1. O banke
  2. /
  3. Pre investorov

Pre investorov

Prirodzeným cieľom banky je dosahovať kontinuálny nárast finančných ukazovateľov a zvýšenú produktivitu spojenú s racionalizáciou a prísnou kontrolou prevádzkových nákladov.

Banka je pravidelne hodnotená medzinárodnou ratingovou agentúrou Moody's Investors Service.

Rating

Moody's Investors Service, aktuálne platné ratingy od októbra 2021

dlhodobý rating vkladov     A2
výhľad stabilný
krátkodobý rating vkladov Prime-1
dlhodobý rating emitenta A3
výhľad stabilný

Valné zhromaždenie

Kontakt

V prípade otázok nás kontaktujte cez investor@tatrabanka.sk.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/financne-ukazovatele/