Kontakty

Získajte komfortný prístup k našim službám

  • dostupnosť 24 hodín denne 7 dní v týždni

  • k dispozícii aj cez Tatra ChatTB či volaním cez internet

  • jednotné číslo pri volaní na DIALOG Live

Korešpondenčná adresa

Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3 
P.O. Box 42 
850 05 Bratislava 55
Identifikačné údaje Tatra banka, a. s.
Zobraziť v google maps

Zavolajte na *1100
alebo *TABA

Z pevnej linky volajte na číslo:0800 00 1100

Zo zahraničia použite číslo:+421 2 / 5919 1000

Poradíme vám?


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
http://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/kontakty/