Financie efektívne

Na nasledujúcich stránkach sa dozviete, ako by ste mali riadiť svoje osobné financie čo najefektívnejšie a aké možnosti vám ponúkame.

Ponúkame vám širokú paletu investičných možností

Široká paleta investičných možností

Zaujímavé zhodnotenie vašich prostriedkov

Zaujímavé zhodnotenie vašich peňazí

Pri´tomnostˇ na globa´lnych financˇny´ch trhoch a vsˇetky´ch atrakti´vnych triedach akti´v

 Prítomnosť na globálnych finančných trhoch

Máte možnosť investovať alebo si postupne sporiť

Možnosť investovať alebo si postupne sporiť

Zhodnocujte svoje úspory

Starajte sa o svoje úspory

Vďaka rozumnému sporeniu a investovaniu môžete dosiahnuť atraktívne zhodnotenie svojich úspor a zvýšiť si svoj aktuálny životný štandard. Svoje prostriedky môžete zároveň ochrániť pred negatívnym vplyvom inflácie.

Vplyv inflácie na vaše úspory

Inflácia v čase ohrozuje reálnu hodnotu úspor. Pokiaľ sa peniaze a úspory ďalej nezhodnocujú, spravidla pod vplyvom a pôsobením inflácie môžu výrazne strácať na svojej hodnote. Za daný objem prostriedkov si tak môžeme dovoliť z roka na rok čoraz menej a svet sa stáva drahším. Táto skutočnosť, pokiaľ by sme ju nebrali do úvahy, môže zásadne znížiť aktuálny životný štandard v budúcnosti.

Na ilustratívnom príklade vidieť vplyv 2 % medziročnej inflácie na sumu 10 000 EUR v čase.

Ilustratívny obrázok znázorňujúci vplyv inflácie na vaše úspory

Sporenie

Výhodou našich sporiacich produktov je možnosť investovať a zhodnocovať vaše úspory aj po menších čiastkach tak, aby ste nemuseli obmedziť váš súčasný životný štandard. Pravidelným sporením si postupne budujete svoju finančnú nezávislosť a využívate hneď niekoľko prínosov pravidelného sporenia, akými sú napríklad úroky z úrokov a nákladové priemerovanie1. Čím skôr si začnete sporiť, tým viac môžete využiť potenciál sporenia na zhodnotenie vašich prostriedkov.

Ponúkame vám širokú paletu riešení od termínovaných vkladových účtov až po investičné sporiace produkty ponúkajúce vyšší výnosový potenciál.

Viac

1 Nakladové priemerovanie: predstavuje nákup podielov pri rôznych cenových úrovniach. Ak cena podielu klesá, za vašu pravidelnú čiastku nakúpite viac podielov. Keď potom cena dosiahne pôvodnú úroveň, budete z toho profitovať. Súčasne, ak je cena príliš vysoká, nakúpite menej podielov. Zvýši sa tak celková efektivita a výsledok sporenia.

Zhodnoťte svoje úspory s Tatra bankou


Zohľadnenie časových potrieb

Naplánujte si na ako dlhé obdobie viete svoje financie investovať z hľadiska dostupnosti. Rozložte svoje úspory medzi viaceré produkty, aby ste mali pokryté krátkodobé, strednodobé, ale aj dlhodobé investičné ciele. Pri rozhodovaní dbajte aj na komfortnú úroveň rizika, ktorú ste ochotný akceptovať ako cenu za možnosť dosiahnuť vyššie výnosy.

Radi vám pomôžeme pri výbere vhodných riešení, ktoré vám môžu pomôcť dosiahnuť vaše individuálne ciele a potreby. Pošlite nám svoj kontakt a my vám zavoláme.

Investovanie

Pre zachovanie si pohodlného života aj v budúcnosti je dôležité neminúť všetky peniaze a úspory, ale časť z nich odložiť a výhodne investovať. Takto odložené peniaze pomôžu v čase, keď nebudeme zarábať alebo budeme potrebovať viac než budeme schopní zarobiť.

Viac

Čím skôr, tým lepšie

Začnite si sporiť alebo investujte čo najskôr a využívajte potenciál sporenia a investovania čo najefektívnejšie.

Začnite si postupne budovať svoju finančnú stabilitu a nezávislosť.

Zopár rád, ako na to:

 • Myslite najprv na seba a odkladajte si časť prostriedkov, ktoré vám ostanú po odrátaní mesačných výdavkov.
 • Majte vytvorenú krátkodobú finančnú rezervu na krytie plánovaných výdavkov v blízkej budúcnosti, napríklad na dovolenku, lehotné poistné, ročné vyúčtovanie za bývanie, servisné prehliadky auta a podobne, ale aj na krytie neočakávaných udalostí, akou môže byť dočasná strata zamestnania a pod.
 • Sporte si pravidelne a v prípade, že sa vaša finančná situácia zlepší, zvýšte si primerane aj výšku pravidelnej sumy sporenia.
 • Využívajte viacero riešení s prihliadnutím na možnosť viazania prostriedkov s cieľom byť čo najefektívnejší. Rozložte svoje prostriedky na dlhodobé, strednodobé a krátkodobé a zvažujte najvýhodnejšiu možnosť ich zhodnocovania. Pri správnom rozložení prostriedkov nebudete musieť v prípade potreby siahať na dlhodobejšie zdroje a predčasne ich ukončovať, čo by mohlo byť nevýhodné, ale môžete ich nechať pracovať ďalej. Potrebu prostriedkov si tak budete vedieť zabezpečiť napríklad z krátkodobých zdrojov.
 • Využívajte čas vo svoj prospech. Aj s menšou pravidelnou výškou sporenia, ktorá má časový náskok, môžete dokázať viac, ako keby ste začali so sporením neskôr, a to aj napriek vyššej sume sporenia.

Začnite si postupne budovať svoju finančnú stabilitu a nezávislosťNa modelovom príklade vidieť výhody dlhšej doby sporenia. Graf porovnáva sumu vložených a nasporených peňazí pri pravidelnej platbe 25, 50 alebo 100 EUR v obdobiach s rôznou dĺžkou sporenia v rokoch. Uvažované dlhodobé zhodnotenie je na úrovni 5 % p. a. 

Model výhody dlhšej doby sporenia 

Výhody investovania s nami

 • Špeciálna správa peňažných prostriedkov
  Individuálny investor často nedisponuje dostatočnými informačnými zdrojmi, technologickým a odborným zázemím, aby si vedel samostatne kvalitne spravovať investície na kapitálovom trhu. Riešením preto môže byť zverenie svojich investícií do rúk odborníkov – špecialistov, ktorí ponúkajú kvalifikované know-how, personálne a materiálne zázemie a, samozrejme, prístup k informáciám.

 • Moderný spôsob investovania
  Pre každého investora s predpokladom vyššieho zhodnotenia investície.

 • Široká paleta investičných možností
  Investičné riešenia šité na mieru pre menej skúsených investorov, investorov s predchádzajúcou investičnou skúsenosťou, ale aj pre dynamických investorov. 

Ponúkame vám špecialistov s kvalifikovaným know-how Investujte moderným spôsobom s Tatra bankou

 

 • Transparentnosť, prehľadnosť a bezpečnosť
  Vidíte, kde a ako boli vaše peniaze investované a zároveň disponujete informáciou o aktuálnej hodnote svojej investície.

 • Odbornosť a profesionalita
  Pri výbere vhodného investičného riešenia so zreteľom na budúce použitie úspor vám radi pomôžu investiční špecialisti Tatra banky, využívajúc dlhoročné skúsenosti, vedomosti a technologické zázemie. Bez potreby znalostí princípov fungovania finančného trhu tak starostlivosť o vašu investíciu preberú špičkoví odborníci s dlhoročnou praxou v tejto oblasti.

 • Pohodlná prítomnosť na globálnych finančných trhoch
  Už s malými sumami máte možnosť byť účastníkom globálneho finančného trhu s investíciami do akcií, dlhopisov, ale aj nehnuteľností a iných aktív renomovaných spoločností.

 • Vysoký predpoklad zaujímavého zhodnotenia vašich peňazí
  Investičné produkty Tatra banky umožňujú dosiahnuť zhodnotenie nad úrovňou klasických bankových produktov a efektívnejšie tak naplniť vaše potreby, ciele a sny.

 • Možnosť postupne sporiť
  Pravidelným investovaním, hoci aj menšej čiastky - nižšej sumy, máte možnosť postupne sporiť, a s nižším rizikom dosiahnuť splnenie svojich snov – vysnívanú dovolenku, renomovanú školu pre dieťa alebo vylepšiť si dôchodok.

Zabezpečenie budúcnosti

Dnes sa vám téma dôchodku môže javiť úplne vzdialená a akékoľvek sporenie možno nepodstatné. Ak si však chcete udržať súčasný životný štandard aj na dôchodku a nespoliehať sa len na budúcu generáciu, ktorá podmieňuje výšku starobného dôchodku, mali by ste myslieť na budúcnosť už dnes.

Dôchodok na úrovni je o:

 • nezávislosti 
 • dostatku prostriedkov na trávenie voľného času 
 • dostatku prostriedkov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť
Zabezpečte si bezstarostnú budúcnosť s Tatra bankou
Zabezpečte si už dnes dôchodok na úrovni

Máme pre vás riešenia, ktoré ponúkajú ideálny spôsob, ako si bezpečne sporiť a získať dôchodok na úrovni.

 

Doplnkové dôchodkové sporenie

Finančná rezerva

Mať vytvorenú dostatočnú hotovostnú rezervu na financovanie plánovaných alebo neočakávaných výdavkov na obdobie približne 6 mesiacov až jedného roka je nesmierne dôležité pre vašu finančnú stabilitu.

Dostatočná finančná rezerva aspoň vo výške vašich 3 mesačných príjmov poskytuje vyšší komfort, vyššiu ochranu pred neočakávanými situáciami a súčasne uľahčuje ďalšie rozhodovanie o síce dlhodobejšom, ale efektívnejšom zhodnocovaní úspor s cieľom zachovať si alebo zvýšiť súčasný životný štandard.

Zabezpečte svoju rodinu pred neočakávanými udalosťami

Zásady finančného zdravia

 • prebytok z príjmu ako základný predpoklad na vytváranie úspor (dlhodobých rezerv) 
 • finančná rezerva, ktorá v dostatočnej miere pokryje vaše výdaje v prípade výpadku príjmu
 • úverová stabilita – zodpovedajúca výška úverov a splátok vzhľadom na majetok a pravidelný príjem
 • poistenie rizík na zabezpečenie rodiny a majetku v čase nečakaných krízových situácií
 • pravidelné sporenie na dôchodok na vytvorenie dostatočného zdroja príjmu v budúcnosti

Vytvoriť si finančnú rezervu je možné niekoľkými spôsobmi.

 1. V prípade, ak už dnes máte dostatok hotovostných prostriedkov, vložte si ich na Sporiaci systém vášho bežného účtu Tatra PersonalTB alebo si otvorte Termínovaný vklad.
   
 2. Pokiaľ si potrebujete finančnú rezervu vytvoriť, zriaďte si SporenieTB

Naplnenie osobných cieľov

Ako každý, aj vy iste máte svoje individuálne ciele, ktoré sa snažíte dosiahnuť. Či už je to kvalitné bývanie, pekné auto či dovolenka, zabezpečenie svojich detí a umožnenie im študovať na dobrej škole či univerzite, zabezpečenie spokojného dôchodku do budúcnosti, ako aj mnohé ďalšie. Ich napĺňanie nám uľahčujú predovšetkým peniaze.

Aj vy si kladiete otázku, ako sa dostať k takej sume peňazí, ktorá by vám pomohla naplniť osobné sny, splniť vlastné alebo rodinné ambície alebo mať iba príjemný pocit z toho, že ste finančne zabezpečení?

Predstavujeme vám sporiace a investičné riešenia.

Pravidelným investovaním máte možnosť postupne sporiť, a s nižším rizikom dosiahnuť splnenie svojich snov 

Splňte si svoje osobné ciele s Tatra bankou

SporenieTB

 • sporte si, ako vám to vyhovuje, ale pravidelne
 • investujte a neplaťte žiadne poplatky
 • sporiť si môžete začať v akejkoľvek sume

Sporenie si môžete zriadiť telefonicky prostredníctvom našej služby DIALOG Live zanechaním vášho kontaktu, zavolaním na *1100, osobne v pobočke alebo najjednoduchšie priamo cez váš Internet bankingTB

Nechajte nám telefónne číslo a my vám zavoláme

Poradíme vám?


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/personal/sporenie-investovanie-poistenie/financie-efektivne/