1. Novinky a oznamy

Novinky a oznamy

Zmena Sadzobníka poplatkov

29.06.2022

Vážení klienti, dovoľujeme si vás informovať, že s účinnosťou od 30. 06. 2022 sa mení Sadzobník poplatkov.

Viac

Zmena Obchodných podmienok Capital Markets Tatra banky, a.s.

27.05.2022

Dňa 01. 07. 2022 nadobudnú účinnosť zmenené OP Capital Markets.

Viac

Phishingový útok

10.05.2022

Dôležité upozornenie:
Banka nikdy nežiada citlivé osobné a bankové informácie cez sms a priloženú linku.

Viac

Zažívame silnú vlnu solidarity, ale aj dezinformačných SMS

04.03.2022

V situácii, keď sme našu pozornosť upriamili na solidaritu a pomoc, ľahšie sa stratíme v pretlaku podvodných správ, dezinformácií a hoaxov.

Viac

Zmena názvu účtu a Programu odmeňovania

01.03.2022

Nový Účet pre modrú planétuTB a Program odmeňovaniaTB a na to nadväzujúce zmeny Sadzobníka poplatkov Tatra banky, a.s.

Viac

Smishingový útok

15.02.2022

Vážení klienti, dovoľujeme si vás upozorniť, že sme zaznamenali podvodné konanie tzv. smishing.

Viac

Obchodné podmienky k bezpečnostným schránkam

01.10.2021

dovoľujeme si vás informovať, že od 19. 10. 2021 budú účinné nové Obchodné podmienky Tatra banky, a.s., k Bezpečnostným schránkam.

Viac

Zmena poskytovateľa poistenia

02.09.2021

radi by sme vás informovali, že k 31. 08. 2021 prišlo k zmene poskytovateľa poistenia.

Viac

Dodatok k Sadzobníku poplatkov

16.08.2021

dovoľujeme si vás informovať, že od 30. 09. 2021 sa mení Sadzobník poplatkov Tatra banky, a.s., časť poplatky za služby pre právnické osoby alebo fyzické osoby - podnikateľov.

Viac

Zmena názvu Raiffeisen banky

12.08.2021

dovoľujeme si vás informovať, že s účinnosťou od 27.8.2021 sa mení označenie názvu Raiffeisen banky.

Viac

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/novinky-oznamy/