Cenník služieb Cenník služieb
  1. O banke
  2. /
  3. Dôležité dokumenty
  4. /
  5. Cenník služieb

Cenník služieb

Predstavenstvo Tatra banky rozhodlo, že až do odvolania budú SEPA platby smerované do krajín mimo EÚ a EHP spoplatnené rovnako ako SEPA platby v rámci EÚ a EHP.

Poplatky za služby pre individuálnych klientov


Poplatky za služby pre právnické osoby alebo fyzické osoby - podnikateľov

Cenníky služieb sú uverejňované v PDF formáte. Program na otváranie PDF dokumentov - Acrobat Reader je bezplatne k dispozícii na stránkach Adobe.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/dolezite-dokumenty/cennik-sluzieb/