Financie efektívne Financie efektívne

Otvorte si Investičné sporenieTB do Podielových fondovTB

Získať cez IBZavolajte mi

Otvoriť cez aplikáciuZavolajte mi

Financie efektívne

Viete, ako riadiť svoje osobné financie čo najefektívnejšie? V Tatra banke vám ponúkame niekoľko možností.

Ponúkame vám širokú paletu investičných možností

Široká paleta investičných možností

Zaujímavé zhodnotenie vašich prostriedkov

Zaujímavé zhodnotenie vašich peňazí

Pri´tomnostˇ na globa´lnych financˇny´ch trhoch a vsˇetky´ch atrakti´vnych triedach akti´v

 Prítomnosť na globálnych finančných trhoch

Máte možnosť investovať alebo si postupne sporiť

Možnosť investovať alebo si postupne sporiť

Zhodnocujte svoje úspory

Starajte sa o svoje úspory

Vďaka rozumnému sporeniu a investovaniu môžete dosiahnuť atraktívne zhodnotenie úspor a zvýšiť si tak svoj aktuálny životný štandard. Vlastné finančné prostriedky môžete zároveň ochrániť pred negatívnym vplyvom inflácie.

Vplyv inflácie na vaše úspory

Inflácia v čase ohrozuje reálnu hodnotu úspor. Pokiaľ sa peniaze a úspory ďalej nezhodnocujú, pod vplyvom a pôsobením inflácie spravidla výrazne strácajú na hodnote. Za vaše peniaze si tak z roka na rok kúpite menej, pretože cena produktov a služieb stále stúpa. Pokiaľ si túto skutočnosť nebudete uvedomovať, môže sa stať, že v budúcnosti sa zásadne zníži váš životný štandard.

Na ilustratívnom príklade vidieť vplyv 2 % medziročnej inflácie na sumu 10 000 EUR v čase.

Ilustratívny obrázok znázorňujúci vplyv inflácie na vaše úspory

Sporenie

Výhodou našich sporiacich produktov je možnosť investovať a zhodnocovať úspory aj po menších čiastkach tak, aby ste nemuseli obmedziť svoj súčasný životný štandard. Pravidelným sporením si postupne budujete finančnú nezávislosť a využívate hneď niekoľko prínosov pravidelného sporenia, akými sú napríklad úroky z úrokov a nákladové priemerovanie1. Čím skôr si začnete sporiť, tým vo väčšej miere budete môcť využívať potenciál sporenia na zhodnotenie vašich prostriedkov.

V Tatra banke vám ponúkame široké spektrum možností sporenia, od termínovaných vkladových účtov až po investičné sporiace produkty s vyšším výnosovým potenciálom.

Viac

1 Nakladové priemerovanie: predstavuje nákup podielov pri rôznych cenových úrovniach. Ak cena podielu klesá, za vašu pravidelnú čiastku nakúpite viac podielov. Keď potom cena dosiahne pôvodnú úroveň, budete z toho profitovať. Súčasne, ak je cena príliš vysoká, nakúpite menej podielov. Zvýši sa tak celková efektivita a výsledok sporenia.

Zhodnoťte svoje úspory s Tatra bankou


Zohľadnenie časových potrieb

Naplánujte si, počas akého časového obdobia chcete svoje peniaze investovať. Rozložte svoje úspory medzi viaceré produkty, aby ste mali pokryté krátkodobé, strednodobé, ale aj dlhodobé investičné ciele. Pri rozhodovaní dbajte aj na komfortnú úroveň rizika, ktorú ste ochotný akceptovať ako cenu za možnosť dosiahnutia vyšších výnosov.

Radi vám pomôžeme pri výbere vhodných riešení, ktoré vám pomôžu dosiahnuť vaše individuálne ciele a potreby. Pošlite nám svoj kontakt a my vám zavoláme.

 

Investovanie

Pre udržanie pohodlného života aj v budúcnosti je dôležité neminúť všetky peniaze a úspory, ale časť z nich odložiť a výhodne investovať. Tieto peniaze budete môcť využiť v čase, kedy napríklad nebudete môcť pracovať, či budete potrebovať viac financií, ako zarobíte.

Viac

Čím skôr, tým lepšie

Čím skôr začnete sporiť alebo investovať, tým efektívnejšie využijete potenciál svojich úspor a investícií.

Začnite si postupne budovať svoju finančnú stabilitu a nezávislosť.

Zopár rád, ako na to:

 • Myslite najprv na seba a vždy si odložte časť prostriedkov, ktoré vám ostanú po odrátaní mesačných výdavkov.
 • Vytvorte si krátkodobú finančnú rezervu na krytie plánovaných výdavkov v blízkej budúcnosti, napríklad na dovolenku, lehotné poistné, ročné vyúčtovanie za bývanie, servis auta a prípadné opravy, ale aj na krytie neočakávaných udalostí, akou môže byť dočasná strata zamestnania a pod.
 • Sporte si pravidelne. V prípade, že sa vaša finančná situácia zlepší, primerane si zvýšte aj výšku pravidelnej sumy sporenia.
 • Využívajte viaceré riešenia, prihliadajte pri tom na možnosť viazania svojich finančných prostriedkov s cieľom byť čo najefektívnejší. Zvažujte najvýhodnejšie možnosti ich zhodnocovania a rozložte si prostriedky na dlhodobé, strednodobé a krátkodobé. V prípade potreby tak nebudete musieť siahať na dlhodobejšie zdroje a predčasne ich ukončovať, čo by mohlo byť nevýhodné, ale môžete ich nechať pracovať ďalej. Potrebu prostriedkov si tak budete vedieť zabezpečiť napríklad z krátkodobých zdrojov.
 • Využívajte čas vo svoj prospech. Aj s nižšou čiastkou pravidelného sporenia, ktorá má časový náskok, môžete dokázať viac, ako keď začnete sporiť neskôr vo vyšších čiastkach.

Začnite si postupne budovať svoju finančnú stabilitu a nezávislosťNa príklade môžete vidieť výhody dlhodobejšieho sporenia. Graf porovnáva sumu vložených a nasporených peňazí pri pravidelnej platbe 25, 50 alebo 100 EUR v obdobiach s rôznou dĺžkou sporenia v rokoch. Predpokladané dlhodobé zhodnotenie je na úrovni 5 % p. a.

Model výhody dlhšej doby sporenia 

Výhody investovania s nami

 • Špeciálna správa peňažných prostriedkov
  Individuálny investor často nedisponuje dostatočnými informačnými zdrojmi, technologickým a odborným zázemím, aby si vedel kvalitne a samostatne spravovať investície na kapitálovom trhu. Zverte svoje investície odborníkom- špecialistom, ktorí okrem prístupu k informáciám, personálneho a materiálneho zázemia, investorom ponúkajú aj kvalifikované know-how.
 • Moderný spôsob investovania
  Pre každého investora s predpokladom vyššieho zhodnotenia investície.
 • Široká paleta investičných možností
  Investičné riešenia šité na mieru nielen pre menej skúsených investorov, ale aj pre dynamických investorov a investorov s predchádzajúcou investičnou skúsenosťou.

Špeciálna správa peňažných prostriedkov a moderný spôsob investovania

 • Transparentnosť, prehľadnosť a bezpečnosť
  Vždy disponujete informáciou o aktuálnej hodnote svojej investície a zároveň presne vidíte, kde a ako boli vaše peniaze investované.
 • Odbornosť a profesionalita
  Pri výbere vhodného investičného riešenia vám radi pomôžu investiční špecialisti Tatra banky s dlhoročnými skúsenosťami, vedomosťami a s technologickým zázemím. Na to, aby ste mohli začať sporiť, nemusíte poznať princípy fungovania finančného trhu. Starostlivosť o vašu investíciu preberú špičkoví odborníci s dlhoročnou praxou v tejto oblasti.
 • Pohodlné investovanie na globálnych finančných trhoch
  Už s malými sumami máte možnosť byť účastníkom globálneho finančného trhu a investovať do akcií, dlhopisov, ale aj nehnuteľností a iných aktív renomovaných spoločností.
 • Vysoký predpoklad zaujímavého zhodnotenia vašich peňazí
  Investičné produkty Tatra banky napĺňajú vaše potreby, ciele a sny efektívnejšie tým, že umožňujú dosiahnuť zhodnotenie nad úrovňou klasických bankových produktov.
 • Možnosť postupne sporiť
  Pravidelným investovaním, hoci aj nižšej sumy, sporíte postupne a s nižším rizikom môžete dosiahnuť splnenie svojich snov. Vysnívanú dovolenku, renomovanú školu pre dieťa alebo lepší dôchodok máte na dosah.

Zabezpečenie budúcnosti

Dnes sa vám téma dôchodku môže javiť úplne vzdialená a akékoľvek sporenie nepodstatné. Ak si však chcete svoj aktuálny životný štandard udržať aj na dôchodku a nespoliehať sa len na budúcu generáciu, ktorá podmieňuje výšku starobného dôchodku, mali by ste myslieť na svoju budúcnosť už dnes.

Dôchodok na úrovni vám zabezpečí:

 • nezávislosť,
 • dostatok prostriedkov na trávenie voľného času,
 • dostatok prostriedkov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.
Zabezpečte si bezstarostnú budúcnosť s Tatra bankou
Zabezpečte si už dnes dôchodok na úrovni

Máme pre vás riešenia, ktoré ponúkajú ideálny spôsob, ako si bezpečne sporiť a získať dôchodok na úrovni.

 

Doplnkové dôchodkové sporenie

Finančná rezerva

Pre vašu finančnú stabilitu je dôležité mať dostatočnú hotovostnú rezervu na financovanie plánovaných alebo neočakávaných výdavkov na obdobie približne 6 mesiacov až jedného roka.

Dostatočná finančná rezerva aspoň vo výške vašich 3 mesačných príjmov poskytuje vyšší komfort, ochranu pred neočakávanými situáciami a súčasne uľahčuje ďalšie rozhodovanie o síce dlhodobejšom, ale efektívnejšom zhodnocovaní úspor, s cieľom zachovať si alebo zvýšiť súčasný životný štandard.

Zabezpečte svoju rodinu pred neočakávanými udalosťami

Zásady finančného zdravia

 • prebytok z príjmu ako základný predpoklad na vytváranie úspor (dlhodobých rezerv) 
 • finančná rezerva, ktorá v dostatočnej miere pokryje vaše výdavky v prípade nedostatku príjmov
 • úverová stabilita – primeraná výška úverov a splátok, vzhľadom na majetok a pravidelný príjem
 • poistenie rizík na zabezpečenie rodiny a majetku v čase nečakaných krízových situácií
 • pravidelné sporenie na dôchodok, ako na vytvorenie zdroja príjmu do budúcnosti

Finančnú rezervu si môžete vytvoriť niekoľkými spôsobmi

 1. V prípade, že už dnes máte dostatok hotovostných prostriedkov, vložte si ich na SporenieTB k účtu k vášmu bežného účtu Tatra PersonalTB alebo si otvorte Termínovaný vklad.
 2. Pokiaľ si potrebujete finančnú rezervu ešte len potrebujete vytvoriť, zriaďte si Investičné sporenieTB

Naplnenie osobných cieľov

Ako každý, aj vy určite máte svoje individuálne ciele, ktoré sa snažíte dosiahnuť. Či už je to kvalitné bývanie, pekné auto, dovolenka, zabezpečenie svojich detí a umožnenie štúdia na dobrej škole či univerzite, zabezpečenie spokojného dôchodku do budúcnosti, ako aj mnohé ďalšie. Ich napĺňanie nám umožňujú predovšetkým peniaze.

Aj vy si kladiete otázku, ako si nasporiť sumu peňazí, ktorá by vám pomohla naplniť osobné sny, splniť vlastné alebo rodinné ambície a mať iba príjemný pocit z toho, že ste finančne zabezpečený?

Predstavujeme vám sporiace a investičné riešenia.

Pravidelným investovaním máte možnosť postupne sporiť, a s nižším rizikom dosiahnuť splnenie svojich snov

--- WJdocId-35827 ---
Splňte si svoje osobné ciele s Tatra bankou

Investičné sporenieTB

 • nastavte si výšku sumy, ktorá vám vyhovuje a sporte pravidelne
 • investujte bez platenia poplatkov
 • začnite si sporiť v akejkoľvek sume

Sporenie si môžete zriadiť priamo v mobilnej aplikácii Tatra banka, cez Internet bankingTB alebo telefonicky, prostredníctvom našej služby DIALOG Live. Zavolajte na číslo *1100, alebo nám zanechajte váš kontakt a my sa vám ozveme.

Nechajte nám telefónne číslo a my vám zavoláme

 
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/personal/sporenie-investovanie-poistenie/financie-efektivne/