Obchodné podmienky

Pre individuálnych klientov

Balíky služieb pre fyzické osoby

Legislatívne účty 

Termínované vkladové účty

 Vkladné knižky

Štruktúrované vklady

Kolaterálový bežný účet

Medzinárodné platobné karty

Medzinárodné súkromné kreditné karty účinné od 1.7.2018 PDF, 289 KB
Medzinárodné súkromné kreditné karty účinné od 31.12.2018 PDF, 292 KB
Medzinárodné súkromné debetné karty účinné od 1.7.2018 PDF, 231 KB
Medzinárodné súkromné debetné karty účinné od 31.12.2018 PDF, 237 KB
MercedesCard účinné od 1.7.2018 PDF, 264 KB
Darčekové platobné karty účinné od 1.11.2014 PDF, 79 KB

Úverové produkty

HypotékaTB

HypotékaTB so štátnym príspevkom pre mladých

S účinnosťou od 1.1.2018 nie je možné zo zákonných dôvodov ďalej poskytovať nové Hypotéky so štátnym príspevkom pre mladých. Existujúce Hypotéky so štátnym príspevkom pre mladých zostávajú bezo zmen

Americká hypotékaTB 

Bezúčelový úverTB

Obchodné podmienky pre produkty ZUNO banky

  Od 2.6.2017 prešli práva a povinnosti zo zmluvných vzťahov zo ZUNO banky na Tatra banku.

 

Všeobecné obchodné podmienky platné od 1.6.2017 PDF, 207 KB
Obchodné podmienky pre PÔŽIČKU platné od 1.6.2017 PDF, 72 KB
Obchodné podmienky pre REZERVU PDF, 138 KB

Pre právnické osoby

Balíky služieb pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby

Bežné účty

Kolaterálový bežný účet

Termínované vkladové účty

Termínované vkladové účty účinné od 1.7.2016 PDF, 78 KB
Termínované vkladové účty účinné od 1.8.2018 PDF, 36 KB

Medzinárodné platobné karty

Ostatné 

Obchodné podmienky pre prijímanie platobných kariet  

Všeobecné úverové podmienky

Všeobecné úverové podmienky v znení Dodatku č. 1 zo dňa 17.02.2012, Dodatku č. 2 zo dňa 01.02.2013, Dodatku č. 3 zo dňa 6.6.2014 a Dodatku č. 4 zo dňa 14.10.2016, účinné od 1.1.2017

 Dodatok č. 4 k Všeobecným úverovým podmienkam, schválený dňa 14.10.2016, účinný od 1.1.2017

Obchodné podmienky pre bankové záruky v znení Dodatku č. 1 zo dňa 14.10.2016, účinné od 1.1.2017

Dodatok č. 1 k Obchodným podmienkam pre bankové záruky zo dňa 14.10.2016, účinný od 1.1.2017

Obchodné podmienky pre faktoring v znení Dodatku č. 1 zo dňa 14.10.2016, účinné od 1.1.2017

 Dodatok č. 1 k Obchodným podmienkam pre faktoring zo dňa 14.10.2016, účinný od 1.1.2017

 Obchodné podmienky pre akreditívy v znení Dodatku č. 1 zo dňa 14.10.2016, účinné od 1.1.201

 Dodatok č. 1 k Obchodným podmienkam pre akreditívy zo dňa 14.10.2016, účinný od 1.1.2017

Elektronické bankovníctvo

Obchodné podmienky k elektronickému bankovníctvu 

Obchodné podmienky k Multicash a TatraPay

 Obchodné podmienky Tatra banka VIAMO

Obchodné podmienky Tatra banka VIAMO platné od 28.2.2017 PDF, 92 KB

 Osobitné obchodné podmienky pre Výber z bankomatu mobilom

 Osobitné obchodné podmienky pre Windows Phone 

Obchodné podmienky k Business Banking

Poradíme vám?


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/dolezite-dokumenty/obchodne-podmienky/