1. Novinky a oznamy

Novinky a oznamy

Spracovanie platieb na konci roku 2021

13.12.2021

radi by sme vás informovali o termínoch preberania a spracovania platieb na konci roku.

Viac

Zmena Sadzobníka poplatkov a Obchodných podmienok

30.11.2021

Vážení klienti, dovoľujeme si vás informovať, že s účinnosťou od 31. 01. 2022 sa mení Sadzobník poplatkov a od 01. 02. 2022 Obchodné podmienky.

Viac

Smishingový útok

16.11.2021

Vážení klienti, dovoľujeme si vás upozorniť, že sme zaznamenali podvodné konanie tzv. smishing.

Viac

Obchodné podmienky k bezpečnostným schránkam

01.10.2021

dovoľujeme si vás informovať, že od 19. 10. 2021 budú účinné nové Obchodné podmienky Tatra banky, a.s., k Bezpečnostným schránkam.

Viac

Zmena poskytovateľa poistenia

02.09.2021

radi by sme vás informovali, že k 31. 08. 2021 prišlo k zmene poskytovateľa poistenia.

Viac

Dodatok k Sadzobníku poplatkov

16.08.2021

dovoľujeme si vás informovať, že od 30. 09. 2021 sa mení Sadzobník poplatkov Tatra banky, a.s., časť poplatky za služby pre právnické osoby alebo fyzické osoby - podnikateľov.

Viac

Zmena názvu Raiffeisen banky

12.08.2021

dovoľujeme si vás informovať, že s účinnosťou od 27.8.2021 sa mení označenie názvu Raiffeisen banky.

Viac

Vishingový útok

19.06.2021

Vážení klienti, dovoľujeme si vás upozorniť, že sme zaznamenali podvodné konanie tzv. vishing.

Viac

Falošná webová stránka

11.03.2021

dovoľujeme si vás informovať, že sme zaznamenali pokusy o získanie prihlasovacích údajov klientov do Internet bankingu prostredníctvom falošnej webovej stránky.

Viac

Phishingový útok - internet banking

24.02.2021

dovoľujeme si vás informovať, že sme zaznamenali pokusy o získanie prihlasovacích údajov klientov do Internet bankinguTB prostredníctvom falošnej webovej stránky.

Viac

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/novinky-oznamy/