1. Personal
 2. /
 3. Sporenie, investovanie a poistenie
 4. /
 5. Cestovné poistenie

Cestovné poistenie

Máte obavu objednať si dovolenku alebo letenky? Cestovné poistenie to vyrieši za vás.

Limitovaná ponuka! Ak si od 10. 09. do 10. 10. 2021 zakúpite celoročné Cestovné poistenie cez mobilnú aplikáciu Tatra banka, získate ho na 1 rok s 50 % zľavou*.

*50 % zľava platí zo základného balíka za 36 EUR. Platí len pre klientov s ponukou zľavy v mobilnej aplikácii formou kampane.

Rocne cestovne poistenie s moznostou opakovaneho vycestovania do zahranicia

Ročné poistenie

Cestovne poistenie plati aj pre spolucestujucich rodinnych prislusnikov

Kryje aj spolucestujúcich rodinných príslušníkov

Najlepsie cestovne poistenie plati v zahranici na celom svete

Platí na celom svete

Obsahuje poistenie liecebnych nakladov vratane zimnych sportov, poistenie batoziny a bonus - poistenie zasahu horskej sluzby v SR

Bonus: Zásah horskej služby v SR

Tatra banka, a.s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava vykonáva finančné sprostredkovanie ako viazaný finančný agent zapísaný v registri NBS pod reg. č. 34945 pre UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava.

Výhody cestovného poistenia

Prečo sa poisťovať pred každou cestou do zahraničia zvlášť, keď sa to dá raz a oveľa výhodnejšie?

Benefity cestovného poistenia pre klientov Tatra banky:

 • komplexné cestovné poistenie od UNIQA na dobu neurčitú, t. j. na celý rok s automatickou obnovou,
 • automatické krytie spolucestujúcich rodinných príslušníkov, 
 • platí na celom svete, pričom jedno vycestovanie môže trvať max. 90 dní,
 • je možné ho uzavrieť online cez mobilnú aplikáciu Tatra banky alebo cez DIALOG Live. Prípadne v ktorejkoľvek pobočke Tatra banky.

V súvislosti s ochorením COVID-19 sa poistenie vzťahuje aj na nasledovné prípady:

 • liečebné náklady až do výšky 250 000 EUR
 • preplatenie nákladov za ubytovanie v prípade povinnej karantény v zahraničí do stanoveného limitu
 • celosvetovú územnú platnosť – bez ohľadu na rizikovosť krajiny

Prečítajte si Detailnejšie informácie k rozšíreniu predmetu poistenia liečebných nákladov a poistenia storno poplatku

Užívajte si výhody cestovného poistenia od Tatra banky

Parametre cestovného poistenia

 • Cestovné poistenie má územnú platnosť na celom svete a ročné poistné je len 36 EUR.
 • Začiatok poistenia je najskôr 6 hodín po vygenerovaní zmluvnej dokumentácie.
 • Dôvod vycestovania môže byť nielen dovolenka, ale aj krátky nákup v zahraničí, študijný pobyt alebo pracovná cesta nemanuálneho (administratívneho alebo manažérskeho) charakteru.

Poistné krytie

 • poistenie liečebných nákladov až do výšky 250 000 EUR
 • poistenie zásahu horskej služby v SR
 • úrazové poistenie
 • poistenie zodpovednosti za škodu
 • poistenie batožiny
 • poistenie cestovania lietadlom
 • poistenie asistenčných služieb
 • poistenie právnej asistencie
 • poistenie technickej asistencie k vozidlám v rámci Európy

Rozšírené krytia:

V súvislosti s ochorením COVID-19 sa poistenie vzťahuje aj na nasledovné prípady:

 • poistné plnenie pri pozitívnom teste na ochorenie pred odchodom na dovolenku

Ročné poistné za pripoistenie je 105 EUR k základnému poistnému a poistná suma je 3 000 EUR.

Poistené osoby

Unikátnou výhodou poistenia je, že automaticky kryje nielen vás, ale aj vašich spolucestujúcich rodinných príslušníkov. 
Vďaka tomu máte pred rodinnou cestou do zahraničia vždy o jednu starosť menej.

Poistené osoby sú:

 • poistený uvedený v poistnej zmluve
 • spolucestujúci rodinní príslušníci

  

Nemusíte platiť extra cestovné poistenie pre svojich rodinných príslušníkov. Ak cestujú s vami, poistenie kryje aj ich

Najlepsie cestovne poistenie pre rodinu od Tatra banky

Spolucestujúci rodinní príslušníci:

 • manžel/manželka poisteného do veku 65 rokov/ v prípade cestovného poistenia pre seniorov bez ohraničenia veku,
 • druh/družka poisteného do veku 65 rokov/ v prípade cestovného poistenia pre seniorov bez ohraničenia veku,
 • deti poisteného do veku 18 rokov.

Rodinní príslušníci sú poistení, len ak cestujú spolu s poisteným.

Cestovné poistenie pre seniorov

 • Cestovné poistenie s rovnakým rozsahom krytia pre klientov so vstupným vekom nad 65 rokov bez horného ohraničenia veku.
 • Cestovné poistenie má územnú platnosť na celom svete a ročné poistné je 48 EUR.
 • Poistené osoby sú manžel/ka, druh/žka bez ohraničenia veku a deti do veku 18 rokov, ak cestujú s poisteným.

K cestovnému poisteniu je možné dojednať aj poistenie storno poplatku a prerušenia cesty.

Detailnejšie informácie o poistnom krytí nájdete vo Všeobecných poistných podmienkach.

Prečítajte si aj základné informácie o cestovnom poistení.

Hlásenie škodovej udalosti

Pre nahlásenie môžete využiť asistenčnú službu. 

Asistenčná služba je pre vás k dispozícii kedykoľvek a kdekoľvek na svete. Ak budete potrebovať pomoc, tak neváhajte a kontaktujte pracovníkov asistenčnej služby

UNIQA ASSISTANCE

24 hodín denne v slovenskom jazyku

Pri volaní zo Slovenska: 0850 666 666
Pri volaní zo zahraničia: +421 232 666 666

Na nahlásenie škodovej udalosti (ŠU) použite jednu z nasledovných možnosti: 

 • Online prostredníctvom webovej stránky UNIQA
 • Poštou na adresu poisťovne:
  UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
  Krasovského 3986/15
  851 01 Bratislava
 • Osobne v pobočkách Tatra banky alebo UNIQA
Nonstop asistenčná služba k cestovnému poisteniu

 

Často kladené otázky

--- WJdocId-41308 ---
--- WJdocId-1367 ---
--- WJdocId-1368 ---
--- WJdocId-1369 ---
--- WJdocId-1370 ---
--- WJdocId-1371 ---
--- WJdocId-1372 ---
--- WJdocId-1373 ---
--- WJdocId-1375 ---
--- WJdocId-13607 ---
--- WJdocId-58407 ---

Nechajte nám telefónne číslo a my vám zavoláme

 

 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/personal/sporenie-investovanie-poistenie/cestovne-poistenie/