Kreditná karta Visa
Platinum
Kreditná karta Visa
štandardná firemná
Kreditná karta Visa
štandardná súkromná
Kreditná karta Visa
zlatá súkromná
Kreditná karta Visa
zlatá firemná
Odlišnosť je základným
prvkom každej tvorby.

Kreditná karta Visa
Platinum

s dielom Ašota Haasa

Projekt sa začal vyvíjať pred 10 rokmi. Ide o jednoduchý kód podobný Fibonacciho postupnosti, kde každá cifra je súčtom dvoch predchádzajúcich.

Umelcovou snahou bolo vytvoriť na základe 2D plochy 3D priestor. Vytvoril tak dve simulácie, a to efekt diery a efekt gule (konkávny a konvexný), čím vznikol istým spôsobom kontrast.

Chceme vnášať úsmev a krásu
do všedného života.

Kreditná karta Visa
štandardná firemná

s dielom Lukáša Krnáča

Na karte je zobrazená skica šiat, ktoré Lukáš navrhol pre Adelu Vinczeovú na galavečer Ceny Nadácie Tatra banky za umenie. Témou galavečera bola technológia a Adela ho moderovala v sprievode robota. Vznikli tak holografické, na svetlách veľmi efektné a farbu meniace šaty s veľmi technickým a jemne futuristickým nádychom.

Na šatách sa objavuje aj Lukášov ikonický preexponovaný štítok s čiarovým kódom a kombináciou čísel odkazujúci na dátum večera.

Máme odvahu experimentovať
a robiť veci inak.

Kreditná karta Visa
štandardná súkromná

s dielom Márie Švarbovej

Fotografia vznikla v roku 2014 na plavárni v Zlatých Moravciach, ale prvýkrát bola publikovaná v roku 2017. Hlavnou inšpiráciou pre kompozíciu dievčat a jej samotnú atmosféru bola spartakiáda zo socialistických čias.

Fotografia zachytáva kontrast medzi jedným dievčaťom a skupinou rovnakých dievčat, pri ktorých nevieme určiť, ktorá vznikla ako prvá. Fotografka naráža na otázku pôvodu a originálnosti. Napätie Švarbová dosiahla hranou bazéna, pri ktorom všetky objekty stoja a ich odraz sa odráža vo vode s nápisom ZÁKAZ SKÁKANIA.

Chceme dokázať, že umenie
láme zaužívané tradície.

Kreditná karta Visa
zlatá súkromná

s dielom Miloty Havránkovej

Dielo patrí do cyklu fotografií s názvom Mýtus z roku 1975, ktorý OSN vyhlásilo za rok žien. Motívom cyklu bola krehkosť ženy, inšpiráciou bolo vnímanie žien slovenskými básnikmi. Každá fotografia reaguje na konkrétneho slovenského spisovateľa. Fotografia použitá na karte bola venovaná spisovateľovi Andrejovi Sládkovičovi, ktorý sníval o žene, ktorú miloval, ale pritom žil s inou.

Fotografia stvárňuje ilúziu mäkkého vankúša, do ktorého sa môže človek zaboriť. Takto Sládkovič sníval o svojej milovanej, s ktorou nemohol byť.

Je nevyhnutné prinášať
v umení zmenu.

Kreditná karta Visa
zlatá firemná

s dielom Miroslava Cipára

Grafika (linoryt) vznikla v šesťdesiatych rokoch na podnet slovenského Fondu výtvarných umení pre predajňu Dielo (podnik SFVU). Potrebovali pokryť mimoriadny záujem o výtvarné diela vhodné do nových bytov, ktoré vtedy rástli ako huby po daždi.

V tých časoch autor veľa ilustroval, preto bolo pre neho prirodzené urobiť rozprávkového vtáka, na ktorom je zreteľná inšpirácia ľudovým umením.