Súhlas s podmienkami

Súhlasím s tým, aby ma Tatra banka, a. s. na uvedenom telefónnom čísle kontaktovala s informáciami o produkte a ponukou týkajúcou sa produktu a aby za týmto účelom spracúvala moje poskytnuté osobné údaje. Súhlas udeľujem na dobu 3 mesiacov od jeho poskytnutia.

Máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Informácie o spracúvaní osobných údajov sú dostupné na našej internetovej stránke www.tatrabanka.sk. Svoje práva si môžete uplatniť písomne, telefonicky prostredníctvom služby DIALOG Live, e-mailom na dpo@tatrabanka.sk alebo osobne na pobočke.

Poradíme vám?


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/pravne-informacie/suhlas-podmienkami/