1. O banke
  2. /
  3. Finančné ukazovateľe

Finančné ukazovatele

Prirodzeným cieľom banky je dosahovať kontinuálny nárast finančných ukazovateľov a zvýšenú produktivitu spojenú s racionalizáciou a prísnou kontrolou prevádzkových nákladov.

Banka je pravidelne hodnotená medzinárodnou ratingovou agentúrou Moody's Investors Service.

Hospodárske výsledky banky

Rating

Moody's Investors Service, aktuálne platné ratingy od októbra 2021

dlhodobý rating vkladov     A2
výhľad stabilný
krátkodobý rating vkladov Prime-1
dlhodobý rating emitenta A3
výhľad stabilný

Transakcie manažérov

Tatra banka, a.s. v zmysle ustanovení článku 19 nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 596/2014 o zneužívaní trhu týmto zverejňuje nasledovné transakcie osôb vykonávajúcich riadiace úlohy, ako aj osôb s nimi úzko spojenými:

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Vydané dlhopisy

Ak máte otázky k dlhopisom, kontaktujte nás cez treasury@tatrabanka.sk.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/financne-ukazovatele/