Cestovné poistenie

Rocne cestovne poistenie s moznostou opakovaneho vycestovania do zahranicia

Ročné poistenie

Cestovne poistenie plati aj pre spolucestujucich rodinnych prislusnikov

Kryje aj spolucestujúcich rodinných príslušníkov

Najlepsie cestovne poistenie plati v zahranici na celom svete

Platí na celom svete

Obsahuje poistenie liecebnych nakladov vratane zimnych sportov, poistenie batoziny a bonus - poistenie zasahu horskej sluzby v SR

Bonus: Zásah horskej služby v SR

Výhody cestovného poistenia

Prečo sa poisťovať pred každou cestou do zahraničia zvlášť, keď sa to dá raz a oveľa výhodnejšie?

Benefity cestovného poistenia pre klientov Tatra banky:

 • komplexné cestovné poistenie od UNIQA poisťovne na dobu neurčitú, t. j. na celý rok s automatickou obnovou,
 • automatické krytie spolucestujúcich rodinných príslušníkov, 
 • platí na celom svete, pričom jedno vycestovanie môže trvať max. 90 dní,
 • je možné ho uzavrieť online cez mobilnú aplikáciu Tatra banky alebo cez DIALOG Live. Prípadne v ktorejkoľvek pobočke Tatra banky.

Užívajte si výhody cestovného poistenia od Tatra banky

Parametre cestovného poistenia

 • Cestovné poistenie má územnú platnosť na celom svete a ročné poistné je len 36 EUR.
 • Začiatok poistenia je najskôr 6 hodín po vygenerovaní zmluvnej dokumentácie.
 • Dôvod vycestovania môže byť nielen dovolenka, ale aj krátky nákup v zahraničí, študijný pobyt alebo pracovná cesta nemanuálneho (administratívneho alebo manažérskeho) charakteru.

Poistné krytie

 • poistenie liečebných nákladov až do výšky 250 000 EUR
 • poistenie zásahu horskej služby v SR
 • úrazové poistenie
 • poistenie zodpovednosti za škodu
 • poistenie batožiny
 • poistenie cestovania lietadlom
 • poistenie asistenčných služieb
 • poistenie právnej asistencie
 • poistenie technickej asistencie k vozidlám v rámci Európy

Rozšírené krytia:

Poistené osoby

Unikátnou výhodou poistenia je, že automaticky kryje nielen vás, ale aj vašich spolucestujúcich rodinných príslušníkov. 
Vďaka tomu máte pred rodinnou cestou do zahraničia vždy o jednu starosť menej.

Poistené osoby sú:

 • poistený uvedený v poistnej zmluve
 • spolucestujúci rodinní príslušníci

  

Nemusíte platiť extra cestovné poistenie pre svojich rodinných príslušníkov. Ak cestujú s vami, poistenie kryje aj ich

Najlepsie cestovne poistenie pre rodinu od Tatra banky

Spolucestujúci rodinní príslušníci:

 • manžel/manželka poisteného do veku 65 rokov/ v prípade cestovného poistenia pre seniorov bez ohraničenia veku,
 • druh/družka poisteného do veku 65 rokov/ v prípade cestovného poistenia pre seniorov bez ohraničenia veku,
 • deti poisteného do veku 18 rokov.

Rodinní príslušníci sú poistení, len ak cestujú spolu s poisteným.

Cestovné poistenie pre seniorov

 • Cestovné poistenie s rovnakým rozsahom krytia pre klientov so vstupným vekom nad 65 rokov bez horného ohraničenia veku.
 • Cestovné poistenie má územnú platnosť na celom svete a ročné poistné je 48 EUR.
 • Poistené osoby sú manžel/ka, druh/žka bez ohraničenia veku a deti do veku 18 rokov, ak cestujú s poisteným.

K cestovnému poisteniu je možné dojednať aj poistenie storno poplatku a prerušenia cesty.

Detailnejšie informácie o poistnom krytí nájdete vo Všeobecných poistných podmienkach.

Prečítajte si aj základné informácie o cestovnom poistení.

Hlásenie škodovej udalosti

Pre nahlásenie môžete využiť asistenčnú službu. 

Asistenčná služba je pre vás k dispozícii kedykoľvek a kdekoľvek na svete. Ak budete potrebovať pomoc, tak neváhajte a kontaktujte pracovníkov asistenčnej služby

UNIQA ASSISTANCE

24 hodín denne v slovenskom jazyku

Pri volaní zo Slovenska: 0850 666 666
Pri volaní zo zahraničia: +421 232 666 666

Na nahlásenie škodovej udalosti (ŠU) použite jednu z nasledovných možnosti: 

 • Online prostredníctvom webovej stránky UNIQA
 • Poštou na adresu poisťovne:
  UNIQA poisťovňa, a.s.
  Krasovského 15
  851 01 Bratislava
 • Osobne v pobočkách Tatra banky alebo UNIQA
Nonstop asistenčná služba k cestovnému poisteniu

Často kladené otázky

--- WJdocId-41308 ---
--- WJdocId-1367 ---
--- WJdocId-1368 ---
--- WJdocId-1369 ---
--- WJdocId-1370 ---
--- WJdocId-1371 ---
--- WJdocId-1372 ---
--- WJdocId-1373 ---
--- WJdocId-1375 ---
--- WJdocId-13607 ---

Nechajte nám telefónne číslo a my vám zavoláme

 
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/personal/sporenie-investovanie-poistenie/cestovne-poistenie/