Cenník služieb Cenník služieb
  1. O banke
  2. /
  3. Dôležité dokumenty
  4. /
  5. Cenník služieb

Cenník služieb

Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa predstavenstvo Tatra banky rozhodlo dočasne neuplatňovať zmeny účinné od 14. 12. 2020 v Sadzobníku poplatkov Tatra banky, a.s., časť poplatky za služby pre fyzické osoby a Sadzobníku poplatkov Tatra banky a.s., časť poplatky za služby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov pri nasledovných poplatkoch:

  • Poplatok za SEPA platby v mene EUR (týka sa krajín Švajčiarsko, Andorra, Vatikán, San Marino a Veľká Británia)
  • Poplatok za vklad hotovosti na účet cez bankomat Tatra banky
  • Poplatok za správu úveru (týka sa BusinessÚverTB Expres, BusinessÚverTB Hypo)
  • Poplatok za vedenie účtu s balíkom služieb Tatra PersonalTB pre dieťa vo veku od 0 rokov do dovŕšenia 15. roku (Detský účet) aj v prípade, ak zákonný zástupca dieťaťa nemá v banke otvorený bežný účet s balíkom služieb Tatra PersonalTB

Až do odvolania bude banka uplatňovať vyššie uvedené poplatky v pôvodnej výške, pokiaľ ide o novo zavedený poplatok, banka ho uplatňovať nebude. 

Poplatky za služby pre individuálnych klientov


Poplatky za služby pre právnické osoby alebo fyzické osoby - podnikateľov

*Účinnosť sadzobníka a cenníka pre PO je od 14. 12. 2020 s výnimkou zmeny v časti Terminované vkladové účty (TVU), ktorá nadobúda účinnosť dňa 31. 12. 2020

Cenníky služieb sú uverejňované v PDF formáte. Program na otváranie PDF dokumentov - Acrobat Reader je bezplatne k dispozícii na stránkach Adobe.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/dolezite-dokumenty/cennik-sluzieb/