Chráňte si svoje financie

Venujte zvýšenú pozornosť ochrane vašich citlivých udajov:

 • pri výbere z bankomatu

 • pri e-mailovej komunikácii

 • pri telefonických rozhovoroch

Phishing

Phishing je podvodný e-mail. Pomocou neho sa neznámy útočník snaží vylákať od prijímateľa e-mailu citlivé údaje na prihlásenie sa do Internet bankingTB.

V prípade prijatia takéhoto e-mailu vás prosíme o jeho preposlanie na adresu: ISSecurity@tatrabanka.sk.

Podvodný e-mail sa javí, akoby bol zaslaný Tatra bankou, no môže obsahovať určité podozrivé znaky:

--- WJdocId-3866 ---

Webová stránka sa podobá na originálnu stránku Tatra banky, avšak po načítaní neobsahuje všetky bezpečnostné znaky:

 Zelený zámoček

 

Označenie https

 

Stránka je umiestnená na podvodnej doméne

 

Stránka je graficky nedokonalá a pôsobí ako zle načítaná

 

Ako postupovať pri hrozbe phishingu

 Klientom odporúčame zvýšenú obozretnosť. Na podvodné e-maily za žiadnych okolností nereagujte, neklikajte na odkazy v texte emailu, ani na jeho prílohy.

 

V prípade, že ste údaje na podvodnej stránke vyplnili, odporúčame vám okamžite nás kontaktovať prostredníctvom DIALOG Live *1100.

Skimming

Skimming platobných kariet je typ podvodu, pri ktorom sa páchatelia snažia získať údaje z platobnej karty a PIN kód. Následne vytvoria duplikát karty, s ktorým najčastejšie vyberajú hotovosť z bankomatov v zahraničí.

Údaje z platobnej karty zväčša získavajú páchatelia inštaláciou špeciálnych zariadení najmä na bankomaty.

Ukážka podvodného bankomatu

 • skrytá čítačka magnetického prúžku platobnej karty

 • skrytá kamera alebo falošná klávesnica zaznamenáva PIN

Zaznamenávanie dát z platobných kariet

Alternatívou skimmingu na bankomatoch je zaznamenávanie dát z platobných kariet pri platení u obchodníka alebo v reštaurácii. Takto získané údaje (bez PINu) slúžia na nákupy cez internet.

 

 

Odporúčania Tatra banky

Technológie

Aj pri zavádzaní moderných technológií robíme maximum pre to, aby vaše peniaze boli u nás chránené. Aby sme zvýšili bezpečnosť prístupu k peniazom prostredníctvom platobných kariet, zaviedli sme viaceré opatrenia, týkajúce sa kariet, bankomatov či prihlásenia sa do Internet bankinguTB.

 • Technológia Chip & PIN
  Chip & PIN predstavuje bezpečnejšiu formu platenia a bol vyvinutý tak, aby chránil držiteľov kariet, ako aj účastníkov v platobnom reťazci. Základný rozdiel predstavuje tzv. smart čip (inteligentný čip), ktorý zabezpečuje vyspelejšiu formu uchovania informácií ako magnetický prúžok.
 • Monitoring transakcií
  Vaše transakcie realizované kartou neustále monitorujeme a tým vás chránime. V rámci našich aktivít sa môžete stretnúť s telefonátom od bankového odborníka, ktorý si u vás v záujme ochrany vašich peňazí preverí niektorú platbu kartou.
 • Bezpečnejšie bankomaty
  Vďaka mechanickým zábranám sú bankomaty Tatra banky bezpečnejšie. Novinkou je aj riadený pohyb karty počas zasúvania a vydávania karty, ktorý znemožní načítanie údajov z magnetického prúžku platobnej karty neautorizovaným zariadením.
 • Karta a čítačka
  Karta a čítačkaTB je unikátny nástroj, určený na bezpečnejšie prihlasovanie sa a potvrdzovanie platieb v Internet bankinguTB. Skladá sa z bežnej platobnej karty s čipom a čítačky čipových platobných kariet.
  Ak máte záujem o zmenšený typ čítačky, môžete požiadať o miničítačku. Jej použitie v Internet bankinguTB ostáva rovnaké ako pri štandardnom type čítačky. Cena miničítačky je 8 eur.
  Všetko o Karte a čítačkeTB
 • Karta a čítačka

  Držiteľ karty má možnosť nepretržite kontrolovať transakcie realizované platobnou kartou prostredníctvom:

  • Internet bankinguTB - prehľad o transakciách a aktuálnom zostatku na účte

  • b-mailu - informácie o každej transakcii formou SMS do vášho mobilu alebo e-mailu do vašej schránky

  • kontaktného centra DIALOG - 24-hodinový informačný a proaktívny servis

Často kladené otázky


--- WJdocId-14654 ---
--- WJdocId-14657 ---
--- WJdocId-14655 ---
--- WJdocId-14659 ---
--- WJdocId-14656 ---
--- WJdocId-14658 ---
--- WJdocId-14660 ---
--- WJdocId-14661 ---
--- WJdocId-14662 ---
--- WJdocId-14663 ---
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/chrante-si-svoje-financie/