Chráňte svoje údaje na internete

Váš účet je (vraj) v ohrození

Podvodníci pracujú na internete aj s emóciou strachu. Pokúsia sa vo vás vyvolať pocit, že váš účet je v ohrození a využijú na to zdanlivo oficiálnu komunikáciu cez e-mail alebo sms.

Ako to prebieha

Na e-mailovú adresu alebo prostredníctvom SMS vám príde informácia, že váš účet je v ohrození, a to s priloženým linkom na falošnú stránku Tatra banky.

Podvodník si niekedy zvolí aj inú formuláciu, napr.: „Potrebujeme si overiť bezpečnosť Vášho účtu“ alebo „Aktivácia zabezpečenia Vášho bankového účtu“.

Ďalšou formou zámienky môže byť, že vám útočník chce poslať peniaze. Vraj máte získať veľké dedičstvo, prípadne vám oznámi, že: „Na účet Vám bola pridelená suma XY, overte si či ste pôvodným príjemcom.“

Pod vyššie uvedenými zámienkami od vás útočník môže na falošnej stránke požadovať niektoré z nasledujúcich údajov alebo ich kombináciu:

 • Kompletné údaje z platobnej/kreditnej karty: číslo karty, dátum exspirácie, CVV kód.
 • Údaje potrebné na prihlásenie do Internet bankinguTB alebo mobilnej aplikácie Tatra banka: PID, heslo, kód z Karty & Čítačky.
 • Meno, priezvisko, telefónne číslo alebo iné osobné údaje.

Keď podvodníkovi poskytnete aj telefónne číslo, môže ho zneužiť na zrealizovanie svojej platby a potvrdiť ho autorizačným kódom zaslaným na vaše telefónne číslo. Možno vám zavolá a predstaví sa ako pracovník banky, ktorý rieši zabezpečenie vášho účtu a pre správne nastavenie potrebuje od vás autorizačný kód.

Naučte sa rozlišovať, že ide o podvodný e-mail alebo SMS

 • E-mail alebo SMS obsahuje odkaz/link, na ktorom požaduje zadať údaje platobnej karty.
 • URL adresa nie je zhodná s oficiálnou adresou banky. Podvodníci dokážu skopírovať vzhľad každej webovej stránky. Čo však nedokážu, je, že ju neumiestnia na adresu tatrabanka.sk. Môžete sa tak stretnúť s dvomi základnými prípadmi falošných stránok:
 • adresa je úplne iná: ani len náznakom nepripomína vzťah k Tatra banke,
 • adresa sa snaží adresu tatrabanka.sk napodobniť: napr.: mojatatrabanko.com, tatrabanca.org, tatrabanko.info atď.
 • Tatra banka od klientov nikdy nežiada uvedené typy údajov prostredníctvom e-mailu alebo SMS.
 • Text e-mailu alebo SMS vyvoláva pocit dôležitosti a naliehavosti.
 • Text e-mailu alebo SMS niekedy býva písaný s gramatickými a štylistickými chybami. Vzhľadom na to, že podvodníci sú často členmi medzinárodných skupín, býva text podvodného e-mailu preložený kostrbato a nezodpovedá klasickej komunikácii banky s klientom.
 • Odosielateľ e-mailu nie je z domény @tatrabanka.sk. Keď je vám doručený akýkoľvek e-mail alebo SMS, pozrite sa, od koho. Najčastejším znakom podvodného e-mailu je práve adresa odosielateľa, ktorá je iná ako adresa banky, t. j. nekončí sa takto: @tatrabanka.sk.

V prípade vašej plnej spolupráce vás podvodník dokáže pripraviť o finančné prostriedky, pričom ho limitujú len nastavené denné limity a zostatok na účte. Útočník použije platobnú kartu na uskutočnenie platieb, prípadne získa plný prístup do vášho bankového konta.

Ak ste zistili, že ide o podvod až po zadaní údajov na falošnej stránke a príde vám správa s kódom 3D Secure alebo aktivačným kódom na pridanie platobnej karty do služieb Apple Pay a Google Pay, znamená to, že podvodník sa snaží vašou kartou niečo zaplatiť, alebo si ju pridať do vlastného zariadenia.

Dobré rady na záver

V žiadnom prípade nikomu tieto kódy neposielajte naspäť a urýchlene si zablokujte kartu priamo v mobilnej aplikácii Tatra banka, cez Internet bankingTB, cez Chatbota AdamaTB alebo cez DIALOG Live na bezplatnom čísle *1100.

Robíme všetko pre vašu digitálnu bezpečnosť.

Poznáte správnu odpoveď?

Niekto z vašich priateľov na sociálnej sieti označí vás a ďalších na fotke produktu s úžasnou cenou. Čo spravíte?

A
Je to podozrivé a neštandardné. Na takéto príspevky neklikám, pretože môže ísť o podvod.
B
Pošlem túto ponuku niekomu, o kom viem, že ju využije.
Správne! Príliš lákavá ponuka je jedna z návnad, ktoré podvodníci používajú na získanie citlivých údajov.
Neprávne! Príliš lákavá ponuka je jedna z návnad, ktoré podvodníci používajú na získanie citlivých údajov.

Overte si, či ste na internete v bezpečí. Spravte si test #predigitalnubezpecnost

Spustiť test digitálnej bezpečnosti

Stali ste sa obeťou digitálneho útoku?