľudovom zobrazovaní.

Altamira

Firemná debetná <br> karta Visa

Firemná debetná
karta Visa

S dielom
Daniela Fischera

O diele

Altamira je pomenovanie rozsiahlejšieho cyklu autorových prác z druhej polovice 70. rokov realizovaných v rôznych médiách. Ich spoločným východiskom je počítačová kresba transformácie paleolitického býka na symbol nekonečna.

Ide v nej o znázornenie pohybu – nie futuristicko-mechanického, ale pohybu ako dialektickej premeny jednej kvality na druhú. Ide o symbol prekonania priepastných intervalov času. O vizuálny prechod – hru medzi entitami zdanlivo nesúvisiacimi – ide o prekonanie diskontinuity.

Ide o – pre autora – fascinujúce zjednotenie lapidárneho motívu s computerovou technikou.