Zoznam zliav pre prémiových klientov Zoznam zliav pre prémiových klientov
  1. Premium
  2. /
  3. Prehľad zliav Premium Banking

Zoznam výhod Premium banking

Účet pre modrú planétuTB

Typ požiadavky Štandardná cena Cena pre prémiového klienta
výpis na požiadanie Cena za vystavenie
náhradného výpisu
na žiadosť klienta
je vo výške nákladov
spojených s jeho
vystavením
0 EUR
potvrdenie o disponibilnom zostatku na Účte pre modrú planétuTB 5 EUR 0 EUR
potvrdenie o vedení účtu

potvrdenie o vedení Účtu pre modrú planétuTB pre príjem prostriedkov zo SR alebo EÚ

potvrdenie o vyčíslení úrokov

potvrdenie o dispozičnom oprávnení

potvrdenie o zrušení povoleného prečerpania

potvrdenie o tuzemskej alebo zahraničnej platbe
Cena za vystavenie
potvrdenia
poskytnutie
informácie
na žiadosť
klienta je vo výške
nákladov spojených
s ich vystavením
0 EUR
zmena/zrušenie trvalého príkazu cez DIALOG Live 10 EUR 0 EUR
zmena/zrušenie inkasa cez DIALOG Live 10 EUR 0 EUR
vinkulácia bez výplaty 70 EUR 35 EUR
vinkulácia s následným vyplatením prostriedkov na účely zaplatenia kúpnej
ceny za nehnuteľnosť
0,25 % zo sumy
vinkulovaných
prostriedkov,
min. 120 EUR
0,125 % zo sumy
vinkulovaných
prostriedkov,
min. 60 EUR
vinkulácia práva disponovať zmluvou o účte 10 EUR 0 EUR

Debetná karta

Typ požiadavky Štandardná cena Cena pre prémiového klienta
vydanie náhradnej platobnej karty 10 EUR 0 EUR
odblokovanie PIN kódu ku karte na žiadosť klienta 5 EUR 0 EUR
zmena denného limitu čerpania - žiadané volaním DIALOG Live 5 EUR 0 EUR

Kreditná karta

Typ požiadavky Štandardná cena Cena pre prémiového klienta
vydanie náhradnej kreditnej karty 10 EUR 0 EUR
zmena PIN, odblokovanie PIN kódu ku karte na žiadosť klienta 10 EUR 0 EUR
zmena denného limitu čerpania - žiadané volaním DIALOG Live 5 EUR 0 EUR

Bezúčelový úverTB

Typ požiadavky Štandardná cena Cena pre prémiového klienta
zmena termínu splatnosti mesačných splátok 50 EUR 0 EUR
neštandardné potvrdenia (individuálne žiadosti na potvrdenie od klientov) 15 EUR 0 EUR

Hypotéka /Americká hypotéka/Hypotéka so štátnym príspevkom pre mladých/ Hypotekárny úver

Typ požiadavky Štandardná cena Cena pre prémiového klienta
zníženie výšky úveru 150 EUR 0 EUR
predĺženie doby splatnosti úveru 150 EUR 0 EUR
zmena lehoty čerpania 150 EUR 0 EUR
skrátenie doby splatnosti úveru 150 EUR 0 EUR
zmena dňa splátky v mesiaci 150 EUR 0 EUR
zrýchlené splácanie - ukončenie 150 EUR 0 EUR
zmena zakladanej nehnuteľnosti 150 EUR 0 EUR
vypustenie/zámena spoludlžníka 150 EUR 0 EUR
zmena podmienok čerpania 150 EUR 0 EUR
zmena dokladov účelového použitia 150 EUR 0 EUR
potvrdenie na žiadosť klienta (akékoľvek) 15 EUR 0 EUR

Terminovaný vkladový účet

Typ požiadavky Štandardná cena Cena pre prémiového klienta
výpis na požiadanie Cena za vystavenie náhradného výpisu a žiadosť klienta
je vo výške nákladov spojených s jeho vystavením
0 EUR
potvrdenie o zostatku vkladu

potvrdenie o vyčíslení úrokov
cena za vystavenie potvrdenia a poskytnutie informácie
na žiadosť klienta je vo výške nákladov spojených ich vystavením
0 EUR
vinkulácia bez výplaty 70 EUR 35 EUR
vinkulácia s následným vyplatením prostriedkov na účely zaplatenia kúpnej ceny za nehnuteľnosť 0,25 % zo sumy inkulovaných prostriedkov, min. 120 EUR 0,125 % zo sumy
vinkulovaných
prostriedkov,
min. 60 EUR
vinkulácia práva disponovať zmluvou o účte 10 EUR 0 EUR

* Označené polia sú povinné
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/premium/prehlad-zliav-premium-banking/