Koronavírus a deti: 5 situácií, ktoré by vám nemali uniknúť

Ako sa prejavujú príznaky choroby a ako deti čo najlepšie ochrániť? Pozrite sa na 5 situácií, ktoré by vám v súvislosti s témou koronavírus a deti nemali uniknúť.

Podcast
Podcast

V článku sa dozviete

Deti
Deti

Pandémia zvaná koronavírus bola len nedávno od nás ešte veľmi vzdialená. Predstava, že sa ocitneme v  rovnakej situácii ako Čína, bola neprijateľná. Epidémia sa však v týchto týždňoch rozšírila aj na Slovensko. Zo všetkých strán počujeme množstvo informácií, odporúčaní a príkazov. Môže byť veľmi komplikované sa v tejto téme zorientovať. 

Je to náročné aj pre dospelého človeka, ktorý dokáže informácie filtrovať a snaží sa tak o racionálny a triezvy úsudok. Aké však ťažké to musí byť pre deti? Nerozumejú situácii, v ktorej sa náhle ocitli. Zo dňa na deň prišli o veci, ktoré boli doteraz samozrejmé. Chodenie do školy a škôlky, na záujmové krúžky. Stretnutia s kamarátmi, návštevy starých rodičov či výlety. Karanténa ich “uväznila” spolu s rodičmi a súrodencami v domovoch. Ani deti sa však nevymykajú daným okolnostiam a pravidlám. Pozrite sa preto na niektoré situácie, ktoré by vám pri tejto téme nemali uniknúť.

1. Deti a koronavírus

Prvá otázka, ktorú si po prepuknutí epidémie položil snáď každý rodič znela: Môže ochorieť aj moje dieťa? A odpoveď znie: Môže. „Deti sú na nakazenie novým koronavírusom rovnako náchylné ako dospelí. Jeden zásadný rozdiel je však v tom, že na rozdiel od dospelých nemajú také komplikácie v priebehu ochorenia.“ potvrdzuje detská lekárka Daniela Velková. Zatiaľ však žiadna štúdia nedokázala, prečo to tak je. Vedci sa len domnievajú, že to môže súvisieť s tým, že zdravé detské pľúca neboli dlhodobo vystavované takým škodlivým vplyvom ako sú fajčenie či znečistené ovzdušie. Majú tak oveľa väčšiu schopnosť regenerácie.

V prvom rade by sa mal chrániť rodič sám, pretože je v najužšom kontakte s dieťaťom. Tým mu zároveň ide príkladom ako sa treba správať. 

Deti sú na nakazenie novým koronavírusom rovnako náchylné ako dospelí. 

Bezpeč
nosť
Bezpeč
nosť

Druhá otázka, ktorou sa rodič zaoberá znie: Aké sú u detí príznaky koronavírusu? „Prebieha to často ako zápal horných dýchacích ciest alebo ako ľahký zápal pľúc, sprevádzaný teplotou, kašľom, bolesťou hlavy, svalov a únavou. Zriedkavejšia je nádcha.“ vysvetľuje detský lekár Marián Lasička. Zároveň dodáva, že „ťažké a život ohrozujúce priebehy ochorenia COVID-19 sa u detí momentálne takmer vôbec neevidujú.“ Deti veľmi často nemajú žiadne príznaky ochorenia, no napriek tomu môžu koronavírus ďalej prenášať a ohrozovať ostatných. Preto je veľmi dôležité, aby práve rodičia dbali na správnu hygienu u detí.

2. Deti, koronavírus a prevencia

Vírusy, rovnako aj koronavírus, sa šíria kvapôčkovou infekciou. To znamená, že vírus sa nachádza v malých kvapkách, ktoré sa do ovzdušia bežne uvoľňujú pri kašľaní, kýchaní, smrkaní či obyčajnom rozprávaní. Dospelí sa dokážu chrániť pomerne účinne rôznymi opatreniami, aby sa epidémia nešírila. Celú situáciu si uvedomujú. Deti, najmä tie najmenšie, si to neuvedomujú vôbec. Ako ich teda máme chrániť pred nebezpečným koronavírusom? „V prvom rade by sa mal chrániť rodič sám, pretože je v najužšom kontakte s dieťaťom. Tým mu zároveň ide príkladom ako sa treba správať.“ hovorí pediater Marián Lasička.

Chráneniu detí pred koronavírusom napomáha aj dostatočný príjem vitamínov

Chráneniu detí pred koronavírusom napomáha aj:

 • Dôkladné umývanie rúk. Vždy po príchode z vonkajšieho prostredia, pred jedlom aj párkrát počas dňa dohliadnite na to, aby si dieťa umylo ruky. Mydlom, pod tečúcou teplou vodou a po dobu aspoň 30 sekúnd. 
 • Vyvážená a pestrá strava. „Vyvážená skladba jedálnička je podporným faktorom imunity. V strave dieťaťa by preto nemalo chýbať ovocie, surová zelenina, celozrnné pečivo a strukoviny.“ hovorí docentka Jana Hamade z Úradu verejného zdravotníctva.
 • Dostatočný príjem vitamínov a minerálov. Rodičia vedia, aké je ťažké dosiahnuť, aby deti prijali v strave všetky potrebné vitamíny. Preto je vhodné doplniť ich bežne dostupnými detskými vitamínmi vo forme tabletiek alebo sirupov.
 • Dostatok spánku. „Spánok predstavuje proces, počas ktorého dochádza k ozdravným postupom a regenerácii. Čím mladšie deti sú, tým viac spánku potrebujú.“ vysvetľuje docentka Jana Hamade.
 • Dobre fungujúci imunitný systém. Len ak má dieťa dobrú imunitu, dokáže sa brániť proti vírusom. Vyššie spomínané opatrenia ju značne podporia. No rodičia by nemali zabúdať aj na to, aby boli deti dostatočne teplo oblečené. Ochorenie totiž môže prepuknúť aj po ľahkom prechladnutí. 
 • Nosenie ochranných pomôcok (rúška). Toto opatrenie predstavuje najmä pri malých deťoch skutočný problém. Len máloktoré totiž vydrží s prekrytým nosom aj ústami. Snažia sa rúško strhnúť z tváre, prípadne sa ho stále dotýkajú a naprávajú si ho. Má teda vôbec význam takto ich trápiť? Docentka Jana Hamade potvrdzuje, že „v čase, keď zúri epidémia má nosenie rúška u malých detí význam vtedy, ak dieťa toleruje rúško počas celého pobytu vonku, nesiaha si naň rukami, prípadne ho nestrháva z tváre. Ak však dochádza k opakovanému kontaktu rúk s rúškom, zvyšuje sa tak riziko prenosu infekcie – v tom prípade je lepšie rúško nenosiť vôbec.“ 
 • Pobyt na čerstvom vzduchu. Najlepšie na miestach, kde nedochádza ku kontaktu s inými osobami. Vhodná je prechádzka v lese, bicyklový výlet. Deti by sa však nemali zdržiavať vo väčších skupinkách na ihriskách.
 • Karanténa. Úplná izolácia je najlepšie preventívne opatrenie. Je však mimoriadne ťažké zostávať s deťmi medzi štyrmi stenami. Skúste však zabrániť tomu, aby sa v čase epidémie stretávali s kamarátmi a von vychádzajte len v nevyhnutných prípadoch.
Karanténa
Karanténa

3. Deti, koronavírus a karanténa

Závisí od veľkosti rodiny, je rozdiel, či máš jedno dieťa alebo šesť detí, skladby rodiny, čiže veľkosti detí, ich veku, ich nárokov – staršie deti vyžadujú možnosť napájania tabletov na zadných sedadlách a podobne.

V neposlednom rade závisí od ekonomických možností tejto rodiny. Ak by som mal zhrnúť to najdôležitejšie, čo robí rodinné auto rodinným, tak je to priestrannosť interiéru, veľkosť batožinového priestoru a najmä bezpečnosť.

Karanténa ako jedno z najúčinnejších preventívnych opatrení však prináša aj niekoľko aspektov, ktoré robia vrásky na čele najmä rodičom. Kto sa postará o deti, keď všetky školy a škôlky musia zostať zatvorené? Rodič. Vezme si OČR. Keďže ide o stovky tisíc prípadov, vláda novelizovala zákon. Po novom teda rodič, ktorý sa stará o dieťa do 11 rokov1:

 • má nárok ošetrovné počas celého trvania krízovej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19,
 • nepotrebuje potvrdenie od pediatra (ak však ide o dieťa nad 11 rokov, potvrdenie od lekára je potrebné),
 • musí zaslať čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné.

Všetky dokumenty týkajúce sa OČR je najlepšie zaslať elektronickou formou, aby ste sa vyhli návšteve úradov. Formuláre, kontakty aj informácie sú prehľadne dostupné na webových stránkach Sociálnej poisťovne.

1Zdroj: https://www.socpoist.sk/nemocenske-poistenie-khe/48005s:

Všetky dokumenty týkajúce sa OČR je najlepšie zaslať elektronickou formou, aby ste sa vyhli návšteve úradov.

Domáce vyučovanie  

Škola
Škola

4. Deti, koronavírus a škola

Karanténne opatrenia začali platiť takmer zo dňa na deň a zasiahli učiteľov, žiakov ale i rodičov nepripravených. Školské vyučovanie nadobúda v kontexte akým je pandémia koronavírusu celkom nový rozmer. Domáce vyučovanie musela zaviesť každá domácnosť so školopovinným dieťaťom. 

Žiaci sa museli prispôsobiť novým podmienkam pri získavaní a spracovaní informácií. Rodičia sa stali zo dňa na deň pedagogickými pracovníkmi. Učitelia museli v priebehu niekoľkých hodín prepracovať učebné plány a nájsť spôsob akým budú svojich žiakov ďalej vzdelávať.

„Dnes je dôležité, aby deti neboli doslova zavalené učivom a treba brať ohľad aj na to, že predsa len teraz nežijeme v bežných dňoch a teda aj psychika je viac unavená. Tomu treba prispôsobiť objem a náročnosť učiva.“ hovorí pedagogička Monika Silvestri Javorková.

Situácia si vyžiadala rýchle kroky a opatrenia, aby vzdelávanie detí v čase, keď je nariadená karanténa prebiehalo určitou prijateľnou formou. 

 • Edupage. Školský informačný systém, ktorý umožňuje zverejňovať učebné materiály, vytvárať testy aj hodnotiť žiakov. „Naša škola už vyše roka pracuje s elektronickou platformou Edupage. Komunikujeme prostredníctvom nej s rodičmi a máme v nej všetku administratívu a dokumenty. Rodičia sú teda na túto formu komunikácie zvyknutí a neutrpeli taký šok.“ hovorí pedagogička Silvestri Javorková.
 • Google Classroom. Predstavuje akúsi virtuálnu učebňu, v ktorej si učiteľ môže vytvoriť ľubovoľný kurz. Následne sa žiaci prihlásia ako účastníci kurzu a môžu tak pridávať komentáre k učivu a zdieľať materiály. Vyučovanie prebieha formou streamu. 
 • Facebook, Youtube, WhatsApp, Skype, Zoom, Microsoft Teams, Internetové stránky. Na Facebooku funguje skupina Zavretá škola, kde nájdete množstvo informácii od učiteľov aj rodičov. Pre veľkú popularitu už stihla získať aj podobu webovej stránky. Veľa kreatívnych učiteľov si vytvorilo svoje kanály na Youtube, cez ktoré vyučujú svojich žiakov. Obľúbené sú najmä tie o cudzích jazykoch. Veľmi rozšírené sú aj aplikácie WhatsApp a Skype, prostredníctvom ktorých sa dajú jednoducho uskutočňovať konferenčné hovory s viacerými účastníkmi. Učiteľ je tak v priamom a okamžitom spojení so svojimi žiakmi a môže viesť interaktívnu hodinu.
   

 

Emócie
Emócie

5. Deti, koronavírus a emócie

Nie každá zmena je pozitívna. Zmena, ktorú nám priniesla pandémia koronavírusu má veľa negatívnych stránok. Zo dňa na deň sme museli zmeniť svoje zvyky aj povinnosti. Vo veľkej miere to zasiahlo hlavne deti. Nemôžu teraz chodiť do školy, či škôlky, na záujmové krúžky, von s kamarátmi. Zrazu sú 24 hodín denne s rodičmi, ktorých predtým videli dve tri hodiny pred spaním. A rodič už pre nich nie je len rodič. Teraz je i pani učiteľka, najlepší kamarát Jakub, teta kuchárka, Maja, ktorá vedie dramatický krúžok. Vzťah rodič - dieťa sa v kontexte karantény posunul do celkom novej roviny.

Epidémia koronavírusu nepriniesla len zmenu vzťahov ale i množstvo otázok. Deti sa pýtajú, pretože sa denne dozvedajú informácie, ktoré ich môžu vystrašiť. Ako by teda mal rodič postupovať v tejto problematike? 

 1. Veľa sa s deťmi rozprávajte. Každé dieťa je iné a na situáciu, ktorá momentálne ovláda celú spoločnosť reaguje inak. Niektoré deti sú flegmatické a situáciu berú ako oživenie bežnej rutiny. U iných sa naopak môžu prejaviť pocity úzkosti a strachu. Rodič svoje dieťa pozná a vie ako k nemu pristupovať. Inak sa treba o epidémii rozprávať s päťročným dieťaťom a inak s teenagerom. Deti vnímajú všetko, čo sa okolo nich deje oveľa citlivejšie ako dospelí a kladú množstvo otázok. „Citlivo im vysvetlite, že teraz je najdôležitejšie správať sa zodpovedne nielen voči sebe, ale i starým rodičom a kamarátom.“  hovorí psychologička Magdaléna Lasičková. 
   
 2. Nevyvolávajte zbytočnú paniku. „Najdôležitejšie je, aby sa najskôr samotný rodič dokázal zorientovať v záplave informácií a našiel si dôveryhodné zdroje.“  vysvetľuje psychologička Magdaléna Lasičková. Nebojte sa priznať, ak nepoznáte odpovede na všetky otázky. Uistite dieťa, že táto situácia je nová pre všetkých, ale že sa na vás môže vo všetkom spoľahnúť. Pocit istoty je veľmi dôležitý.
   
 3. Vytvorte si s deťmi režim. „Je nesmierne dôležité a pre dieťa motivujúce stanoviť si určité pravidlá a vytvoriť štruktúru týždňa.“ dopĺňa Lasičková. Pocit istej rutiny, ktorú má dieťa vžitú z bežného školského týždňa pomáha navodiť pocit bezpečia. Dieťa vie, kedy prebieha domáce školské vyučovanie, kedy bude obed, kedy sa môže tešiť na popoludňajšie obľúbené aktivity. 

Pre dieťa a rovnako i pre rodiča je mimoriadne náročné zvládanie všetkých nových situácií, ktoré pandémia a s ňou súvisiaca karanténa prinášajú. „Musíme si uvedomiť, že sa nachádzame v extrémnej situácii, ktorá so sebou môže priniesť aj extrémne alebo intenzívne emócie. Tie ale nemusia byť nevyhnutne negatívne. Závisí to od uhla pohľadu a osobného nastavenia. Vnímajme preto tento čas ako príležitosť venovať sa svojim deťom viac a naplno.“ ukončuje psychologička Magdaléna Lasičková.

Je nesmierne dôležité a pre dieťa motivujúce stanoviť si určité pravidlá a vytvoriť štruktúru týždňa.

Vytvorte si spolu Plán dňa. 

 

Fakty
Fakty

5 faktov, na ktoré by ste počas karantény nemali zabúdať:

 1. Aj vaše dieťa môže na koronavírus ochorieť. S priebehom bez komplikácií alebo so žiadnymi príznakmi. Obmedzte však stretávanie sa! Dieťa môže byť tichým prenášačom a ohroziť ostatných členov širšej rodiny.
 2. Dbajte na to, aby si vaše dieťa dôkladne umývalo ruky, dostatočne dlho spalo, bolo na čerstvom vzduchu a správne jedlo. Nepodceňujte ani karanténu.
 3. Máte nárok na OČR počas celého trvania tejto mimoriadnej situácie, ktorú vyvolala epidémia. Využite túto možnosť.
 4. Vytvorte si taký režim, ktorý bude vyhovovať dieťaťu i vám. Robte kompromisy. Prebrali ste úlohu učiteľa, tak sa spolu skúste naučiť niečo nové. 
 5. Veľa sa s dieťaťom rozprávajte. Nebojte sa počúvať a snažte sa pochopiť jeho obavy. Ak bol váš vzťah doteraz problematický, teraz ste dostali šancu na ňom zapracovať.
Nechajte deti hrať sa

Tipy na záver, ako zabaviť deti počas karantény:

V tomto znení najlepšie fungujú pre deti od 4 do 8 rokov. Pre staršie deti a teenagerov však môžu poslúžiť ako skvelý príklad na vybudovanie spoločného programu a domácich pravidiel. 

 • Vytvorte si spolu Plán dňa. Postačí vám väčší výkres a farebné pastelky alebo fixky. V časovom slede zapíšte jednotlivé činnosti, ktoré počas dňa budete vykonávať. Spoločne sa dohodnite na vstávanií, domácích úlohách, obede, prechádzke i čase na tablet. Dole pokojne dopíšte, že dodržiavanie plánu sa odmeňuje. Potvrďte túto dohodu celá rodina podpismi. Deti sa budú cítiť dôležité a zaviazané k činnostiam, na ktorých tvorbe sa podieľali. Dodržiavaním plánu tak predídete chaosu a budete spolu s deťmi ľahšie dodržiavať režim, ktorý je v tejto situácii veľmi dôležitý. 
   
 • Dovoľte deťom činnosti, ktoré nemajú bežne povolené. Postavte spolu veľký bunker z perín, vankúšov a diek. Rozprávajte si v ňom strašidelné príbehy, prečítajte si tam knihu alebo v ňom pokojne servírujte aj večeru. Pustite malé slečny do svojho šatníka a usporiadajte si vlastnú módnu prehliadku. Samozrejmosťou je dokonalé líčenie maminými šminkami. Požičajte deťom toľko zakazovaný mobilný telefón a dovoľte im natočiť vlastné video. Vďaka jednoduchým mobilným aplikáciám si do neho môžu pridať aj rôzne zvuky a animácie a poslať ho napríklad starým rodičom.
   
 • Hýbte sa s deťmi každý deň. Ráno môžete s deťmi zaradiť krátku rozcvičku. Zahrajte si spolu obľúbenú hru Twister, pri ktorej si ponaťahujete všetky končatiny. Nemáte ju doma? Postačí pár kruhov vystrihnutých z rôznych farebných papierov a ich zmenšené verzie. Dieťa si potom môže vylosovať menší farebný krúžok a na veľkom, ktorý je uložený na zemi hrá hru. Alebo sa naučte skvelo tancovať. Tak ako Laci Strike, ktorý v tejto mimoriadnej situácii sprístupnil zadarmo svoju online tanečnú školu. Nájdete tam vysvetlené všetky kroky i zložité skupinové choreografie.
Tipy
Tipy
 • Nezabudnite ani na kultúrne vyžitie. Ale ako, keď všetky divadlá, knižnice i akcie pre deti sú kvôli karanténe zakázané? Jednoducho. Prostredníctvom internetu. Divadielko MaKiLe vysiela naživo cez svoj Facebook každý deň desať minút po desiatej a vždy o 18 hodine sa číta nejaká rozprávka. Archív nájdete na ich Youtube stránke. Zuzana Fialová číta každý deň o pol ôsmej na svojom Instagrame v live streame príbehy Pipi Dlhej Pančuchy na pokračovanie. Čítačky rozprávok pre malé deti v podaní známych hercov a osobností organizuje i kníhkupectvo Martinus na svojom Youtube kanáli. Staršie deti a teenagerov môžete vziať zase do múzea alebo galérie. Množstvo z nich sprístupnilo svoje vzácne zbierky a exponáty v online virtuálnych prehliadkach. Francúzske dejiny si môžete precvičiť v 360 - stupňovej prehliadke Louvru.
 • bezplatnú hodinu umenia dostanú vaše deti v slávnom Metropolitnom múzeu v New Yorku. Na výuku prírodopisu ich vezmite do Prírodovedeckého múzea vo Viedni. Ak máte doma milovníka vážnej hudby pustite mu cez stream online koncerty Berlínskej filharmónie.  
   
 • Navrhnite a hrajte vlastnú rodinnú spoločenskú hru. Pravidlá i jednotlivé úlohy si ušite priamo na mieru. Môže obsahovať plnenie jednotlivých činností, ako sú napríklad i domáce práce. Za tieto úlohy budú deti zbierať body, ktoré na konci hry vymenia za odmenu. Hru odporúčame hrať a obmieňať v intervale jeden týždeň. Inak môže začať deti nudiť a keď dlho nepríde sľubovaná odmena, prestanú byť motivované vykonávať úlohy.

Čítajte a
počúvajte aj:

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/zivotne-momenty/koronavirus-deti/