Cenník služieb

Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa predstavenstvo Tatra banky rozhodlo dočasne neuplatňovať zmeny účinné od 31.03.2020 v Sadzobníku poplatkov Tatra banky, a.s., časť poplatky za služby pre fyzické osoby a Sadzobníku poplatkov Tatra banky a.s., časť poplatky za služby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov pri nasledovných poplatkoch:

  • Poplatok za SEPA platby v mene EUR (týka sa krajín Švajčiarsko, Andorra, Vatikán, San Marino a Veľká Británia)
  • Poplatok za vedenie účtu s nadlimitným kreditným zostatkom
  • Poplatok za vklad hotovosti na účet cez bankomat Tatra banky
  • Poplatok za správu úveru (týka sa BusinessÚverTB Expres, BusinessÚverTB Hypo)
  • Poplatok za vedenie účtu s balíkom služieb Tatra PersonalTB pre dieťa vo veku od 0 rokov do dovŕšenia 15. roku (Detský účet) aj v prípade, ak zákonný zástupca dieťaťa nemá v banke otvorený bežný účet s balíkom služieb Tatra PersonalTB

Až do odvolania bude banka uplatňovať vyššie uvedené poplatky v pôvodnej výške, pokiaľ ide o novo zavedený poplatok, banka ho uplatňovať nebude. 

Poplatky za služby pre individuálnych klientov

Cenník služieb pre individuálnych klientov Účinné od 30. 06. 2020 PDF, 4726 KB
Cenník služieb pre individuálnych klientov Účinné od 31. 12. 2018 PDF, 673 KB
Sadzobník poplatkov pre individuálnych klientov Účinné od 31. 03. 2020 PDF, 137 KB
Sadzobník poplatkov pre individuálnych klientov Účinné od 31. 12. 2018 PDF, 142 KB
Bližšie informácie pre klientov - spotrebiteľov Účinne od 31. 03. 2020 PDF, 241 KB


Poplatky za služby pre právnické osoby alebo fyzické osoby - podnikateľov

Cenníky služieb sú uverejňované v PDF formáte. Program na otváranie PDF dokumentov - Acrobat Reader je bezplatne k dispozícii na stránkach Adobe.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/dolezite-dokumenty/cennik-sluzieb/