1. Životné momenty
 2. /
 3. Starostlivosť o blízkych
 4. /
 5. Koronavírus a deti: Tieto situácie by vám nemali uniknúť

Koronavírus a deti: Tieto situácie by vám nemali uniknúť

Ako sa prejavujú príznaky choroby a ako deti čo najlepšie ochrániť? Pozrite sa na 5 situácií, ktoré by vám v súvislosti s témou koronavírus a deti nemali uniknúť.

Prevencia
Prevencia

V článku sa dozviete

Pandémia zvaná koronavírus bola na začiatku od nás veľmi vzdialená. Predstava, že sa ocitneme v  rovnakej situácii ako Čína, bola neprijateľná. Epidémia sa však rozšírila aj na Slovensko. Zo všetkých strán už niekoľko mesiacov počujeme množstvo informácií, odporúčaní a príkazov. 

Je to náročné aj pre dospelého človeka. Aké však ťažké to musí byť pre deti? Nerozumejú situácii, v ktorej sa náhle ocitli. Zo dňa na deň prišli o veci, ktoré boli doteraz samozrejmé. Chodenie do školy a škôlky, na záujmové krúžky. Stretnutia s kamarátmi, návštevy starých rodičov či výlety. Karanténa ich “uväznila” na istý čas spolu s rodičmi a súrodencami v domovoch. Ani deti sa však nevymykajú daným okolnostiam a pravidlám. Pozrite sa preto na niektoré situácie, ktoré by vám pri tejto téme nemali uniknúť.

Deti a koronavírus

Prvá otázka, ktorú si po prepuknutí epidémie položil snáď každý rodič znela: Môže ochorieť aj moje dieťa? A odpoveď znie: Môže. „Deti sú na nakazenie novým koronavírusom rovnako náchylné ako dospelí. Jeden zásadný rozdiel je však v tom, že na rozdiel od dospelých nemajú také komplikácie v priebehu ochorenia,“ potvrdzuje detská lekárka Daniela Velková. Zatiaľ však žiadna štúdia nedokázala, prečo to tak je. Vedci sa len domnievajú, že to môže súvisieť s tým, že zdravé detské pľúca neboli dlhodobo vystavované takým škodlivým vplyvom ako sú fajčenie či znečistené ovzdušie. Majú tak oveľa väčšiu schopnosť regenerácie.

Druhá otázka, ktorou sa rodič zaoberá znie: Aké sú u detí príznaky koronavírusu? „Prebieha to často ako zápal horných dýchacích ciest alebo ako ľahký zápal pľúc, sprevádzaný teplotou, kašľom, bolesťou hlavy, svalov a únavou. Zriedkavejšia je nádcha,“ vysvetľuje detský lekár Marián Lasička. Zároveň dodáva, že „ťažké a život ohrozujúce priebehy ochorenia COVID-19 sa u detí momentálne takmer vôbec neevidujú.“ Deti veľmi často nemajú žiadne príznaky ochorenia, no napriek tomu môžu koronavírus ďalej prenášať a ohrozovať ostatných. Preto je veľmi dôležité, aby práve rodičia dbali na správnu hygienu u detí.

V prvom rade by sa mal chrániť rodič sám, pretože je v najužšom kontakte s dieťaťom. Tým mu zároveň ide príkladom ako sa treba správať. 

Deti sú na nakazenie novým koronavírusom rovnako náchylné ako dospelí.

Aj keď má u detí ochorenie COVID-19 zvyčajne mierny priebeh s dobrými prognózami na vyliečenie, netreba ho podceňovať. Príznaky koronavírusu u detí nie je možné úplne zovšeobecňovať ani zľahčovať. Každý organizmus je špecifický a zatiaľ, čo u jedného dieťaťa môže choroba prebehnúť takmer asymptomaticky, u iného môže byť sprevádzaná niektorými z príznakov. Ohrozené sú najmä deti, ktoré trpia chronickými ochoreniami (cukrovka), bojujú s rakovinou, prípadne majú niektoré z autoimunitných ochorení.

Príznaky COVID-19 u detí môžeme rozdeliť podľa frekvencie ich výskytu. Najčastejšie sa samozrejme objavuje vysoká horúčka a kašeľ. Menej častými symptómami, ktorými sa nový koronavírus prejavuje u detí sú žalúdočné problémy, strata chuti a čuchu či bolesti svalov. Najzávažnejšie prípady môžu výnimočne prerásť do zápalu pľúc.

Koronavírus a jeho príznaky:*

Často Občas Výnimočne
vysoká teplota  hnačka zápal pľúc
suchý kašeľ bolesť hlavy zápalový multisystémový syndróm detí
únava bolesť svalov  
  bolesť brucha  
  bolesť hrdla  
  nevoľnosť  
  sťažené dýchanie  
  strata chuti a čuchu  
  covidové prsty  

_________________________
*zdroj: https://korona.gov.sk/

 

Bezpeč
nosť
Bezpeč
nosť

Deti, koronavírus a prevencia

Vírusy, rovnako aj koronavírus, sa šíria kvapôčkovou infekciou. To znamená, že vírus sa nachádza v malých kvapkách, ktoré sa do ovzdušia bežne uvoľňujú pri kašľaní, kýchaní, smrkaní či obyčajnom rozprávaní.

Dospelí sa dokážu chrániť pomerne účinne rôznymi opatreniami, aby sa epidémia nešírila. Celú situáciu si uvedomujú. Deti, najmä tie najmenšie, si to neuvedomujú vôbec. Ako ich teda máme chrániť pred nebezpečným koronavírusom? „V prvom rade by sa mal chrániť rodič sám, pretože je v najužšom kontakte s dieťaťom. Tým mu zároveň ide príkladom ako sa treba správať,“ hovorí pediater Marián Lasička.

Prevencia
Pre
ven
cia

Chráneniu detí pred koronavírusom napomáha aj dostatočný príjem vitamínov

Chráneniu detí pred koronavírusom napomáha aj:

 • Dôkladné umývanie rúk. Vždy po príchode z vonkajšieho prostredia, pred jedlom aj párkrát počas dňa dohliadnite na to, aby si dieťa umylo ruky. Mydlom, pod tečúcou teplou vodou a po dobu aspoň 30 sekúnd. 
 • Vyvážená a pestrá strava. „Vyvážená skladba jedálnička je podporným faktorom imunity. V strave dieťaťa by preto nemalo chýbať ovocie, surová zelenina, celozrnné pečivo a strukoviny.“ hovorí docentka Jana Hamade z Úradu verejného zdravotníctva.
 • Dostatočný príjem vitamínov a minerálov. Rodičia vedia, aké je ťažké dosiahnuť, aby deti prijali v strave všetky potrebné vitamíny. Preto je vhodné doplniť ich bežne dostupnými detskými vitamínmi vo forme tabletiek alebo sirupov.
 • Dostatok spánku. „Spánok predstavuje proces, počas ktorého dochádza k ozdravným postupom a regenerácii. Čím mladšie deti sú, tým viac spánku potrebujú.“ vysvetľuje docentka Jana Hamade.
Tipy
Tipy
 • Dobre fungujúci imunitný systém. Len ak má dieťa dobrú imunitu, dokáže sa brániť proti vírusom. Vyššie spomínané opatrenia ju značne podporia. No rodičia by nemali zabúdať aj na to, aby boli deti dostatočne teplo oblečené. Ochorenie totiž môže prepuknúť aj po ľahkom prechladnutí. 
 • Nosenie ochranných pomôcok (rúška). Toto opatrenie predstavuje najmä pri malých deťoch skutočný problém. Len máloktoré totiž vydrží s prekrytým nosom aj ústami. Snažia sa rúško strhnúť z tváre, prípadne sa ho stále dotýkajú a naprávajú si ho. Má teda vôbec význam takto ich trápiť? Docentka Jana Hamade potvrdzuje, že „v čase, keď zúri epidémia má nosenie rúška u malých detí význam vtedy, ak dieťa toleruje rúško počas celého pobytu vonku, nesiaha si naň rukami, prípadne ho nestrháva z tváre. Ak však dochádza k opakovanému kontaktu rúk s rúškom, zvyšuje sa tak riziko prenosu infekcie – v tom prípade je lepšie rúško nenosiť vôbec.“ 
 • Pobyt na čerstvom vzduchu. Najlepšie na miestach, kde nedochádza ku kontaktu s inými osobami. Vhodná je prechádzka v lese, bicyklový výlet. Deti by sa však nemali zdržiavať vo väčších skupinkách na ihriskách.
 • Karanténa. Úplná izolácia je najlepšie preventívne opatrenie. Je však mimoriadne ťažké zostávať s deťmi medzi štyrmi stenami. Skúste však zabrániť tomu, aby sa v čase epidémie stretávali s kamarátmi a von vychádzajte len v nevyhnutných prípadoch.
Úplná izolácia je najlepšie preventívne opatrenie.

Domáce vyučovanie  

Škola
Škola

Deti, koronavírus a škola

Karanténne opatrenia začali platiť takmer zo dňa na deň a zasiahli učiteľov, žiakov ale i rodičov nepripravených. Školské vyučovanie nadobúda v kontexte akým je pandémia koronavírusu celkom nový rozmer. Domáce vyučovanie musela zaviesť každá domácnosť so školopovinným dieťaťom. 

Žiaci sa museli prispôsobiť novým podmienkam pri získavaní a spracovaní informácií. Rodičia sa stali zo dňa na deň pedagogickými pracovníkmi. Učitelia museli v priebehu niekoľkých hodín prepracovať učebné plány a nájsť spôsob akým budú svojich žiakov ďalej vzdelávať

Škola
ŠKo
la

„Dnes je dôležité, aby deti neboli doslova zavalené učivom a treba brať ohľad aj na to, že predsa len teraz nežijeme v bežných dňoch a teda aj psychika je viac unavená. Tomu treba prispôsobiť objem a náročnosť učiva.“ hovorí pedagogička Monika Silvestri Javorková.

Situácia si vyžiadala rýchle kroky a opatrenia, aby vzdelávanie detí v čase, keď je nariadená karanténa prebiehalo určitou prijateľnou formou. 

 • Edupage. Školský informačný systém, ktorý umožňuje zverejňovať učebné materiály, vytvárať testy aj hodnotiť žiakov. „Naša škola už vyše roka pracuje s elektronickou platformou Edupage. Komunikujeme prostredníctvom nej s rodičmi a máme v nej všetku administratívu a dokumenty. Rodičia sú teda na túto formu komunikácie zvyknutí a neutrpeli taký šok.“ hovorí pedagogička Silvestri Javorková.
 • Google Classroom. Predstavuje akúsi virtuálnu učebňu, v ktorej si učiteľ môže vytvoriť ľubovoľný kurz. Následne sa žiaci prihlásia ako účastníci kurzu a môžu tak pridávať komentáre k učivu a zdieľať materiály. Vyučovanie prebieha formou streamu. 
 • Facebook, Youtube, WhatsApp, Skype, Zoom, Microsoft Teams, Internetové stránky. Na Facebooku funguje skupina Zavretá škola, kde nájdete množstvo informácii od učiteľov aj rodičov. Pre veľkú popularitu už stihla získať aj podobu webovej stránky. Veľa kreatívnych učiteľov si vytvorilo svoje kanály na Youtube, cez ktoré vyučujú svojich žiakov. Obľúbené sú najmä tie o cudzích jazykoch. Veľmi rozšírené sú aj aplikácie WhatsApp a Skype, prostredníctvom ktorých sa dajú jednoducho uskutočňovať konferenčné hovory s viacerými účastníkmi. Učiteľ je tak v priamom a okamžitom spojení so svojimi žiakmi a môže viesť interaktívnu hodinu.

Vytvorte si spolu Plán dňa. 

Váš názor nás zaujíma

Pomôžte nám robiť Životné momenty ešte kvalitnejšie

* Označené polia sú povinné
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/zivotne-momenty/koronavirus-deti/