1. Personal
 2. /
 3. Poistenie
 4. /
 5. Osobné poistenia
 6. /
 7. Úrazové poistenie

Úrazové poistenieTB

Obyčajné zakopnutie alebo pád z hojdačky môžu so sebou priniesť nečakanú finančnú záťaž, ktorá ovplyvní chod vašej domácnosti.

Poistenie vás nedokáže ochrániť pred úrazom, ale vie zmierniť nečakané výdavky s ním spojené.

Bez skúmania zdravotného stavu

Bez skúmania zdravotného stavu

Nízka mesačná platba

Nízka mesačná platba

Najlepsie cestovne poistenie plati v zahranici na celom svete

Platí na celom svete

Vrátane poistenia detí

Vrátane poistenia detí

Tatra banka, a.s. vykonáva finančné sprostredkovanie ako samostatný finančný agent zapísaný v registri NBS pod reg. číslom 34945 pre UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu a pre Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Výhody Úrazového poisteniaTB

Platí na celom svete 24 hodín denne. Okrem toho prináša aj tieto výhody:

 • Jednoduché uzatvorenie poistenia z pohodlia domova. Stačí kontaktovať službu DIALOG Live.
 • Uzatvorenie poistenia bez skúmania zdravotného stavu.
 • Možnosť výberu:
  • výšky poistného krytia: balíky Basic a Premium
  • individuálneho alebo rodinného poistenia: balíky Single a Family

Prečítajte si detailné podmienky vrátane rozsahu krytých rizík vo Všeobecných poistných podmienkach pre Úrazové poistenieTB.

Zavoláme vám Dohodnúť stretnutie

Rozsah poistenia

Vytvorte si poistenie podľa vašich predstáv. Dostupné sú balíky pre jednotlivcov aj celé rodiny a k nim dva cenové varianty: základný Basic alebo nadštandardný Premium.

  Single/Family
  Basic (od 4,40 EUR mesačne) Premium (od 7,90 EUR mesačne)
Trvalé následky úrazu 5 000 EUR 10 000 EUR
Úplná úrazová invalidita 10 000 EUR 20 000 EUR
Drobné úrazy 100 EUR 200 EUR
Smrť v dôsledku úrazu* 10 000 EUR 20 000 EUR

*v prípade smrti v dôsledku dopravnej nehody je vyplatená 2-násobná výška poistnej sumy 

Single – poistenie sa vzťahuje len na poistenú osobu, ktorá si poistenie uzatvorila.

Family – poistenie sa vzťahuje na poistenú osobu a jej rodinných príslušníkov:

 • manžel/manželka poisteného do veku 70 rokov,
 • druh/družka poisteného do veku 70 rokov,
 • deti poisteného do veku 18 rokov.

 

Úrazové poistenie pre jednotlivcov aj celé rodiny

Prečítajte si aj základné informácie o úrazovom poistení.

Poistné riziká

Trvalé následky úrazu – v prípade úrazu, ktorý zanechá klientovi trvalé následky je vyplatené poistné plnenie až do výšky 60 000 EUR. Výška poistného plnenia závisí od klientom vybraného rozsahu krytia a lekárom potvrdeného rozsahu trvalého telesného poškodenia. 

Úplná úrazová invalidita – ak sa klient v dôsledku úrazu stane úplne invalidný (viac ako 70 %), vyplatí sa dojednaná poistná suma.

Drobné úrazy – jednorazová výplata dojednanej poistnej sumy v prípade akejkoľvek zlomeniny kosti (úplná/neúplná), popáleniny II. a III. stupňa (plocha nad 100 cm2) alebo vyrazenia min. 2 trvalých zubov s poškodením koreňa.

Smrť úrazom – vami stanovenej osobe alebo osobám bude vyplatená dohodnutá poistná suma. Pokiaľ nastane úmrtie v dôsledku dopravnej nehody výška poistného plnenia je 2-násobok dojednanej poistnej sumy.

Využite aktuálny benefit 2-násobného poistného plnenia v prípade úplnej úrazovej invalidity. Bližie informácie o benefite nájdete vo Verejnom prísľube.

Hlásenie poistnej udalosti

Možnosti nahlásenia poistnej udalosti:

 • online prostredníctvom webovej stránky UNIQA
 • poštou na adresu poisťovne:
  UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
  Krasovského 3986/15
  851 01 Bratislava
 • osobne v pobočkách UNIQA alebo Tatra banky

Číslo poistnej zmluvy potrebné pre hlásenie škodovej udalosti nájdete vo vašej poistnej zmluve, v platobnom doklade, v mobilnej aplikácii Tatra banka alebo prostredníctvom infolinky UNIQA +421 232 600 100.

Hlásenie poistnej udalosti

Často kladené otázky

--- WJdocId-68079 ---
--- WJdocId-68080 ---

Nechajte nám telefónne číslo a my vám zavoláme

 
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/personal/sporenie-investovanie-poistenie/urazove-poistenie/