1. O banke
  2. /
  3. Dôležité dokumenty
  4. /
  5. Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Pre individuálnych klientov

Balíky služieb pre fyzické osoby

Všeobecné poistné podmienky pre cestovné poistenie k platobným kartám účinné od 01. 07. 2015 do 15. 11. 2019 PDF, 313 KB
Obchodné podmienky k voliteľnému prečerpaniu účinné od 01. 07. 2018 PDF, 87 KB
Obchodné podmienky k Sporeniu k účtu účinne od 30. 06. 2020 PDF, 68 KB

Legislatívne účty 

Termínované vkladové účty

Termínované vkladové účty účinné od 01. 08. 2018 PDF, 73 KB

 Vkladné knižky

Kolaterálový bežný účet

Špecializované typy účtov účinné od 01. 01. 2024 PDF, 46 KB

Medzinárodné platobné karty

Medzinárodné súkromné kreditné karty účinné od 01. 04. 2023 PDF, 247 KB
Dodatok č. 1 k Obchodným podmienkam pre súkromné kreditné karty účinné od 01. 04. 2024 PDF, 34 KB
Medzinárodné súkromné debetné karty účinné od 01. 04. 2023 PDF, 196 KB
Dodatok k Obchodným podmienkam pre súkromné debetné karty účinné od 01. 10. 2023 PDF, 47 KB
MercedesCard účinné od 01. 07. 2018 PDF, 267 KB
Obchodné podmienky k službe Apple Pay účinné od 18. 12. 2020 PDF, 39 KB
Obchodné podmienky k službe Google Pay účinné od 18. 12. 2020 PDF, 39 KB

Úverové produkty

--- WJdocId-53966 ---

HypotékaTB

HypotékaTB so štátnym príspevkom pre mladých

S účinnosťou od 1.1.2018 nie je možné zo zákonných dôvodov ďalej poskytovať nové Hypotéky so štátnym príspevkom pre mladých. Existujúce Hypotéky so štátnym príspevkom pre mladých zostávajú bezo zmeny.

Americká hypotékaTB 

Bezúčelový úverTB

Obchodné podmienky pre produkty ZUNO banky

  Od 2.6.2017 prešli práva a povinnosti zo zmluvných vzťahov zo ZUNO banky na Tatra banku.

Všeobecné obchodné podmienky platné od 01. 06. 2017 PDF, 207 KB
Obchodné podmienky pre PÔŽIČKU platné od 01. 06. 2017 PDF, 75 KB
Obchodné podmienky pre REZERVU PDF, 138 KB

Pre právnické osoby

Balíky služieb pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby

Bežný účet a Kolaterálový bežný účet

Termínované vkladové účty

Termínované vkladové účty účinné od 01. 08. 2018 PDF, 73 KB

Medzinárodné platobné karty

Medzinárodné firemné kreditné karty účinné od 01. 04. 2023 PDF, 210 KB
Dodatok č. 1 k Obchodným podmienkam pre firemné kreditné karty účinné od 01. 10. 2023 PDF, 34 KB
Dodatok č. 2 k Obchodným podmienkam pre firemné kreditné karty účinné od 01. 04. 2024 PDF, 34 KB
Medzinárodné firemné debetné karty účinné od 01. 04. 2023 PDF, 169 KB
Dodatok k Obchodným podmienkam pre firemné debetné karty účinné od 01. 10. 2023 PDF, 48 KB
Obchodné podmienky k službe Apple Pay účinné od 18. 12. 2020 PDF, 39 KB
Obchodné podmienky k službe Google Pay účinné od 18. 12. 2020 PDF, 39 KB

Ostatné 

Obchodné podmienky Capital Markets Tatra banky, a.s. účinné od 01. 07. 2022 PDF, 181 KB

Obchodné podmienky pre prijímanie platobných kariet

Prijímanie platobných kariet účinné od 01. 08 .2024 PDF, 182 KB
Prijímanie platobných kariet účinné od 01. 09 .2023 PDF, 131 KB

Obchodné podmienky k Na splátkyTB

Obchodné podmienky k Na splátkyTB účinné od 01. 08. 2024 PDF, 64 KB
Obchodné podmienky k Na splátkyTB účinné od 19. 04. 2022 PDF, 54 KB

Všeobecné úverové podmienky

Všeobecné úverové podmienky v znení Dodatku č. 1 zo dňa 17.02.2012, Dodatku č. 2 zo dňa 01.02.2013, Dodatku č. 3 zo dňa 6.6.2014 a Dodatku č. 4 zo dňa 14.10.2016 a Dodatku č. 5 zo dňa 19.03.2019, účinné od 01.07.2019

Dodatok č. 5 k Všeobecným úverovým podmienkam, schválený dňa 19.03.2019, účinný od 01.07.2019

Podmienky finančných ukazovateľov

Podmienky finančných ukazovateľov v znení Dodatku č. 1 zo dňa 28. 05. 2021 a Dodatok č. 1 ku Podmienkam finančných ukazovateľov, schválený dňa 28. 05. 2021

Podmienky finančných ukazovateľov účinné od 31. 08. 2021 PDF, 157 KB
Dodatok č. 1 k podmienkam finančných ukazovateľov účinné od 31. 08. 2021 PDF, 81 KB
Podmienky finančných ukazovateľov zo dňa 16. 04. 2019 PDF, 91 KB

Obchodné podmienky pre bankové záruky, faktoring a akreditívy

Obchodné podmienky pre bankové záruky v znení Dodatku č. 1 zo dňa 14. 10. 2016 a Dodatku č. 2 zo dňa 19. 03. 2019, účinné od 01. 07. 2019 do 01. 09. 2024

Obchodné podmienky pre bankové záruky v znení Dodatku č. 1 zo dňa 14. 10. 2016, Dodatku č. 2 zo dňa 19. 03. 2019 a Dodatku č. 3 zo dňa 28. 06. 2024, účinné od 02. 09. 2024 

Dodatok č. 3 k Obchodným podmienkam pre bankové záruky zo dňa 28. 06. 2024, účinný od 02. 09. 2024

Obchodné podmienky pre faktoring v znení Dodatku č. 1 zo dňa 14.10.2016 a Dodatku č. 2 zo dňa 19.03.2019, účinné od 01.07.2019

Dodatok č. 2 k Obchodným podmienkam pre faktoring zo dňa 19.03.2019, účinný od 01.07.2019

Obchodné podmienky pre akreditívy v znení Dodatku č. 1 zo dňa 14.10.2016 a Dodatku č. 2 zo dňa 19.03.2019, účinné od 01.07.2019

Dodatok č. 2 k Obchodným podmienkam pre akreditívy zo dňa 19.03.2019, účinný od 01.07.2019

Elektronické bankovníctvo

Obchodné podmienky k elektronickému bankovníctvu

Obchodné podmienky k elektronickému bankovníctvu účinné od 01. 04. 2023 PDF, 173 KB
Bližšie informácie pre spotrebiteľa k elektronickému bankovníctvu účinné od 01. 04. 2023 PDF, 103 KB
Obchodné podmienky k službe One banking účinné od 28. 01. 2021 PDF, 109 KB
Bližsie informácie k sluzbe One banking účinné od 28. 01. 2021 PDF, 130 KB

Obchodné podmienky k Multicash a TatraPay

Obchodné podmienky k Multicash a TatraPay účinné od 01. 10. 2024 PDF, 71 KB
Obchodné podmienky k Multicash a TatraPay účinné od 01. 02. 2014 PDF, 93 KB

Obchodné podmienky Tatra banka VIAMO

Obchodné podmienky Tatra banka VIAMO platné od 01. 09. 2021 PDF, 465 KB
Bližšie informácie pre spotrebiteľa k Tatra banka VIAMO platné od 01. 09. 2021 PDF, 109 KB

Osobitné obchodné podmienky pre Výber z bankomatu mobilom

Osobitné obchodné podmienky pre Huawei

Obchodné podmienky k Business Banking

Obchodné podmienky k Business Banking zverejnené 19. 06. 2024 PDF, 150 KB
Obchodné podmienky k Business Banking platné od 26. 05. 2023 PDF, 276 KB

Obchodné podmienky k Premium API

Obchodné podmienky k Premium API platné od 10. 11. 2020 PDF, 156 KB

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/dolezite-dokumenty/obchodne-podmienky/