Kontakty

Získajte komfortný prístup k našim službám

  • dostupnosť 24 hodín denne 7 dní v týždni

  • k dispozícii aj cez Tatra ChatTB či volaním cez internet

  • jednotné číslo pri volaní na DIALOG Live

Korešpondenčná adresa

Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3 
P.O. Box 42 
850 05 Bratislava 55 
Zobraziť v google maps

Zavolajte na *1100

Z pevnej linky volajte na číslo:0800 00 1100 Zo zahraničia použite číslo:+421 2 / 5919 1000 Adresa elektronickej pošty:tatrabanka@tatrabanka.sk

Prevádzkovateľ

Obchodné meno: Tatra banka, a.s.
Sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1
Právna forma: akciová spoločnosť
Register: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu: oddiel Sa, vložka č. 71/B
IČO: 00 686 930
DIČ: 2020408522
IČ DPH: SK7020000944
Orgán dohľadu a sídlo:  Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava

Poradíme vám?


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
http://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/kontakty/