Kyber poistenie Kyber poistenie

Mám záujem

 
 1. Personal
 2. /
 3. Poistenie
 4. /
 5. Kyber poistenie

Kyber poistenie

Poistite sa pre prípad zneužitia karty, sporu s e-shopom či kyberšikany a v prípade potreby využite asistenčnú službu na telefóne dostupnú 24/7.

Kyber poistenie na dobu neurčitú si môžete zakúpiť online prostredníctvom Tatra banky od UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu.

Zvýšené riziko pri online nákupoch

Spory s e-shopmi

Zneužitie online platieb a transakcie

Zneužitie online platieb a transakcií

Poistenie pre kyberšikanu

Kyberšikana

Poškodzovanie online povesti, odcudzenie identity

Poškodzovanie online povesti, odcudzenie identity

Tatra banka, a.s. vykonáva finančné sprostredkovanie ako samostatný finančný agent zapísaný v registri NBS pod reg. číslom 34945 pre UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu a pre Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Výhody Kyber poistenia

Denne trávime online v priemere 7 hodín. Kyber poistenie poskytuje pomoc vo forme asistenčnej služby pri riešení ťažkostí na internete.

Čo vám Kyber poistenie poskytne?

 • nonstop asistenčnú službu a právne poradenstvo špecialistov ako aktívnu pomoc pri riešení konkrétnych prípadov zneužitia,
 • zabezpečí náhradu za nedoručený, poškodený alebo nekompletný tovar, vzniknutú škodu alebo právne zastupovanie v prípade sporu s e-shopom,
 • poskytne kompletnú asistenciu v súvislosti s podvodnou online transakciou, uhradí náklady na súdne konanie a zabezpečí právne zastúpenie,
 • zabezpečí odstránenie alebo vytesnenie nepravdivých informácií o vás či o vašich blízkych v prípade, ak sa stanete obetou šikany na internete,
 • uhradí za vás škodu alebo náklady na právne zastupovanie, poskytne právnu pomoc v prípade, ak vám niekto odcudzí virtuálnu identitu.
 • uhradí škody na zdraví a majetku, ktoré spôsobíte vy alebo členovia vašej domácnosti iným osobám.

Kyber poistenie od Tatra banky pre vašu online ochranu

Poistné krytie

Ak sa stanete obeťou útoku – máte nárok na kompletnú asistenciu pre nápravu, právne služby alebo uhradenie vzniknutých škôd. Poistenie sa týka aj zahraničných e-shopov, ak bol tovar zaslaný z územia členských štátov EÚ, Švajčiarska a Nórska.

V prípade, ak sa asistenčnej službe nepodarí obhájiť záujem klienta, má klient nárok na poistné plnenie pri priamo vzniknutých škodách do výšky 2 000 EUR a právne zastupovanie do výšky 12 000 EUR.

Riziko pri online nákupoch

Napr. v prípade sporu s e-shopom máte nárok na:

 • Výplatu náhrady za nedoručený, poškodený alebo nekompletný tovar,
 • Úhradu priamo vzniknutých škôd.

Útoky v rámci online platieb

Napr. ak sa stanete obeťou internetových podvodníkov a z účtu vám zmiznú finančné prostriedky, tak máte nárok na:

 • Úhradu škody v súvislosti s podvodnou transakciou,
 • Úhradu nákladov na súdne konanie.

Poškodzovanie online povesti

Napr. ak sa stanete obeťou kyberšikany alebo ohovárania, tak máte nárok na:

 • Odstránenie nepravdivých a poškodzujúcich informácií na internete,
 • Vytlačenie nepravdivých informácií z popredných miest vyhľadávačov.

Odcudzenie identity

Napr. v prípade zneužitia osobných údajov na podvodné získanie pôžičky máte nárok na:

 • Úhradu vzniknutých škôd,
 • Úhradu nákladov na vydanie nových dokladov.

Poistenie zodpovednosti za škodu pre všetkých príslušníkov domácnosti

Napr. ak niektorý z členov domácnosti spôsobí škodu inej osobe, tak má poškodená osoba nárok na:

 • Náhradu škôd na živote, zdraví alebo majetku.

Mám záujem

 

Parametre Kyber poistenia

 • poistné len 34,89 EUR ročne,
 • vstupný vek do poistenia od 18 rokov,
 • poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré vznikli na území členských štátov Európskej únie, Švajčiarska a Nórska,
 • poistenie sa uzatvára na dobu neurčitú.

Poistené osoby

Unikátnou výhodou poistenia je, že automaticky kryje nielen vás, ale aj vašich rodinných príslušníkov.

Poistené osoby sú:

 • poistená osoba uvedená v poistnej zmluve,
 • rodinní príslušníci, ktorí tvoria domácnosť s poistenou osobou (manžel/manželka, druh/družka, deti).

Hlásenie škodovej udalosti

Pre nahlásenie môžete využiť asistenčnú službu

Asistenčná služba je pre vás k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni v slovenskom jazyku. Ak budete potrebovať pomoc, tak neváhajte a kontaktujte pracovníkov asistenčnej služby.

UNIQA ASSISTANCE

Telefónne číslo: +421 2 52 624 362

Číslo poistnej zmluvy potrebné pre hlásenie škodovej udalosti nájdete vo vašej poistnej zmluve, v platobnom doklade, v mobilnej aplikácii Tatra banka alebo prostredníctvom infolinky UNIQA +421 232 600 100.  

Nonstop asistenčná služba ku Kyber poisteniu

Často kladené otázky

--- WJdocId-48728 ---
--- WJdocId-48729 ---
--- WJdocId-48730 ---
--- WJdocId-48731 ---

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/personal/sporenie-investovanie-poistenie/kyber-poistenie/