András Cséfalvay

András Cséfalvay

výtvarník

Laureát Ceny Nadácie Tatra banky za umenie, Mladý tvorca v kategórii výtvarné umenie (2019)
Laureát Ceny Nadácie Tatra banky za umenie, Hlavná cena v kategórii výtvarné umenie (2022)

András Cséfalvay sa často vyjadruje prostredníctvom média inštalácie – mení ordinárny, historický a všeobecne akceptovaný zmysel, aby získal odstup a nový pohľad na to, čo je vedomosť a poznanie, čo je skryté alebo nedosiahnuteľné.

Snaží sa o alternatívne rozprávanie, ktoré zastupuje všetky druhy menšín – živočíšne, kultúrne, ľudské, predmetné alebo ticho.

Triumph of Feathers

Dielo Triumph of Feathers odteraz nájdete na súkromnej debetnej karte Visa

Dorota Sadovská

Dorota Sadovská

výtvarníčka

Laureátka Ceny Nadácie Tatra banky za umenie, Mladý tvorca v kategórii výtvarné umenie (2008)

Dorota Sadovská sa venuje primárne maľbe, ale rozvíja aj fotografiu, inštalácie, video a performancie.

Maľba Doroty Sadovskej je istotou v pozitívnom zmysle slova. Vo svete meniacich sa trendov, štýlov, mikroprogramov, vyhlásení a manifestov ostáva verná svojmu programu.

Spoločným menovateľom prekračovania medzi jednotlivými médiami ostáva Sadovskej záujem o človeka a jeho telesnú schránku.

Madona

Dielo Madona odteraz nájdete na súkromnej debetnej karte Visa

Dezider Tóth

Dezider Tóth / Monogramista T.D

výtvarník

Laureát Ceny Nadácie Tatra banky za umenie, Hlavná cena v kategórii výtvarné umenie (2009)

Dezider Tóth / Monogramista T•D sa vo svojej tvorbe vyznačuje poéziou každodennosti a snahou o syntézu umenia a života. Používa na to metaforu, rôzne podoby hry a otvorenosť k svetu umenia historického, moderného a súčasného.

Partitúra Lamentácia

Dielo Partitúra Lamentácia odteraz nájdete na súkromnej debetnej karte Visa

Ivana Šáteková

Ivana Šáteková

výtvarníčka

Laureátka Ceny Nadácie Tatra banky za umenie, Mladý tvorca v kategórii výtvarné umenie (2014)

Ivana Šáteková je autorkou, ktorá vo svojej tematicky i žánrovo bohatej tvorbe reaguje na spoločenské témy úzko sa dotýkajúce najmä identity a príslušnosti k rozličným skupinám: vekovým, národnostným či sociálnym.

Kompy

Dielo Kompy odteraz nájdete na súkromnej debetnej karte Visa

Daniel Fischer

Daniel Fischer

výtvarník

Laureát Ceny Nadácie Tatra banky za umenie, Hlavná cena v kategórii výtvarné umenie (2010)

Daniel Fischer sa paralelne s maliarskou tvorbou venuje aj fotografii, tvorbe inštalácií a objektov.

V 70. rokoch ako priekopník počítačovej grafiky vytvoril cyklus Altamira, v ktorom citoval prehistorickú kresbu býka postupne počítačom transformovanú do matematického znaku nekonečna. Vo svojej tvorbe sleduje etické a existenciálne problémy súčasnej civilizácie.

Altamira

Dielo Altamira odteraz nájdete na firemnej debetnej karte Visa

Juraj Gábor

Juraj Gábor

vizuálny umelec

Laureát Ceny Nadácie Tatra banky za umenie, Mladý tvorca v kategórii výtvarné umenie (2017)
Laureát Ceny Nadácie Tatra banky za umenie, Hlavná cena v kategórii výtvarné umenie (2021)

Posledné roky pracuje na subtílnych kresbách smerujúcich často k veľkorozmerným galerijným a krajinným zásahom interpetujúcich svoje okolie. Prostredníctvom svojich diel premieňa prostredia, aby vytvoril priestor pre intenzívnejšie ľudské vnímanie, prirodzenú interaktivitu, performativitu, kreativitu. Mierkou realizácií je mentálne a fyzické telo človeka, jeho danosti a schopnosti. Pomocou tvarového abstrahovania hľadá miesta pre figúru. Prostredníctvom figúry dospieva k abstrakcii.

Zraková pyramída

Dielo Zraková pyramída odteraz nájdete na súkromnej kreditnej karte Visa štandard

Otis Laubert

Otis Laubert

výtvarník

Laureát Ceny Nadácie Tatra banky za umenie, Hlavná cena v kategórii výtvarné umenie (2015)

Ťažiskovou umeleckou stratégiou Otisa Lauberta je stratégia zbierania. Zberateľstvo uňho funguje ako vrcholne individuálna metóda uchopenia sveta, ktorá v sebe obsahuje celú škálu osobitej komunikácie s realitou.

Hasič

Dielo Hasič odteraz nájdete na súkromnej kreditnej karte Visa zlatá

Rudolf Sikora

Rudolf Sikora

výtvarník

Rudolf Sikora patrí k najznámejším súčasným slovenským umelcom. Ako jeden z prvých výtvarníkov v Československu a v Európe od 70. rokov 20. storočia upozorňoval na ekologické ohrozenie sveta. Paralelne sa venoval kozmológii. V jeho dielach nájdeme aj typické symboly (hviezdička, šípka, krížik), ktorými vizualizuje kolobeh a energiu života, napríklad cyklus Sústredenie energie – Čierna diera.

V súčasnosti vo svojej tvorbe kriticky poukazuje na vzťah politiky a ekológie.

Čierna diera

Dielo Čierna diera odteraz nájdete na kreditnej karte Visa Platinum

Andrej Dúbravský

Andrej Dúbravský

výtvarník

Laureát Ceny Nadácie Tatra banky za umenie, Mladý tvorca v kategórii výtvarné umenie (2020)

Andrej Dúbravský kontinuálne rozvíja individuálny program postavený na zdanlivo šokujúcich témach.

V tvorbe tohto umelca mala vždy veľmi silné postavenie kresba, ktorá sa v ostatnom období čoraz viac infiltruje aj do jeho rozmernejších kompozícií a v zdravej rovnováhe dopĺňa rovnako energickú maľbu.

Dva kohúty v poli

Dielo Dva kohúty v poli odteraz nájdete na firemnej kreditnej karte Visa štandard

Vladimír Popovič

Vladimír Popovič

výtvarník

Laureát Ceny Nadácie Tatra banky za umenie, Hlavná cena v kategórii výtvarné umenie (2011)

Vladimír Popovič vniesol do slovenského umenia špecifické formy rozprávania príbehu – animáciu predmetu, poetiku popartu, spontánne použitie textu až po unifikácie v maliarskych cykloch.

Popovičove „krkváže“ a lodičky z papiera zo 60. rokov patria k ikonickým dielam jeho generácie.

Loďky lodiek

Dielo Loďky lodiek odteraz nájdete na zlatej firemnej kreditnej karte Visa