#premodruplanetu

Firmy a udržateľnosť

Sprievodca ESG princípmi

Spoločenská hodnota firiem je vnímaná aj na základe spôsobu, akým sa organizácie správajú k prostrediu, v ktorom podnikajú. Udržateľnosť je nielen o splnení si legislatívnych a regulačných povinností, ale firmu by mala sprevádzať aj v jej hodnotovom rebríčku. Práve firmy a ich činnosť sú totiž jedným z hlavných faktorov ovplyvňujúcich životné prostredie a spoločnosť ako takú.

Bez zapojenia firiem nie je možné dosiahnuť v hospodárstve trvalú udržateľnosť a prejsť od lineárnej k cirkulárnej ekonomike. Ako banka vnímame dôležitú úlohu pomáhať našim klientom dosahovať ich udržateľné ciele. Či už prostredníctvom financovania ich udržateľných investícií alebo formou poskytovania relevantných a včasných informácií potrebných pre nastavenie ich ESG stratégie.

Prečítajte si Sprievodcu ESG princípmi, ktorý zahŕňa všetko podstatné, čo by mali firmy vedieť pri prechode k bezuhlíkovej ekonomike.

Prečítať

Danka Daubnerová

ESG mení nielen bežný život, ale aj fungovanie businessu ako sme ho poznali doteraz. Prispôsobenie sa novej situácii je kľúčovým faktorom finančného úspechu firmy do budúcna. Preto je pomoc a podpora našich firemných klientov v oblasti ESG pre nás dôležitou súčasťou našich služieb.

Danka Daubnerová, ESG produktový manažér senior pre oblasť firemných klientov

Prečítajte si sprievodcu:

Stiahnite si Sprievodcu ESG princípmi a prečítajte si ho neskôr:

Stiahnuť sprievodcu