1. Personal
  2. /
  3. Účet a platby
  4. /
  5. Cezhraničná konverzia

Cezhraničná konverzia

Predstavujeme poplatky za menovú konverziu (transakcie realizované platobnou kartou, výbery hotovosti z bankomatu) v rámci európskeho hospodárskeho priestoru. Prirážka je vyjadrená v percentách voči poslednému dostupnému referenčnému výmennému kurzu ECB.

 

Kurzový lístok je platný od 

Kurzový lístok je platný od 

 
Krajina Prirážka v % *
*

Prirážka v % voči poslednému dostupnému referenčnému výmennému kurzu ECB pre transakcie realizované platobnou kartou

**

Pri platbách v mene BGN a ISK prepočet zúčtovanej meny EUR realizuje kartová spoločnosť (Visa alebo MasterCard), preto výška prirážky voči poslednému dostupnému referenčnému výmennému kurzu ECB je dostupná až v momente uskutočnenia platby kartou.


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/personal/ucet-platby/cezhranicna-konverzia/