1. Personal
  2. /
  3. Účet a platby
  4. /
  5. Uhlíková stopa #premodruplanetu

Ako zistíte uhlíkovú stopu svojho nákupu?

Výpočet v aplikácii Tatra banka vám umožní sledovať, akú uhlíkovú stopu zanechal váš nákup v potravinách, v reštaurácii alebo na čerpacej stanici.

Meranie uhlíkovej stopy má výhradne edukačný charakter. Dávame vám tým príležitosť spoznať vplyv vašich jednotlivých nákupov na životné prostredie.

"Vedeli ste, že podľa výskumu univerzity v Yale sú spotrebitelia zodpovední za viac ako 60 % celosvetových emisií skleníkových plynov?"

 

Poznajte vašu uhlíkovú stopu

Uhlíková stopa vyjadruje množstvo emisií skleníkových plynov, ktoré sa uvoľňujú do atmosféry vplyvom našej činnosti. Zvýšené emisie týchto plynov majú priamy vplyv na globálne otepľovanie a urýchľujú zmeny klímy. 
Preto vám v spolupráci s firmou ecolytiq GmbH a spoločnosťou Visa prinášame meranie uhlíkovej stopy vašich nákupov zaplatených platobnou kartou vydanou k účtu.
Lebo každá transakcia je dôležitá.

Naše zvyky majú dopad na život okolo nás. Na to, aby bol tento dopad čo najpozitívnejší, je potrebné začať od seba. Už malá zmena v dennej rutine môže mať veľký vplyv na našu modrú planétu."
Tomáš Kvašňovský, manažér pre udržateľnosť

 

Uhlíková stopa

Ako to funguje?

 

Ako to funguje?

Každá transakcia uskutočnená kartou vydanou k účtu je analyzovaná a vyhodnotená. 
Výpočet aktuálne vychádza z kategórie obchodníka, u ktorého bol nákup zrealizovaný. Transakcia platobnou kartou je len jedna za celý nákup, preto nie je možné analyzovať konkrétny obsah nákupného košíka. Výpočet však rozlišuje, či ide napríklad o nákup v potravinách, platbu na čerpacej stanici alebo nákup jedla cez donáškovú službu.

Funkcionalita slúži len na jednoduché zobrazovanie výpočtu a inšpiráciu bez ďalšieho vyhodnocovania či iného spracovania.

Tip pre vás
Každý deň robíme veľa rozhodnutí a môžeme si vybrať z tisícky možností. Môžeme využiť zdieľanú dopravu cestou do práce alebo si pripravovať viac domácich jedál. Dnes oveľa viac ako kedykoľvek predtým záleží na tom, pre čo sa rozhodneme. A to môže motivovať k pozitívnej zmene aj ľudí okolo nás.

Demo

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/personal/ucet-platby/uhlikova-stopa-premodruplanetu/