Obchodné podmienky

Pre individuálnych klientov

Balíky služieb pre fyzické osoby

Legislatívne účty 

Termínované vkladové účty

Termínované vkladové účty účinné od 1.8.2018 PDF, 73 KB

 Vkladné knižky

Kolaterálový bežný účet

Špecializované typy účtov účinne od 31. 03. 2020 PDF, 74 KB

Medzinárodné platobné karty

Medzinárodné súkromné kreditné karty účinné od 01. 09. 2020 PDF, 304 KB
Medzinárodné súkromné debetné karty účinné od 01. 09. 2020 PDF, 243 KB
MercedesCard účinné od 1.7.2018 PDF, 267 KB
Darčekové platobné karty účinné od 1.11.2014 PDF, 79 KB
Obchodné podmienky k službe Apple Pay účinné od 26.6.2019 PDF, 36 KB
Obchodné podmienky k službe Google Pay účinné od 09.03.2020 PDF, 103 KB

Úverové produkty

HypotékaTB

HypotékaTB so štátnym príspevkom pre mladých

S účinnosťou od 1.1.2018 nie je možné zo zákonných dôvodov ďalej poskytovať nové Hypotéky so štátnym príspevkom pre mladých. Existujúce Hypotéky so štátnym príspevkom pre mladých zostávajú bezo zmen

Americká hypotékaTB 

Bezúčelový úverTB

Obchodné podmienky pre produkty ZUNO banky

  Od 2.6.2017 prešli práva a povinnosti zo zmluvných vzťahov zo ZUNO banky na Tatra banku.

 

Všeobecné obchodné podmienky platné od 1.6.2017 PDF, 207 KB
Obchodné podmienky pre PÔŽIČKU platné od 1.6.2017 PDF, 72 KB
Obchodné podmienky pre REZERVU PDF, 138 KB

Pre právnické osoby

Balíky služieb pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby

Bežný účet a Kolaterálový bežný účet

Termínované vkladové účty

Termínované vkladové účty účinné od 1.8.2018 PDF, 73 KB

Medzinárodné platobné karty

Medzinárodné firemné debetné karty účinné od 01. 09. 2020 PDF, 216 KB
Medzinárodné firemné kreditné karty účinné od 01. 09. 2020 PDF, 265 KB
Darčekové platobné karty účinné od 1.11.2014 PDF, 81 KB
Obchodné podmienky k službe Apple Pay účinné od 26.6.2019 PDF, 36 KB
Obchodné podmienky k službe Google Pay účinné od 09.03.2020 PDF, 103 KB

Ostatné 

Obchodné podmienky pre prijímanie platobných kariet  

Všeobecné úverové podmienky

Všeobecné úverové podmienky v znení Dodatku č. 1 zo dňa 17.02.2012, Dodatku č. 2 zo dňa 01.02.2013, Dodatku č. 3 zo dňa 6.6.2014 a Dodatku č. 4 zo dňa 14.10.2016 a Dodatku č. 5 zo dňa 19.03.2019, účinné od 01.07.2019

Dodatok č. 5 k Všeobecným úverovým podmienkam, schválený dňa 19.03.2019, účinný od 01.07.2019

Podmienky finančných ukazovateľov

Obchodné podmienky pre bankové záruky, faktoring a akreditívy

Obchodné podmienky pre bankové záruky v znení Dodatku č. 1 zo dňa 14.10.2016 a Dodatku č. 2 zo dňa 19.03.2019, účinné od 01.07.2019

Dodatok č. 2 k Obchodným podmienkam pre bankové záruky zo dňa 19.03.2019, účinný od 01.07.2019

Obchodné podmienky pre faktoring v znení Dodatku č. 1 zo dňa 14.10.2016 a Dodatku č. 2 zo dňa 19.03.2019, účinné od 01.07.2019

Dodatok č. 2 k Obchodným podmienkam pre faktoring zo dňa 19.03.2019, účinný od 01.07.2019

Obchodné podmienky pre akreditívy v znení Dodatku č. 1 zo dňa 14.10.2016 a Dodatku č. 2 zo dňa 19.03.2019, účinné od 01.07.2019

Dodatok č. 2 k Obchodným podmienkam pre akreditívy zo dňa 19.03.2019, účinný od 01.07.2019

Elektronické bankovníctvo

Obchodné podmienky k elektronickému bankovníctvu

Obchodné podmienky k Multicash a TatraPay

Obchodné podmienky Tatra banka VIAMO

Obchodné podmienky Tatra banka VIAMO platné od 28.2.2017 PDF, 92 KB
Bližšie informácie pre spotrebiteľa k Tatra banka VIAMO platné od 13.9.2019 PDF, 137 KB
Obchodné podmienky Tatra banka VIAMO platné od 13.9.2019 PDF, 120 KB

Osobitné obchodné podmienky pre Výber z bankomatu mobilom

Osobitné obchodné podmienky pre Huawei

Obchodné podmienky k Business Banking

Obchodné podmienky k Business Banking platné do 31. 05. 2020 PDF, 132 KB
Obchodné podmienky k Business Banking platné od 01. 06. 2020 PDF, 178 KB
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/dolezite-dokumenty/obchodne-podmienky/