Doplnkové dôchodkové sporenie Tatra banky (III. pilier)

Po odchode z aktívneho života môže váš príjem klesnúť až pod hranicu 50 %. Demografické a ekonomické prognózy naznačujú, že sa tento rozdiel bude zväčšovať. Preto sa téma dôchodkového zabezpečenia týka všetkých produktívnych ľudí. Doplnkové dôchodkové sporenie alebo III. pilier je dobrovoľná forma finančného zabezpečenia na dôchodok. Spolu so štátnym dôchodkom - I. pilier a starobným dôchodkovým sporením - II. pilier tvoria od roku 2004 základ dôchodkového systému na Slovensku.

Na ceste k lepsiemu dochodku
  • Cieľom III. piliera je pomôcť zachovať životný štandard na dôchodku.
  • Vďaka možnosti získať príspevok zamestnávateľa si dokážete nasporiť výrazne viac.
  • III. pilier dlhodobo poráža infláciu reálnym zhodnocovaním vašich úspor.
  • Príspevky na sporenie si môžete odpočítať zo základu dane až do výšky 180 EUR ročne.
  • Príspevky, vrátane zamestnávateľských, sú vaším majetkom a stávajú sa predmetom dedenia.
  • Prehľad o sporení máte vždy poruke v mobilnej aplikácii Tatra bankaInternet bankinguTB.

 

Unikátny prístup k dôchodkovému zabezpečeniu - Comfort lifeTB 

Príspevky na III. pilier sa počas celej doby sporenia zhodnocujú vo fondoch s cieľom zvýšiť váš príjem v období na dôchodku. DDS Tatra banky ako jediná spoločnosť v sektore doplnkového dôchodkového sporenia používa personalizovanú investičnú stratégiu Comfort lifeTB, ktorá sa neustále prispôsobuje vášmu veku.

V prvých rokoch sporenia sa vo fonde zameriavame na investície do rastových aktív pre dosiahnutie čo najvyšších výnosov.

S pribúdajúcim vekom sa pomer investícií začína automaticky meniť v prospech konzervatívnejších aktív. Dôvodom je ochrana vašich úspor pred nepriaznivými pohybmi na finančných trhoch.

Graf Comfort life

V čom je investičná stratégia Comfort lifeTB unikátna?

Vhodne zvolený fond sa prispôsobuje vášmu veku, a preto ho nemusíte už nikdy meniť.

Aktívna správa fondov Comfort lifeTB dokáže pružne reagovať na globálny vývoj.

Automatické skonzervatívňovanie slúži na ochranu nadobudnutých dôchodkových úspor.

 

Zaslúženy oddych

“Ak si chcete zachovať životný štandard aj po odchode z pracovného života, váš celkový dôchodok by mal dosahovať približne 70 % príjmu pred dôchodkom.”

Zlaté dôchodkové pravidlo

Vypočítajte si svoj optimálny dôchodok 

 1

Zadajte základné vstupné údaje.

 2

Vypočítajte si odhadovanú výšku štátneho dôchodku.

 3

Nastavte si výšku sporenia v III. pilieri podľa svojich predstáv.

4 

Sporenie si môžete otvoriť kliknutím na "Mám záujem o sporenie".

1/4

Základné vstupné údaje

i
r.
i
i

Vypočítať lepší dôchodok s III. pilierom

2/4

Doplnkový dôchodok (III. pilier)

Aký bude môj celkový dôchodok?

3/4

Odhad celkového mesačného dôchodku
vo veku 64 rokov v dnešných cenách i

-

i

Vaša aktuálna miera náhrady mzdy je
%
z odhadu posledného hrubého príjmu pred dôchodkom

III.pilier i
0
II.pilier
147
I.pilier i
400
100 %
70 %
50 %
25 %
 € i -i

Dokončiť

Podrobné informácie o III. pilieri nájdete detailne popísané nižšie.

Váše úspory v III. pilieri pri mesačnom príspevku vo výške i

xx

Odhad nasporenej sumy v III. pilieri
0
Vlastné príspevky
0
Príspevky zamestnávateľa
147
Očakávaný výnos
400
Doba sporenia
34
Dôchodkový fond
Comfort Life 2060
Daňová úľava počas celej doby sporenia v III. pilieri
0
4/4

Sporením v III. pilieri
si môžete zvýšiť svoj dôchodok na

687

Vydajte sa na cestu k svojmu vysnívanému dôchodku

Online cez Internet banking* Internet banking
Telefonicky cez DIALOG live Zavolajte mi
Osobne v pobočke Najbližšia pobočka

Základné vstupné údaje

i
r.
i
i

Váš celkový dôchodok i

V dnešných cenách

100 %
70 %
50 %
25 %
 € i -i
-
( %)

Zloženie vášho mesačného dôchodku i

z III. piliera i
0
z II. piliera
147
z I. piliera i
400
Myslite na váš dôchodok

Myslite dopredu. Urobte správne rozhodnutie pre váš dôchodok už dnes.

Čím skôr začnete sporiť, tým lepšie

Doležitým faktorom pri dôchodkovom sporení je čas – čím dlhšie sa úspory zhodnocujú, tým vyšší bude aj váš doplnkový dôchodok.

  • Ak si začnete sporiť napr. vo veku 30 rokov, môžete z III. piliera dostávať až 320 EUR mesačne k štátnemu dôchodku.
  • Celková nasporená suma dôchodkových úspor sa znižuje s každým odloženým rokom. Čím skôr začnete riešiť svoj dôchodok, tým bude vyšší.
Vplyv času na výšku dôchodku
*Zdroj dôchodková kalkulačka. Odhad mesačného dôchodku je uvedený v dnešných cenách (pri inflácii vo výške 2,0 % ročne). 

Ako a kde si otvorím III. pilier?

Online cez Internet banking* Internet banking
Telefonicky cez DIALOG Live Zavolajte mi
Osobne v pobočke Najbližšia pobočka

*Platí len pre klientov Tatra banky s Účtom pre modrú planétuTB.
Otvorte si účet online do pár minút.

Upozornenie:
S uzatvorením účastníckej zmluvy s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší výnos doplnkového dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou rovnakého výnosu doplnkového dôchodkového fondu v budúcnosti. 

Blog a Novinky

Prinášame vám lepší dôchodok už viac ako 20 rokov.

Dokumenty
Zmena dokumentov vybraných doplnkových dôchodkových fondov

Zmena dokumentov vybraných doplnkových dôchodkových fondov

Aktualizácia kľúčových informácií výplatného doplnkového dôchodkového fondu.

Novinky
Spoznajte nový vizuál DDS Tatra banky

Spoznajte nový vizuál DDS Tatra banky

DDS Tatra banky sa novou kampaňou a redizajnom webu snaží priblížiť mladým ľuďom, ktorým môže dôchodkové sporenie významne zvýšiť kvalitu budúceho života.

Tip pre vás
Ako si uplatniť daňovú úľavu na DDS?

Ako si uplatniť daňovú úľavu na DDS?

Overte si včas, či spĺňate podmienky na uplatnenie daňovej úľavy pri produkte doplnkového dôchodkového sporenia.

Všetky články 

Poradíme vám?


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/dds/novy-sporitel/