#premodruplanetu

Na každej transakcii záleží

#premodruplanetu

Každá naša činnosť zanecháva na našej planéte stopu. Doprava, nákupy, čerpané energie, to všetko má dopad na životné prostredie. Ak vieme, akú váhu majú naše rozhodnutia, ľahšie niečo zmeníme.

Uhlíková stopa predstavuje množstvo emisií a skleníkových plynov, ktoré sa uvoľňujú do ovzdušia. Čím je vyššia, tým viac zaťažuje našu planétu a urýchľuje zmenu klímy.

Aj preto prinášame zobrazovanie odhadovanej uhlíkovej stopy nákupov zaplatených platobnou kartou v mobilnej aplikácii Tatra banka. Aby sme všetci spoločne prispeli k pozitívnym zmenám.

Ako to funguje?

Vy zaplatíte kartou, my vám zobrazíme odhad uhlíkovej stopy v mobilnej aplikácii Tatra…

Vy zaplatíte kartou, my vám zobrazíme odhad uhlíkovej stopy v mobilnej aplikácii Tatra banky.

Výpočet uhlíkovej stopy vám zobrazíme v ekvivalentoch CO2. Ide o odhadovanú hmotnosť…

Výpočet uhlíkovej stopy vám zobrazíme v ekvivalentoch CO2. Ide o odhadovanú hmotnosť oxidu uhličitého a ďalších skleníkových plynov ako metán, oxid dusný či ozón.

Platba kartou je len jedna, a preto je jeden aj výpočet uhlíkovej stopy. Nepoznáme obsah…

Platba kartou je len jedna, a preto je jeden aj výpočet uhlíkovej stopy. Nepoznáme obsah vášho nákupného košíka, a preto aktuálne vychádzame z kategórie obchodníka, u ktorého ste nákup zrealizovali.

V aplikácii nájdete pri každej transakcii aj tipy pre udržateľnejšie nákupy a zaujímavé…

V aplikácii nájdete pri každej transakcii aj tipy pre udržateľnejšie nákupy a zaujímavé informácie.

Zobrazovanie uhlíkovej stopy slúži len pre vašu informáciu a má výhradne edukatívny…

Zobrazovanie uhlíkovej stopy slúži len pre vašu informáciu a má výhradne edukatívny charakter. S výpočtom nijako nepracujeme a nevyhodnocujeme ho.

Na meraní uhlíkovej stopy spolupracujeme s firmou ecolytiq GmbH a so spoločnosťou Visa.

Na meraní uhlíkovej stopy spolupracujeme s firmou ecolytiq GmbH a so spoločnosťou Visa.

Zobrazenie uhlíkovej stopy v aplikácii Tatra banky

Zobrazenie uhlíkovej stopy v aplikácii Tatra banky

Tomáš Kvašňovský

Naše zvyky majú dosah na život okolo nás. Na to, aby bol tento dosah čo najpozitívnejší, je potrebné začať od seba. Už malá zmena v dennej rutine môže mať veľký vplyv na našu modrú planétu.

Tomáš Kvašňovský, manažér pre udržateľnosť

Čo robíme my #premodruplanetu

Čo môžete robiť vy pre zníženie uhlíkovej stopy a #premodruplanetu