1. Personal
 2. /
 3. Účet a platby
 4. /
 5. Základný legislatívny účet

Základný legislatívny účet

Získajte Základný legislatívny účet za stanovených podmienok, ak nemáte iný bežný účet v banke na Slovensku.

Zakladny legislativny ucet s debetnou kartou a vybermi v TB zadarmo

Debetná platobná karta

Neobmedzene mnozstvo elektronickych vypisov z uctu zadarmo

 Elektronické výpisy z účtu

Zakladny legislativny ucet bez poplatku za vedenie uctu a transakcie

Pre klientov od 18 rokov, s príjmom do 1,1-násobku minimálnej mzdy, bez iného bežného účtu

Základné informácie o Základnom legislatívnom účte 

Hľadáte základný bankový účet bez poplatkov a váš mesačný príjem nepresahuje 1,1-násobok minimálnej mzdy?

 • vedenie bežného účtu v EUR bez minimálneho zostatku
 • 1 výpis z účtu zasielaný poštou
 • 1 debetná karta Visa bez poistenia
 • neobmedzený počet hotovostných vkladov a výberov v mene EUR na pobočkách Tatra banky
 • neobmedzený počet bezhotovostných platobných operácií v mene EUR v rámci Slovenskej republiky doručených na spracovanie formou písomného príkazu na úhradu na pobočku Tatra banky alebo doručeného prostredníctvom Internet bankinguTB, mobilnej aplikácie Tatra banka, VIAMO a DIALOGu Live
 • elektronické výpisy z účtu v neobmedzenom množstve a vo zvolenej frekvencii na e-mailovú adresu
 • neobmedzený počet  platieb kartou a výberov hotovosti v mene EUR z bankomatov Tatra banky a bankomatov v rámci skupiny Raiffeisen Bank International AG
 • neobmedzený počet bezhotovostných platobných operácií v mene EUR v rámci Slovenskej republiky úhradou na základe trvalého príkazu na úhradu a SEPA inkás
 • služby poskytované prostredníctvom elektronických komunikačných médií

Výška poplatku je určená ako maximálna výška poplatku za základný bankový produkt určená vyhláškou Ministerstva financií SR o základnom bankovom produkte, aktuálne vo výške: 0 EUR.

Podmienky získania účtu zadarmo 

 

 1. Klient je fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy s bankou nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
 2. Klient dovŕšil 18 rokov.
 3. Klient podá banke alebo pobočke zahraničnej banky písomnú žiadosť o poskytnutie základného bankového produktu.
 4. Klient nemá ku dňu podania žiadosti o poskytnutie základného bankového produktu v banke a pobočke zahraničnej banky zriadený platobný účet okrem vkladového účtu, peňažného vkladu potvrdeného vkladnou knižkou alebo okrem prijímania vkladov formou sporiaceho programu, a to sporením platobnou kartou sporením jednorazovým alebo pravidelným prevodom finančných prostriedkov.
 5. Klient nemá ku dňu podania žiadosti o poskytnutie základného bankového produktu čistý mesačný príjem vyšší ako 1,1 násobok minimálnej mzdy.

Nechajte nám telefónne číslo a my vám zavoláme

 
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/personal/ucet-platby/zakladny-legislativny-ucet/