Poistenie majetku Poistenie majetku

Kalkulácia poisteniaZavolajte mi

 
 1. Personal
 2. /
 3. Poistenie
 4. /
 5. Poistenie majetku

Poistenie majetku a zodpovednosti fyzických osôb

Komplexná ochrana vášho majetku pre prípad nepredvídaných situácií, ktoré môžu ohroziť váš domov.

Teraz si celé dojednanie poistenia viete vybaviť pohodlne online.

Komplexné poistenie nehnuteľnosti a domácnosti

Komplexné poistenie nehnuteľnosti a domácnosti

Bez rizika podpoistenia

Bez rizika podpoistenia

Možnosť výberu balíkov pripoistení

Možnosť výberu balíkov pripoistení

Možnosť výberu nulovej spoluúčasti

Možnosť výberu nulovej spoluúčasti

Tatra banka, a.s. vykonáva finančné sprostredkovanie ako samostatný finančný agent zapísaný v registri NBS pod reg. číslom 34945 pre UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu a pre Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Výhody poistenia majetku a zodpovednosti fyzických osôb

Poistenie majetku a zodpovednosti fyzických osôb od UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, ponúka komplexnú poistnú ochranu hodnoty vášho majetku pre prípad nepredvídaných udalostí, ktoré majú vplyv nie len na kvalitu vášho bývania, ale aj pocit bezpečia a istoty vášho domova.

Poistite si vlastné bývanie ako jednu z najväčších dlhodobých investícii v živote človeka. Zabezpečíte si tak finančnú náhradu vzniknutých škôd a to v podobe poistného plnenia, ktoré vám umožní návrat k pôvodnej kvalite vášho vlastného bývania.

Výhody poistenia majetku a zodpovednosti fyzických osôb

Výhody

 • Široký rozsah krytia už v základnom poistení
 • Možnosť rozšírenia rozsahu krytia výberom balíkov pripoistení
 • Bez rizika podpoistenia
 • Poistná suma stanovená ako aktuálna hodnota na základe rozlohy nehnuteľnosti
 • Indexácia poistenia – zabezpečenie aktualizácie poistnej sumy v čase, ochrana pred rizikom podpoistenia
 • Jednoduché uzatvorenie spolu s našou HypotékouTB s automatickou vinkuláciou poistného plnenia
 • Vybavenie cez DIALOG Live alebo v pobočke Tatra banky
 • Možnosť dojednania bez spoluúčasti
 • Automaticky ku každému poisteniu NONSTOP asistenčné služby

Rozsah poistenia

Rozsah poistenia nehnuteľnosti:

 • požiar vrátane priameho úderu blesku, výbuchu, škôd spôsobených dymom
 • víchrica vrátane krupobitia, ťarchy snehu, zosuvu snehu, skál, kameňov a zeme
 • voda z vodovodu
 • katastrofické škody – škody spôsobené lavínami, povodňami, záplavami, zemetrasením, spätným prúdením vody
 • bonusy v základnom poistení:
  - poistenie zodpovednosti za budovu a pozemok
  - lom skla
  - škody na chodníkoch a zámkových dlažbách

Rozsah poistenia zariadenia domácnosti:

 • požiar vrátane priameho úderu blesku, výbuchu, škôd spôsobených dymom
 • víchrica vrátane krupobitia, ťarchy snehu, zosuvu snehu, skál, kameňov a zeme
 • voda z vodovodu
 • katastrofické škody – škody spôsobené lavínami, povodňami, záplavami, zemetrasením, spätným prúdením vody
 • krádež vlámaním a lúpež
 • bonusy v základnom poistení:
  - zodpovednosť príslušníkov domácnosti
  - zodpovednosť z držby psa
  - zodpovednosť nájomcu
  - lom skla
  - tovar v chladiacich zariadeniach
  - voda z akvária

Základný rozsah krytia je možné rozšíriť dojednaním balíkov pripoistení k nehnuteľnosti domu, bytu a zariadenia domácnosti. Dojednaním týchto balíkov rozšírite svoje krytie o ďalšie riziká ako napríklad škody spôsobené vonkajším vandalizmom, atmosférickými zrážkami prípadne skratom elektromotora alebo prepätím. 

BONUS pre každého klienta – NONSTOP asistenčné služby

Tip pre vás:

Dojednajte si celé uzatvorenie poistenia majetku online z pohodlia vášho domova.

 

Kalkulácia poistenia

 

 

 

Reprezentatívny príklad pre poistenie domu

Veľkosť domu
 

130 m2

Hodnota majetku
 

200 000 EUR

Možné pripoistenie zariadenia domácnosti na 18 000 EUR

od 29 EUR/ročne

Ročné poistné (bez pripoistenia)

od 140 EUR

Reprezentatívny príklad pre poistenie bytu

Veľkosť bytu
 

70 m2

Hodnota majetku
 

140 000 EUR

Možné pripoistenie zariadenia domácnosti na 19 500 EUR

od 31 EUR/ročne

Ročné poistné (bez pripoistenia)

od 80 EUR

Asistenčné služby

Asistenčné služby zabezpečia nevyhnutnú pomoc v havarijnej situácii a sú vám k dispozícii NONSTOP.

Asistenčné služby vám zabezpečia a do stanovených limitov uhradia:

 • opravu vymenovaných elektrospotrebičov po záručnej dobe (do 7 rokov veku spotrebiča)
 • pomoc odborníka (inštalatér, sklenár, plynár, zámočník, elektrikár) v stave núdze
 • pomoc odborníka (zámočníka) v prípade zablokovaných dverí
 • núdzové ubytovanie v prípade neobývateľnosti domácnosti po poistnej udalosti
 • právnu asistenciu

Ak budete potrebovať pomoc, tak neváhajte a kontaktujte pracovníkov asistenčnej služby:

Pri volaní zo Slovenska: 0850 850 111

Pri volaní zo zahraničia: +421 2 544 11 029

Hlásenie škodovej udalosti

Na nahlásenie škodovej udalosti (ŠU) použite jednu z nasledovných možnosti: 

 • Online prostredníctvom webovej stránky poisťovne
 • Poštou na adresu poisťovne:
  UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
  Krasovského 3986/15
  851 01 Bratislava
 • Osobne v pobočkách Tatra banky alebo UNIQA

Číslo poistnej zmluvy potrebné pre hlásenie škodovej udalosti nájdete vo vašej poistnej zmluve, v platobnom doklade, v mobilnej aplikácii Tatra banka alebo prostredníctvom infolinky UNIQA +421 232 600 100

Nonstop asistencna sluzba k poisteniu splacania hypoteky

Často kladené otázky

--- WJdocId-30487 ---
--- WJdocId-30486 ---
--- WJdocId-30469 ---
--- WJdocId-30468 ---
--- WJdocId-30467 ---
--- WJdocId-26114 ---
--- WJdocId-79249 ---
--- WJdocId-79250 ---

Nechajte nám telefónne číslo a my vám zavoláme

 
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/personal/sporenie-investovanie-poistenie/poistenie-majetku/