1. Personal
 2. /
 3. Účet a platby
 4. /
 5. Štandardný legislatívny účet

Štandardný legislatívny účet

Nemáte zatiaľ v žiadnej banke na Slovensku otvorený bežný účet? Vyskúšajte praktický a jednoduchý Štandardný legislatívny účet od Tatra banky.

Standardny legislativny ucet s debetnou kartou a neobmedzenymi vybermi v TB zadarmo

Debetná platobná karta

Neobmedzene mnozstvo elektronickych vypisov k Standardnemu legislativnemu uctu zadarmo

Elektronické výpisy z účtu

Standardny legislativny ucet bez minimalneho zostatku

Bez minimálneho zostatku

Základné informácie o Štandardnom legislatívnom účte

Hľadáte jednoduchý a praktický bankový účet, cez ktorý budete môcť spravovať svoje financie? Vyskúšajte Štandardný legislatívny účet:

 • vedenie bežného účtu v EUR bez minimálneho zostatku
 • 1 výpis zasielaný poštou
 • elektronické výpisy z účtu v neobmedzenom množstve a vo zvolenej frekvencii na e-mailovú adresu
 • neobmedzený počet bezhotovostných platobných operácií v mene EUR v rámci SEPA oblasti doručených na spracovanie formou písomného príkazu na úhradu na pobočku Tatra banky alebo doručeného prostredníctvom Internet bankinguTB, mobilnej aplikácie Tatra bankaVIAMO a DIALOGu Live
 • 1 debetná karta Visa bez poistenia
 • neobmedzený počet hotovostných vkladov a výberov v mene EUR na pobočkách Tatra banky
 • neobmedzený počet  platieb kartou a výberov hotovosti v mene EUR z bankomatov Tatra banky a bankomatov v rámci skupiny Raiffeisen Bank International AG
 • neobmedzený počet bezhotovostných platobných operácií v mene EUR úhradou na základe trvalého príkazu na úhradu a SEPA inkás

Výška poplatku je určená ako maximálna výška poplatku za platobný účet so základnými funkciami určená vyhláškou Ministerstva financií SR, aktuálne vo výške: 3 EUR

Podmienky získania Štandardného legislatívneho účtu

Vyskúšajte Štandardný legislatívny účet a jeho výhody

 1. Klient je fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy s bankou nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, a zároveň má pobyt v Európskej únii, vrátane spotrebiteľa bez pobytu na území Slovenskej republiky, žiadateľa o azyl a spotrebiteľovi, ktorému nebolo udelené povolenie na pobyt, ale ktorého vyhostenie nie je možné z právnych alebo faktických dôvodov.
 2. Klient podá banke alebo pobočke zahraničnej banky písomnú žiadosť o poskytnutie platobného účtu so základnými funkciami.
 3. Klient nemá ku dňu podania žiadosti o poskytnutie platobného účtu so základnými funkciami v banke a pobočke zahraničnej banky zriadený platobný účet okrem, vkladového účtu,  peňažného vkladu potvrdeného vkladnou knižkou alebo okrem prijímania vkladov formou sporiaceho programu, a to sporením platobnou kartou, sporením jednorazovým alebo pravidelným prevodom finančných prostriedkov.
 4. Zriadenie Štandardného legislatívneho účtu banka nesmie podmieňovať poskytnutím ďalších služieb alebo ponúkaním akcií banky, ak táto podmienka platí pre všetkých jej klientov.

Nechajte nám telefónne číslo a my vám zavoláme

 
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/personal/ucet-platby/standardny-legislativny-ucet/