1. Personal
 2. /
 3. Účet a platby
 4. /
 5. Zahraničná platba

Zahraničná platba

Prijímanie zahraničných platieb alebo platenie do zahraničia či v cudzej mene nikdy nebolo jednoduchšie. Presvedčte sa sami!

Jednoducha platba na ucet aj online

Jednoduché zadávanie prevodu

Široká sieť korešpondentov pre zahraničné prevody na účet

Široká sieť korešpondentov

Zahraničné platby vďaka napojeniu na SWIFT

Napojenie na sieť SWIFT

Platby z uctu do zahranicia s profesionalnym servisom

Profesionálny servis

Platobný príkaz

V rámci zahraničných platieb máte možnosť zadávať prevody na účet:

 • v mene EUR alebo v cudzej mene do zahraničia,
 • v cudzej mene v rámci SR,
 • vnútrobankovo s konverziou mien,
 • expresne,
 • v mene EUR ako okamžitú platbu.

Zahraničné platby môžete realizovať online.

Internet bankingTB

Zrealizujte platobný príkaz rýchlo a jednoducho prostredníctvom svojho počítača. Cez Internet bankingTB môžete zadať nasledujúce zahraničné prevody: 

 • platby SEPA mimo SR
 • platby v cudzej mene 
 • platby expresné v mene EUR alebo cudzej mene

Business bankingTB

Najmodernejší internet banking pre vašu firmu

 • inovatívne elektronické bankovníctvo pre firemných klientov
 • intuitívne riešenie platobného styku bez nutnosti inštalacie
 • užívateľsky priateľské a moderné prostredie pre všetky zariadenia
 • jednoduché ovládanie pre online správu vašich bankových produktov

Open bankingTB

Prinášame vám bezpečné a moderné API riešenie. Prostredníctvom API rozhraní bude možné zadať platobný príkaz alebo získať informácie o platobnom účte - samozrejme, vždy až po vašom súhlase.

Pobočka

Na zrealizovanie zahraničnej platby môžete použiť aj papierový platobný príkaz, ktorý máte k dispozícii v ktorejkoľvek pobočke Tatra banky, alebo využite jeho upraviteľnú PDF verziu.

Multicash

Ste medzinárodná korporátna spoločnosť a želáte si komunikovať s viacerými bankami prostredníctvom jednej aplikácie?

 • nižšia cena poplatku za spracovanie platobného príkazu
 • importovanie príkazov priamo z účtovného systému v rôznych formátoch
 • elektronický výpis z účtu
 • inštalácia ako jednoužívateľská alebo sieťová verzia
Aj zahraničné platby môžete realizovať pohodlne

Náležitosti zahraničnej platby

Na zrealizovanie zahraničného platobného príkazu uveďte, prosím, povinné a nepovinné údaje.

Povinné údaje

 • názov a číslo účtu platiteľa
 • suma prevodu
 • mena prevodu
 • číslo účtu príjemcu alebo IBAN*
 • názov a adresa príjemcu
 • SWIFT kód (BIC) banky príjemcu
 • názov a adresa banky príjemcu
 • dátum splatnosti
 • platobná inštrukcia  
 • miesto a dátum vyhotovenia platobného príkazu
 • podpis platiteľa

*IBAN je povinný do krajín: Čierna Hora, Gruzínsko, Izrael, Jordánsko, Pakistan, Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty, Ukrajina

SWIFT (BIC) kód

 • SWIFT alebo BIC kód (Bank Identifier Code alebo swiftový kód banky) - Medzinárodný bankový identifikačný kód, ktorý má 8 alebo 11 znakov a používa sa na identifikáciu finančnej inštitúcie vo finančných transakciách, napr. pri platbách do zahraničia na identifikáciu banky príjemcu.
 • Pri realizácii platieb v rámci krajín EÚ a EHP v inej mene ako EUR platí povinnosť uvádzať SWIFT kód banky príjemcu. Jeho neuvedenie je spoplatnené v zmysle cenníka služieb.
 • Tatra banka, a.s. má SWIFT kód (BIC) TATRSKBX (alebo 11 znakový variant: TATRSKBXXXX).

Nepovinné údaje:

 • označenie atribútu priority v prípade expresnej platby
 • informácia pre príjemcu
 • dodatočné inštrukcie pre banku 
 • kontakt na platiteľa
--- WJdocId-22466 ---
Swiftový kód Tatra banky je TATRSKBX
TATR Štvormiestny unikátny kód banky
SK Dvojmiestny kód krajiny
BX Dvojmiestny kód sídla banky
XXX Kód pobočky (ak má daná banka viac swiftových adries)

Vyhľadajte BIC/swiftový kód banky

Lehoty na predkladanie a vykonanie platobných príkazov

Typ prevodu Predloženie Čas predloženia
platobného príkazu
Dátum
spracovania
Dátum
vysporiadania1
SEPA okamžitá platba elektronicky do 24:005 D D
SEPA platba
mimo SR

osobne v pobočke


elektronicky

do 13:00


do 18:00

D


D

D+1

Platba v mene EUR z EUR
účtu do bánk skupiny RBI

osobne v pobočke


elektronicky

do 13:00


do 18:00

D


D

D2

Platba v mene krajiny
EHP do krajín EHP

osobne v pobočke


elektronicky

do 13:00


do 18:00

D


D

D+1

Platba v CZK
v prospech klientov
Raiffeisenbank a.s, ČR

osobne v pobočke


elektronicky

do 13:00


do 18:00

D


D

D3

Prevod v cudzej mene
v rámci banky

osobne v pobočke


elektronicky

do 17:00


do 18:00

D


D

D

Expresná platba
v EUR

osobne v pobočke


elektronicky

do 13:00


do 14:00

D


D

D

Expresná platba
v cudzej mene

osobne v pobočke


elektronicky

do 09:30


do 09:30

D


D

D4

Ostatné zahraničné
platby

osobne v pobočke


elektronicky

do 13:00


do 18:00

D


D

D+2

Dátum vysporiadania prostriedkov na účte sprostredkujúcej inštitúcie (pri platbe v rámci banky dátum pripísania na účet príjemcu)
V prípade platieb v mene EUR z EUR účtu do bánk skupiny RBI zadaných po 14.00 hod. je dátum vysporiadania D+1
3 V prípade platieb v mene CZK v prospech klientov Raiffeisenbank a.s., ČR zadaných po 14.00 hod. je dátum vysporiadania D+1
V prípade expresných platieb v mene JPY, AUD, CHF je dátum vysporiadania D+1
Pre aplikáciu Business bankingTB do 18:00

Poplatky

Poplatky za služby pre individuálnych klientov.

Informácia o poplatkoch

Tatra banka pristúpila k zobrazovaniu poplatkov na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/518 z 19. marca 2019, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 924/2009.

Na autorizačnej obrazovke Internet bankinguTB pri potvrdzovaní platby nájdete novú sekciu „Informácia o poplatkoch“.
Po jej rozkliknutí sa vám zobrazia informácie o odhadovaných poplatkoch a celkovej sume platby v mene účtu.
Vďaka tomu už pri zadávaní platby získate informáciu o poplatkoch súvisiacich so spracovaním cezhraničného platobného príkazu alebo platobného príkazu s konverziou meny.

Zobrazené informácie majú informatívny charakter.

Kurzy

V prípade prevodu s konverziou v objeme do 30 000 EUR (alebo ekvivalentu v cudzej mene) bude použitý:

 • kurz podľa aktuálneho kurzového lístka (devíza nákup, devíza predaj alebo krížový kurz, teda pomer jednotlivých kurzov).

V prípade prevodu s konverziou v objeme nad 30 000 EUR (alebo ekvivalentu v cudzej mene) bude použitý:

 • kurz nasledujúceho pracovného dňa (devíza nákup, devíza predaj alebo krížový kurz, teda pomer jednotlivých kurzov).

Individuálny kurz – možno dohodnúť s oddelením klientov Capital markets na základe zmluvy o spotových operáciách.

Zahraničnú platbu môžete realizovať po jednom alebo hromadne

Nechajte nám telefónne číslo a my vám zavoláme

 
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/personal/ucet-platby/zahranicna-platba/