Webinár: Rodinné firmy a Family office II. Webinár: Rodinné firmy a Family office II.
  1. Private
  2. /
  3. Trhové analýzy
  4. /
  5. Webinár: Rodinné firmy a Family office II.

Webinár: Rodinné firmy a Family office II.

| 11.05.2022

Webinár: Rodinné firmy a Family office II.

Prijmite naše pozvanie na online webinár so zástupcami advokátskej kancelárie HAVEL & PARTNERS, ktorý sa konal 11. 05.
V diskusii nám priblížili, prečo zverenecké fondy nie sú jediné a najlepšie riešenie ochrany majetku, čím ich nahradiť a ako vhodne riešiť nástupníctvo, ochranu majetku či medzigeneračný transfer kapitálu cez Family Office.

Spustiť záznam

Program

V prednáške a následnej diskusii sme sa venovali týmto témam:

  • Vhodné a včasné riešenie generačnej výmeny, ale najmä právnej ochrany majetku
  • Rodinný holding, ako základ Family Office
  • Zverenecký fond vs. Nadačný fond
  • Skúsenosti z praxe – ako problematiku riešia naši klienti

Webinárom sprevádzal Tomáš Čulen z Tatra banky v spolupráci s partnermi Davidom Neveselým, Štěpánom Štarhom a advokátkou Patríciou Jamriškovou z advokátskej kancelárie HAVEL & PARTNERS.

Tomáš Čulen

Tomáš Čulen pôsobí na pozícii vedúci oddelenia Privátnych klientov II. v Tatra banke.

Je zodpovedný za riadenie obchodného teamu privátnych bankárov.

Popri starostlivosti o privátnych klientov sa venuje aktivitám v rámci inovácií pre klientov Privátneho bankovníctva

a maximalizáciu customer experience z non-core biznis projektov.

V Tatra banke prešiel za 23 rokov od pozícií v rámci pobočkovej siete až po súčasné manažérske zaradenie.

Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave.

Štěpán Štarha

Štěpán Štarha, partner

Je advokátom usadeným na Slovensku a partnerom advokátskej kancelárie HAVEL & PARTNERS, kde je členom skupiny expertov pre právne a daňové poradenstvo privátnym klientom. Je expert na oblasť medzigeneračného transferu kapitálu, sústreďuje sa na nastavenie daňovo efektívnych pravidiel v rámci koncernových vzťahov či rodinných holdingových zoskupení. Okrem toho sa špecializuje na právo obchodných spoločností, duševného vlastníctva, ochrany osobných údajov či medzinárodné právo súkromné.

David Neveselý

David Neveselý, partner 

Je česko-slovenský advokát, spoluzakladateľ skupiny expertov pre právny a daňový servis privátnym klientom, ktorá vznikla v roku 2008 a ktorá dnes poskytuje poradenstvo viac ako 300 rodinám. Je expertom na oblasť ochrany privátneho majetku, jeho medzigeneračného transferu a sústredí sa na nastavenie ekonomicko efektívnych pravidiel v rámci koncernových vzťahov či family officu. Je partnerom a spoločníkom advokátskej kancelárie HAVEL & PARTNERS.

Patrícia Jamrišková

Patrícia Jamrišková, advokátka

Advokátka spolupracujúca s advokátskou kanceláriou HAVEL & PARTNERS, ktorá sa špecializuje na oblasť práva obchodných spoločností, poradenstvo pre privátnych klientov, rodinné firmy a fúzie a akvizície. V rámci poradenstva pre privátnu klientelu a rodinné firmy sa zameriava na oblasť medzigeneračného transferu kapitálu a budovanie a správu holdingových štruktúr obsahujúcich aj trusty a poradenstvo v rodinnoprávnych a dedičských veciach.

Podobné správy

Investičný komentár

Investičný komentár

Investičný komentár
Dôchodok

Dôchodok

Dôchodok
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/private/trhove-analyzy/webinar/webinar-rodinne-firmy-family-office-ii/