#premodruplanetu

Naša misia

Misiou Tatra banky je meniť inovácie na výnimočnú skúsenosť našich klientov. Naše produkty a služby inovujeme aj s ohľadom na dodržiavanie ESG princípov. Prinášame konkrétne riešenia a udržateľnejší spôsob života.

Spoznajte princípy ESG

E
nvironment

Dbáme na to, aby naše aktivity, produkty a služby šetrili životné prostredie

G
overnance

Našu banku riadime transparentne, v súlade s etickými princípmi a so zásadami trvalej udržateľnosti

Produkty a komunikácia

Sú to práve ESG princípy, ktoré Tatra banka považuje za dôležité s ohľadom na dlhodobé pozitívne efekty zodpovedného financovania. Preto banka zvažuje dosahy svojho podnikania na ekonomiku, životné prostredie a spoločnosť. Berie do úvahy ekologické a sociálne dosahy v spojení s produktmi a so službami.

Životné prostredie
(Environment)

Dbáme o to, aby naše aktivity, produkty a služby pozitívne vplývali na životné prostredie.

Podporujeme zelené témy

Podporujeme zelené témy

Ako prví v regióne strednej a východnej Európy sme vydali zelený bankový dlhopis a získali prostriedky na financovanie projektov trvalej udržateľnosti. Snažíme sa o zodpovedný prístup v každom aspekte – od elektrickej energie, ktorá pochádza z obnoviteľných zdrojov, až po recyklovaný papier.

Dávame červenú plytvaniu

Dávame červenú plytvaniu

Využívame zdieľané pracovné miesta, elektromobily a hybridné autá. Dôsledne separujeme odpad, aj ten biologický, podporujeme cyklodopravu do zamestnania, organizujeme swapy a zbierky.

Nechceme čiernu budúcnosť

Nechceme čiernu budúcnosť

Prinášame inovácie, ktoré šetria životné prostredie. Vďaka digitalizácii našich produktov a služieb už klienti nemusia tak často navštevovať pobočky. Otvorenie nového účtu a množstvo ďalších úkonov vybavia z pohodlia domova vďaka mobilnej aplikácii Tatra banka, Internet bankinguTB a službe DIALOG Live.

Záleží nám na životnom prostredí

Záleží nám na životnom prostredí

Tatra banka je držiteľom certifikácie systému environmentálneho manažérstva ISO 14001. Znamená to, že sme zaviazaní trvalo chrániť životné prostredie a znížiť negatívny vplyv obchodných činností na životné prostredie.

Viac ako <br>10 tisíc klientov

Viac ako
10 tisíc klientov

nakupovalo výhodnejšie u udržateľných obchodníkov vďaka programu My Benefit #premodruplanetu

Viac ako <br>150 mil. EUR

Viac ako
150 mil. EUR

investovaných v rámci Fondu #premodruplanetu

Viac ako <br>170 mil. EUR

Viac ako
170 mil. EUR

poskytnutých formou Hypotéky #premodruplanetu
na energeticky úsporné bývanie

Zelené dlhopisy <br>v hodnote <br>820 mil. Eur

Zelené dlhopisy
v hodnote
820 mil. Eur

smerujú na financovanie udržateľných projektov pre firemných klientov

V roku 2022 sme v porovnaní s rokom 2021 znížili spotrebu:

energie o
26 %
papiera o
19 %
elektrickej energie o
29 %
kúrenia o
21 %
78 %
spotrebovanej energie pochádza zo zelenej elektriny od ZSE

Spoločenská zodpovednosť
(Social)

Uvedomujeme si našu zodpovednosť voči spoločnosti, preto podporujeme aktivity,
ktoré ju posúvajú vpred.

Sme banka, ktorá prepája svet umenia, vzdelávania a technológií. Vďaka Nadácii Tatra banky
podporujeme desiatky projektov a stovky organizácií, kde sociálny a udržateľný rozmer
hrá významnú úlohu.

viac ako
11 miliónov EUR
venovala Nadácia Tatra banky umelcom, študentom a inovátorom od svojho vzniku v roku 2004

Umenie

26 ročníkov Ceny Nadácie Tatra banky za umenie:
Cena Nadácie Tatra banky za umenie
Generálny partner:
Slovenské národné divadlo
Slovenská národná galéria
Vysoká škola múzických umení
Vysoká škola výtvarných umení
By Design Conference
Viva Musica Festival

Vzdelanie

Partner:
Nexteria
The Nobel Prize
The Pulitzer Prizes
Forbes 30 pod 30
TEDx

Technológie

Partner:
Elevator Lab
VR Generation Z
KInIT

Zodpovedné riadenie
(Governance)

Transparentné riadenie našej banky je pre nás rovnako dôležité ako dodržiavanie etických princípov a zásad trvalej udržateľnosti.

V rámci bankovej skupiny RBI sa pripájame k iniciatívam Spojených národov pre udržateľný biznis:

Zásady OSN pre zodpovedné bankovníctvo Zásady OSN pre zodpovedné bankovníctvo
Korporátna iniciatíva OSN pre udržateľnosť Korporátna iniciatíva OSN pre udržateľnosť
Globálne partnerstvo medzi programom OSN pre životné prostredie a finančným sektorom Globálne partnerstvo medzi programom OSN pre životné prostredie a finančným sektorom

Pridali sme sa aj k slovenským ESG iniciatívam:

Charta diverzity Zaväzujeme sa vytvárať a udržiavať inkluzívne pracovné prostredie pre našich zamestnancov.
Slovenská banková asociácia Verejná deklarácia našich trvalo udržateľných záväzkov vo vzťahu k orgánom a inštitúciám SR, spoločnosti, zamestnancom, ku klientom, k obchodným partnerom a životnému prostrediu.