Objavujte nás Objavujte nás
  1. Private
  2. /
  3. Objavujte nás

Objavujte nás

Objavujte spolu s nami exkluzívny svet najlepšieho privátneho bankovníctva na Slovensku.

Získajte viac než privátne bankovníctvo

Služba Private bankingTB nie je klasické privátne bankovníctvo

Vďaka stretnutiam a rozhovorom s vami, ktoré sú pre nás zdrojom inšpirácií, vieme neustále skvalitňovať naše služby. Vzťah s vami je preto pre nás nenahraditeľný. Sme hrdí, že takto vnímate našu prácu aj vy, klienti privátneho bankovníctva Tatra banky.

Dajte nám na seba kontakt

Kontaktný formulár 

Alebo nás kontaktujte priamo na [email protected]
či cez tel. číslo 02/5919 1038.

Skuseny privatny bankar pre Vas osobne

Pohľad do histórie

Vitajte v najstaršom privátnom bankovníctve s najdlhšou tradíciou 

Tatra banka je priekopníkom privátneho bankovníctva na Slovensku už od roku 1998. Odvtedy sme prešli veľký kus cesty. Rovnako, ako aj ďalšie generácie našich prvých klientov.

Vitajte v najstaršom privátnom bankovníctve s najdlhšou tradíciou 

Usilujeme sa ľudí nadchýnať a prekonávať ich očakávania

Naša vízia a hodnoty

Spolu prinášame nové riešenia, podporujeme odvážne a inovatívne myslenie. Usilujeme sa ľudí nadchýnať a prekonávať ich očakávania. Preto sme v prvom rade nároční sami na seba. Vaša spokojnosť je to čo nás posúva ďalej.

Prestížne ocenenia

Nie každý sa môže pýšiť siedmimi hviezdičkami kvality.
Vy áno.

Práve vďaka vám, našim klientom, je služba Private bankingTB
vnímaná ako najlepšia na Slovensku. Ďakujeme za dôveru.

 

Buďte v obraze

Čítajte klientsky magazín Private Banking Times

S naším klientskym magazínom. Periodikum Private Banking Times je vyhľadávanou inšpiráciou, rozširujúcou prehľad nielen vo svete financií.

Najlepší Private Banking na Slovensku

Najlepší Private Banking na Slovensku

Najlepší Private Banking na Slovensku

Najlepší Private Banking na Slovensku

Najlepší Private Banking na Slovensku

Najlepší Private Banking na Slovensku

Sledujte užitočné oznamy a odkazy 

Nedajte si ujsť nič dôležité. Pozrite si prehľad aktuálnych oznamov a odkazov zo sveta privátneho bankovníctva.

Úrokové sadzby pre numerické bežné účty

Akceptovateľné rizikové limity Zabezpečení

Oznamy

Platné a účinné od 01. 01. 2022

Obchodné hodiny privátnych bankárov

Vážení klienti,

v zmysle ustanovenia bodu 4 v článku II v časti A Obchodných podmienok Private Banking Tatra banky, a.s. týmto Tatra banka, a.s., so sídlom na Hodžovom námestí 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930, DIČ: 2020408522, IČ DPH: SK7020000944, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka číslo 71/B (ďalej len „Tatra banka, a.s.") vymedzuje a zverejňuje, že klient má právo kontaktovať pracovníka Odboru privátneho bankovníctva Tatra banky, a.s. (privátneho bankára), pričom Tatra banka, a.s. prijíma telefonické návrhy, žiadosti a pokyny klienta iba v priebehu bežných pracovných dní a to v čase od 8:30 do 17:30 hod., ak v Obchodných podmienkach Private Banking Tatra banky, a.s. nie je uvedené inak.

S úctou Tatra banka

 

Platné a účinné od 01. 01. 2022

Dokument s informáciami o poplatkoch - Numerický bežný účet

Platné od 28. 09. 2021 a účinné od 01. 01. 2022

Oznámenie o zmene Sadzobníka poplatkov klientov Privátneho bankovníctva Tatra banky, a.s. k Rámcovej zmluve klienta Privátneho bankovníctva

Vážení klienti,

dovoľujeme si vám oznámiť, že predstavenstvo Tatra banky, a.s. schválilo zmenu sadzobníka PB s platnosťou od 28. 09. 2021 a s účinnosťou od 01. 01. 2022.

S úctou,
Tatra banka, a.s.

 

Platné od 28. 09. 2021 a účinné od 01. 01. 2022

Oznámenie o zmene Sadzobníka poplatkov klientov Privátneho bankovníctva Tatra banky, a.s. k Zmluve o osobnom numerickom bežnom účte

Vážení klienti,

dovoľujeme si vám oznámiť, že predstavenstvo Tatra banky, a.s. schválilo zmenu sadzobníka poplatkov s platnosťou od 28. 09. 2021 a s účinnosťou od 01. 01. 2022.

S úctou,
Tatra banka, a.s.

 

Platné od 28. 09. 2021 a účinné od 01. 01. 2022

Oznámenie o zmene Obchodných podmienok Private Banking Tatra banky, a.s. k Zmluve o osobnom numerickom bežnom účte

Vážení klienti,

dovoľujeme si vám oznámiť, že predstavenstvo Tatra banky, a.s. schválilo zmenu OPB podmienok s platnosťou od 28. 09. 2021 a s účinnosťou od 01. 01. 2022.

S úctou,
Tatra banka, a.s.

 

Platné a účinné do 31. 12. 2021

Dokument s informáciami o poplatkoch Numerický bežný účet

 

Platné od 01. 02. 2020

Oznámenie o zmene úrokovej sadzby pre numerické bežné účty

 

Platné od 15. 09. 2019 a účinné od 15. 11. 2019 

Oznámenie o zmene Obchodných podmienok Private Banking Tatra banky, a.s.

Vážení klienti,

dovoľujeme si vám oznámiť, že predstavenstvo Tatra banky, a.s., schválilo zmenu OPB podmienok s platnosťou od 15. septembra 2019 a s účinnosťou od 15. novembra 2019.

Zároveň si vás dovoľujeme informovať, že od 15. 11. 2019 prestávame poskytovať službu Mobile Sign a elektronické podpisovanie platobných príkazov, pokynov k fondom TAM a k cenným papierom budeme realizovať prostredníctvom Mobilnej Aplikácie Tatra banky.

S úctou,
Tatra banka, a. s.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/private/objavujte-nas/