1. Personal
 2. /
 3. Účet a platby
 4. /
 5. SEPA Inkaso

SEPA Inkaso

Plaťte pohodlne vaše pravidelné platby v mene euro do SEPA krajín. SEPA inkaso zaručuje:

 • rýchlejšie platby v rámci väčšiny európskych krajín,
 • rovnaké poplatky ako pri tuzemských platbách,
 • bez rizika oneskorenia platieb.

Výhody

Vaše pravidelné platby v mene EUR (zálohy, faktúry a pod.) môžete uhrádzať nie len v rámci Slovenska ale aj v krajinách Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru:

 • Jednoducho
  Jednoduchý spôsob platenia za tovary a služby. Stačí si aktivovať SEPA inkaso a o vyúčtovanie sa už nemusíte viac starať. Príjemca inkasa si z vášho účtu zinkasuje požadovanú sumu platby.
 • Bez rizika
  Nehrozí oneskorenie platieb a z toho vyplývajúcich dôsledkov. Máte možnosť určiť si maximálnu sumu jednej či všetkých platieb, stanoviť si dobu platnosti mandátu, zamietnuť nasledujúce inkaso, požiadať o vrátenie platby, prípadne úplne blokovať akékoľvek inkasá od konkrétneho, nežiadúceho príjemcu.
 • Rýchlo
  Rovnaký dátum odpísania platby z účtu platiteľa a pripísania na účet príjemcu.

Detaily

SEPA inkaso je bezhotovostná platba v eurách v rámci oblasti SEPA. Realizovaná je na základe príkazu od príjemcu platby, pričom platiteľ dá súhlas (mandát) na realizáciu SEPA inkasa priamo príjemcovi.

Platíte nájom, dovolenku či telefónne poplatky? SEPA inkaso môžete využívať na zrealizovanie akýchkoľvek pravidelných či jednorazových platieb.

Využijete ho nie len v rámci Slovenska ale aj vo všetkých krajinách SEPA (Single Euro Payments Area).

SEPA inkaso je možné realizovať v schéme CORE (pre všetkých klientov) alebo B2B (iba pre právnické osoby).

Hlavné rozdiely schémy B2B oproti CORE:

 • inkaso iba medzi právnickými osobami,
 • potrebný špecifický druh mandátnej zmluvy medzi kreditorom a klientom,
 • klient (platiteľ) nemôže požiadať o refundáciu Sepa inkasa,
 • len pre úroveň sprístupnenia účtu 2.

Spravujte svoje inkasá v mobilnej aplikácii Tatra banka:

Mobilná aplikácia

Realizácia inkasa

Celý proces platiteľa oslobodzuje od zbytočných činností a všetky povinnosti ponecháva na Tatra banku a príjemcu platby.

Pri využívaní produktu vystupuje niekoľko strán. A to platiteľ, príjemca platby a banky oboch strán.

Priebeh SEPA inkasa

Kroky platiteľa
Podpísanie Mandátu pre SEPA inkaso Pri nákupe tovaru alebo služby sa platiteľ a príjemca platby dohodnú na spôsobe úhrady prostredníctvom SEPA inkasa. 
Sprístupnenie účtu V prípade, že má platiteľ úroveň sprístupnenia účtu 2 t.j. účet s podmieneným inkasom, udelí Tatra banke súhlas so SEPA inkasom.
Kroky príjemcu
Oznámenie o inkase Príjemca zasiela platiteľovi prenotifikáciu 14 dní pred splatnosťou; ak sa nedohodli s platiteľom inak.
Platobný príkaz na inkaso Príjemca platby pošle platobný príkaz na inkaso prostredníctvom svojej banky do banky platiteľa.
Kroky banky
Odúčtovanie peňazí z účtu Pri nákupe tovaru alebo služby sa platiteľ a príjemca platby dohodnú na spôsobe úhrady prostredníctvom SEPA inkasa. 
Pripísanie peňazí na účet príjemcu V prípade, že má platiteľ úroveň sprístupnenia účtu 2 t.j. účet s podmieneným inkasom, udelí Tatra banke súhlas so SEPA inkasom.

Zriadenie súhlasu s inkasom je bez poplatkov. Pravidelné SEPA inkaso je zahrnuté v Účte pre modrú planétuTB. Aktuálnu výšku poplatku za SEPA inkaso mimo účtu nájdete v cenníku služieb.

Možnosti zadania

1. Platiteľ podpíše Mandát pre SEPA inkaso u príjemcu inkasa.

2. Platiteľ sprístupní svoj účet v banke

Každý Účet pre modrú planétuTB vedený v eurách je zároveň sprístupnený pre SEPA inkaso v rôznych úrovniach, ktoré si klient môže meniť:

1. úroveň: umožňuje realizovať všetky SEPA inkasá z vášho účtu na základe prijatého platobného príkazu na inkaso, ktorý zasiela príjemca inkasa. Môžete si však zadefinovať tzv.nežiaducich príjemcov. Platobný príkaz na SEPA inkaso prijatý od nežiaduceho príjemcu bude automaticky zamietnutý.
2. úroveň: z vášho účtu budú na základe prijatého platobného príkazu na SEPA inkaso realizované len tie inkasá, ku ktorým zadáte súhlas so SEPA inkasom aj v Tatra banke. Zriadenie súhlasu so SEPA inkasom môžete zrealizovať buď prostredníctvom svojho internet bankingu, na ktorejkoľvek pobočke banky alebo kontaktovaním služby DIALOG Live. Pripravte si podpísaný mandát pre SEPA inkaso, využijete ho pri vypĺňaní povinných náležitostí súhlasu so SEPA inkasom.
3. úroveň: z vášho účtu nebude realizované žiadne SEPA inkaso

Všetky účty v mene euro sú nastavené na druhú úroveň. Klient si môže úroveň sprístupnenia účtu zmeniť bez poplatku.

Pozrite si aj praktickú pomôcku pre zadanie SEPA inkasa cez mobilnú aplikáciu Tatra banka alebo Internet bankingTB.

Často kladené otázky

--- WJdocId-25691 ---
--- WJdocId-26486 ---
--- WJdocId-25692 ---
--- WJdocId-25693 ---
--- WJdocId-25694 ---
--- WJdocId-25695 ---
--- WJdocId-25700 ---
--- WJdocId-25702 ---
--- WJdocId-26056 ---
--- WJdocId-26057 ---

Nechajte nám telefónne číslo a my vám zavoláme

 
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/personal/ucet-platby/sepa-inkaso/