Cenník služieb Cenník služieb
  1. O banke
  2. /
  3. Dôležité dokumenty
  4. /
  5. Cenník služieb

Cenník služieb

Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa predstavenstvo Tatra banky rozhodlo dočasne neuplatňovať zmeny v Sadzobníku poplatkov Tatra banky, a.s., časť poplatky za služby pre fyzické osoby účinné od 30. 04. 2022 a v Sadzobníku poplatkov Tatra banky a.s., časť poplatky za služby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov účinné od 30. 06. 2022 pri nasledovných poplatkoch:

  • Poplatok za SEPA platby v mene EUR (týka sa krajín Švajčiarsko, Andorra, Vatikán, San Marino a Veľká Británia)
  • Poplatok za vklad hotovosti na účet cez bankomat Tatra banky
  • Poplatok za správu úveru (týka sa BusinessÚverTB Expres, BusinessÚverTB Hypo)

Až do odvolania bude banka uplatňovať vyššie uvedené poplatky v pôvodnej výške, pokiaľ ide o novo zavedený poplatok, banka ho uplatňovať nebude. 

Poplatky za služby pre individuálnych klientov

Sadzobník poplatkov pre individuálnych klientov Účinný od 31. 03. 2023 PDF, 132 KB
Bližšie infomácie pre klientov - spotrebiteľov Účinné od 31. 03. 2023 PDF, 56 KB
Sadzobník poplatkov pre individuálnych klientov Účinné od 30. 04. 2022 PDF, 133 KB
Bližšie infomácie pre klientov - spotrebiteľov Účinné od 30. 04. 2022 PDF, 64 KB
Sadzobník poplatkov pre individuálnych klientov Účinné od 31. 12. 2018 PDF, 142 KB


Poplatky za služby pre právnické osoby alebo fyzické osoby - podnikateľov

Cenníky služieb sú uverejňované v PDF formáte. Program na otváranie PDF dokumentov - Acrobat Reader je bezplatne k dispozícii na stránkach Adobe.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/dolezite-dokumenty/cennik-sluzieb/