Cenník služieb

Poplatky za služby pre individuálnych klientov

Cenník služieb pre individuálnych klientov Účinné od 31.12.2018 PDF, 673 KB
Sadzobník poplatkov pre individuálnych klientov Účinné od 31.12.2018 PDF, 142 KB
Bližšie informácie pre klientov - spotrebiteľov Účinné od 31.12.2018 PDF, 280 KB


Poplatky za služby pre právnické osoby alebo fyzické osoby - podnikateľov

Cenníky služieb sú uverejňované v PDF formáte. Program na otváranie PDF dokumentov - Acrobat Reader je bezplatne k dispozícii na stránkach Adobe.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/dolezite-dokumenty/cennik-sluzieb/