1. Personal
 2. /
 3. Poistenie
 4. /
 5. Osobné poistenia
 6. /
 7. Celoživotné poistenieTB

Celoživotné poistenieTB

Myslite na budúcnosť a nečakané životné situácie. Zabezpečte pre vašich blízkych finančné prostriedky, ktoré pokryjú náklady spojené s vašou poslednou rozlúčkou.

Bez skúmania zdravotného stavu

Bez skúmania zdravotného stavu

Rýchla výplata plnenia

Rýchla výplata plnenia

Asistenčné služby

Asistenčné služby

Nízka mesačná platba

Nízka mesačná platba

Tatra banka, a.s. vykonáva finančné sprostredkovanie ako samostatný finančný agent zapísaný v registri NBS pod reg. číslom 34945 pre UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu a pre Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Výhody Celoživotného poisteniaTB

Ak hľadáte poistenie, ktorým prejavíte zodpovednosť voči vašim najbližším, uzatvorte si Celoživotné poistenieTB od Tatra banky. Ponúkame vám:

 • Uzatvorenie poistenia bez akéhokoľvek skúmania zdravotného stavu. Stačí sa rozhodnúť pre výšku poistného krytia a spôsob platenia a môžete využívať výhody poistenia.
 • Garancia rýchlej výplaty poistného plnenia. Po nahlásení poistnej udalosti a doručení potrebných dokladov sú finančné prostriedky vyplatené v lehote do 48 hodín od uzatvorenia poistnej udalosti. Výplata plnenia nepodlieha dani z príjmov ani dedičskému konaniu.
 • Asistenčné služby sú automatickou súčasťou poistenia a  v mnohých situáciách pomôžu vyriešiť práve vzniknutú neočakávanú udalosť.
 • Možnosť výberu platenia poistného v pravidelných mesačných platbách po dobu 10 rokov ako bežne platené poistné alebo jednorazovou úhradou poistného pri dojednaní poistenia.

Prečítajte si detailné podmienky produktu, vrátane rozsahu krytých rizík, vo Všeobecných poistných podmienkach pre kapitálové životné poistenieCeloživotné poistenieTB.

Zavoláme vám Dohodnúť stretnutie

Rozsah poistenia

Celoživotné poistenieTB  zabezpečí vyplatenie vopred stanovenej poistnej sumy vami určenej oprávnenej osobe v prípade nepredvídanej udalosti, ktorou je úmrtie.

Z Celoživotného poisteniaTB  sa vám pri dovŕšení veku 100 rokov vyplatí stanovená poistná suma spolu so zhodnotením.

Zároveň máte k dispozícii NONSTOP asistenčnú službu, ktorú môžete využiť po dobu 10 rokov od začiatku poistenia.

Parametre produktu

Vstupný vek poistenej osoby:

 • od 18 do 70 rokov pri bežne platenom poistení
 • od 18 do 85 rokov pri  jednorazovej úhrade poistného

Poistná suma:

 • Pre bežne platené poistné: 2 000, 3 000, 5 000, 7 500, 10 000 EUR
 • Pre jednorazovo platené poistné: 1 500, 2 000, 3 000, 5 000, 7 500, 10 000 EUR

Poistná doba:

 • do vzniku poistnej udalosti alebo
 • do dosiahnutia veku 100 rokov
 • 10 rokov pre asistenčné služby k Celoživotnému poisteniuTB.

Celoživotné poistenieTB si môžete založiť v ktorejkoľvek pobočke Tatra banky.

Detailnejšie informácie o poistnom krytí, poplatkoch a rizíkách produktu nájdete v dokumentoch Dokument s kľúčovými informáciami aSadzobník poplatkov UNIQA k správe poistných zmlúv

 

Reprezentatívny príklad

Vek klienta

55 rokov

Poistné krytie na úmrtie

2 000 EUR

Mesačné poistné

od 20,59 EUR

 

Asistenčné služby

Asistenčné služby vám zabezpečia a do stanovených limitov uhradia tieto služby:

Zdravotná asistencia
Zdravotná
asistencia:

 

 • medická infolinka - lekár na telefóne, všeobecné zdravotné informácie vrátane konzultácií k ochorení COVID-19.
 • zabezpečenia dopravy na vyšetrenie alebo z vyšetrenia u lekára.
 • zabezpečenie nákupu.
 • upratovanie domácnosti.
Technická asistencia
Technická
asistencia:

 

 • asistenčná služba pri havarijnom stave v domácnosti.
 • odblokovanie dverí po zabuchnutí.
 • domáca asistencia - hodinový manžel.
 • IT asistencia pri inštalácii alebo používaní techniky.
 • COVID-19 asistencia pri registrácii na test alebo očkovanie.

 

Asistenčné služby sú platné na území Slovenskej republiky. Technická asistencia sa poskytuje v domácnosti, ktorú poistená osoba trvalo obýva. Nárok využívať asistenčné služby majú automaticky aj členovia domácnosti, ktorí s poisteným dlhodobo žijú a podieľajú sa na chode domácnosti.

Ak budete potrebovať pomoc, neváhajte a kontaktujte pracovníkov asistenčnej služby NONSTOP na telefónnom čísle: +421 220 512 770.

Detailné podmienky vrátane podrobného popisu služby a výluky pre tieto služby nájdete v dokumente Poistné podmienky pre asistenčné služby k Celoživotnému poisteniuTB

Hlásenie poistnej udalosti

Povedzte svojím blízkym o možnostiach nahlásenia poistnej udalosti:

Možnosti nahlásenia poistnej udalosti:

 • online prostredníctvom webovej stránky UNIQA
 • poštou na adresu poisťovne:
  UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
  Krasovského 3986/15
  851 01 Bratislava
 • osobne v pobočkách UNIQA alebo Tatra banky

Pre hlásenie poistnej udalosti je potrebné:

 • číslo poistnej zmluvy* prípadne rodné číslo poistníka.
 • údaje o poistenej osobe (meno, priezvisko, dátum narodenia).
 • doklady: úradný doklad o úmrtí poisteného (úmrtný list) a lekárska správa o úmrtí poisteného (list o obhliadke mŕtveho).

*Číslo poistnej zmluvy potrebné pre hlásenie škodovej udalosti nájdete vo vašej poistnej zmluve, v platobnom doklade, v mobilnej aplikácii Tatra banka alebo prostredníctvom infolinky UNIQA +421 232 600 100.

Hlásenie poistnej udalosti

Často kladené otázky

--- WJdocId-62427 ---
--- WJdocId-62428 ---
--- WJdocId-62429 ---

Nechajte nám telefónne číslo a my vám zavoláme

 
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/personal/sporenie-investovanie-poistenie/celozivotne-poistenie/