Chatbot AdamTB

Posúvame hranice komunikácie. Napíšte Adamovi - poradí a pomôže so službou. Kedykoľvek. 

Nemusíte nám volať ani chodiť do pobočky. Náš virtuálny bankár Adam vám spoľahlivo a bezpečne pomôže so želanými bankovými operáciami a zodpovie otázky o našich produktoch.

Adam je pripravený odpovedať v aplikácii Tatra banka, na našom webe a na prihlasovacej obrazovke vášho Internet bankinguTB.

Toto Adam dokáže na webe:

Ak mu napíšete prostredníctvom našej webovej stránky či prihlasovacej obrazovky Internet bankinguTB, rád zodpovie otázky o našich produktoch, zobrazí pre vás mapu s najbližšou či konkrétnou pobočkou alebo bankomatom/vkladomatom a tiež kurzový lístok spolu s menovou kalkulačkou.

Pomôže vám tiež s úpravou limitov platobnej karty či nastavením trvalého príkazu. Samozrejmosťou je asistencia pri potrebe blokovania vašej karty.

Po novom vám na prihlasovacej obrazovke do Internet bankinguTB rád aktivuje novú kartu či vykoná zmenu telefónneho čísla.

V aplikácii Tatra banka navyše zvládne:

Po overení vám vie aktivovať a zablokovať platobnú kartu či zmeniť nastavenie platobných limitov a povolených kontinentov. Pomôže tiež odblokovať dočasne zablokovanú kartu, zobrazí PIN kód vašej karty.

Môžete si s ním nastaviť notifikácie ku kreditnej karte či zobraziť a upraviť adresu doručenia novej platobnej karty. Zvládne tiež aktualizovať vaše telefónne číslo, spravovať automatickú splátku vašej kreditnej karty a pomôže tiež s otvorením Investičného sporenia. Asistovať vám bude aj pri nastavení notifikácií, trvalého príkazu či voliteľného prečerpania, dohodne vám stretnutie v pobočke či podá pomocnú ruku pri zabudnutom hesle.

Rád vám tiež pomôže zadať SEPA platobný príkaz, vygenerovať jednorazové číslo karty pre platby na internete, uľahčiť výber z bankomatu mobilom, otvoriť pre vás nový účet a vytvoriť nové SporenieTB k účtu. Zvládne vám tiež uľahčiť prístup k aktuálnemu mesačnému výpisu a k vášmu kontu Doplnkového dôchodkového sporenia (DDS).

Taktiež vás presmeruje na zoznam vašich čakajúcich platieb a dokáže pomôcť aj s vytvorením či úpravou SEPA inkasa. Nedávno sa naučil zobraziť vám zostatok na účte a ochotne pripomenie aj heslo k výpisu z účtu, ak ste pozabudli.

Výhodou virtuálneho bankára je, že mu môžete napísať kedykoľvek, vždy je pripravený vám odpovedať. Nepretržitá dostupnosť, pohotovosť a nikdy sa nekončiaci proces učenia Adama jednoznačne zaraďujú medzi inovácie, ktoré menia váš svet.

Ako dokáže AdamTB pochopiť, čo sa ho pýtate a poslať vám správnu odpoveď?

Využíva princípy Machine learning-u, teda časti počítačovej vedy používajúcej matematicko-štatistické metódy na identifikáciu štruktúr a naučenie sa modelov z dát. Jednou z oblastí Machine Learning-u je spracovanie a porozumenie písaného prejavu prirodzeného jazyka. AdamTB je formou umelej inteligencie, ktorá sa snaží porozumieť vašej otázke a na základe preddefinovanej rozhodovacej logiky vám poskytnúť relevantnú odpoveď.

Prvého virtuálneho bankového asistenta graficky navrhol Martin Pyšný. Prečítajte si náš rozhovor o tom, ako vznikal Adam.  

AdamTB

  • nájdete ho v aplikácii Tatra banka, na našom webe a v Internet bankinguTB,
  • reaguje okamžite,
  • komunikuje v slovenskom jazyku a s viacerými ľuďmi naraz,
  • ak nebude poznať odpoveď na otázku, prepojí vás na kolegov, ktorí vám ochotne pomôžu,
  • vie odpovedať na všeobecné otázky o bankových produktoch a službách.

Navyše vám rád pomôže s týmito službami:

Služba Adam v mobilnej aplikácii
Tatra banka
Adam v prihlasovacej obrazovke
Internet bankinguTB
Zobrazenie najbližšej/vybranej pobočky

Zobrazenie najbližšieho/vybraného bankomatu či vkladomatu

Kurzový lístok/menová kalkulačka

Blokovanie karty

Nastavenie limitov karty

Zadanie/úprava trvalého príkazu

Aktivácia novej karty

Úprava telefónneho čísla

Odblokovanie karty

 
Zobrazenie/úprava adresy doručenia novej karty

 
Správa automatickej splátky kreditnej karty

 
Založenie Investičného sporeniaTB

 
Zobrazenie PIN kódu karty

 
Nastavenie b-mailu kreditnej karty

 
Nastavenie Voliteľného prečerpaniaTB

 
Dohodnutie stretnutia v pobočke

 
Zabudnuté heslo k výpisu z účtu

 
Zadanie SEPA platobného príkazu

 
Vygenerovanie jednorazového čísla karty

 
Výber z bankomatu mobilom

 
Online otvorenie účtu/SporeniaTB k účtu

 
Nasmerovanie do konta DDS

 
Nasmerovanie do aktuálneho mesačného výpisu

 
Prístup k zoznamu čakajúcich platieb

 
Nastavenie SEPA inkasa

 
Zobrazenie zostatku na účte

 

Často kladené otázky

--- WJdocId-34788 ---
--- WJdocId-34806 ---
--- WJdocId-35846 ---
--- WJdocId-70015 ---

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/chatbot/