1. Novinky a oznamy

Novinky a oznamy

Zmena Sadzobníka poplatkov

30.01.2023

Vážení klienti, dovoľujeme si vás informovať, že s účinnosťou od 31. 03. 2023 sa mení Sadzobník poplatkov.

Viac

Zmena obchodných podmienok

30.01.2023

Zmena obchodných podmienok k platobným kartám a elektronickému bankovníctvu.

Viac

Zmena Podmienok evidencie cenných papierov a Sadzobníka poplatkov

29.11.2022

Zmena Podmienok evidencie cenných papierov a obchodovania s cennými papiermi a Sadzobníka poplatkov za služby poskytované v oblasti cenných papierov

Viac

Smishingový útok

17.11.2022

Vážení klienti, dovoľujeme si vás upozorniť, že sme zaznamenali podvodné konanie tzv. smishing.

Viac

Ukončenie osobného preberania výpisov v pobočke

25.10.2022

Osobné preberanie výpisov k bežným účtom, termínovaným účtom, kreditným kartám a ďalším produktom už nebude po 31. 12. 2022 možné.

Viac

Phishingový útok

21.10.2022

Dôležité upozornenie:
Banka nikdy nežiada citlivé osobné a bankové informácie cez sms alebo mail.

Viac

Zažívame silnú vlnu solidarity, ale aj dezinformačných SMS

04.03.2022

V situácii, keď sme našu pozornosť upriamili na solidaritu a pomoc, ľahšie sa stratíme v pretlaku podvodných správ, dezinformácií a hoaxov.

Viac

Zmena názvu účtu a Programu odmeňovania

01.03.2022

Nový Účet pre modrú planétuTB a Program odmeňovaniaTB a na to nadväzujúce zmeny Sadzobníka poplatkov Tatra banky, a.s.

Viac

Obchodné podmienky k bezpečnostným schránkam

01.10.2021

dovoľujeme si vás informovať, že od 19. 10. 2021 budú účinné nové Obchodné podmienky Tatra banky, a.s., k Bezpečnostným schránkam.

Viac

Zmena poskytovateľa poistenia

02.09.2021

radi by sme vás informovali, že k 31. 08. 2021 prišlo k zmene poskytovateľa poistenia.

Viac

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/novinky-oznamy/