Finančné ukazovatele

Prirodzeným cieľom banky je dosahovať kontinuálny nárast finančných ukazovateľov a zvýšenú produktivitu spojenú s racionalizáciou a prísnou kontrolou prevádzkových nákladov.

Banka je pravidelne hodnotená medzinárodnou ratingovou agentúrou Moody's Investors Service.

Hospodárske výsledky banky

Rating

 Moody's Investors Service, november 2018

dlhodobý rating vkladov     A3
výhľad pozitívny
krátkodobý rating vkladov Prime-2
dlhodobý rating emitenta Baa1
výhľad pozitívny

Transakcie manažérov

Tatra banka, a.s. v zmysle ustanovení článku 19 nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 596/2014 o zneužívaní trhu týmto zverejňuje nasledovné transakcie osôb vykonávajúcich riadiace úlohy, ako aj osôb s nimi úzko spojenými:

Rok 2019

Rok 2018

Vydané dlhopisy

 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/financne-ukazovatele/