1. O banke
  2. /
  3. Pre investorov

Pre investorov

Prirodzeným cieľom banky je dosahovať kontinuálny nárast finančných ukazovateľov a zvýšenú produktivitu spojenú s racionalizáciou a prísnou kontrolou prevádzkových nákladov.

Banka je pravidelne hodnotená medzinárodnou ratingovou agentúrou Moody's Investors Service.

Rating

Moody's Investors Service, aktuálne platné ratingy od 28. 11. 2023

dlhodobý rating vkladov     A2
výhľad negatívny
krátkodobý rating vkladov Prime-1
dlhodobý rating emitenta A3
výhľad negatívny

Valné zhromaždenie

Kontakt

V prípade otázok nás kontaktujte cez [email protected].


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/financne-ukazovatele/