1. Personal
  2. /
  3. Sporenie, investovanie a poistenie
  4. /
  5. Dôchodok na úrovni

Dôchodok na úrovni

Aký bude váš dôchodok?

Podľa prieskumu agentúry FOCUS z júna 2019 je práve lepší dôchodok snom väčšiny Slovákov. Až dve tretiny z nás snívajú o dôchodku vyššom ako 900 EUR. Realita je však úplne iná.

Súčasný priemerný dôchodok je však iba 460 EUR a naši terajší dôchodcovia žijú naozaj skromne, na stravu denne minú iba 3,30 EUR*! Viete si to predstaviť?

Pre udržanie svojho životného štandardu aj v penzii sa už nestačí spoliehať sa na štát. Sami sme zodpovední za výšku svojho dôchodku.

Väčšina Slovákov si však myslí, že nemá dostatok informácií o spôsobe zabezpečenia sa na dôchodok.

Chceli by ste vedieť, aký dôchodok môžete očakávať z I. a II. piliera?
Tatra banka v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela vyvinula unikátnu trojpilierovú kalkulačku. Môžete si tak vypočítať odhad mesačného dôchodku z I. a II. piliera a zlepšiť si ho pomocou stratégie III. piliera.

 

O troch pilieroch

Rozprávku o troch grošoch pozná každý. Rovnako každý by mal poznať tri piliere nášho dôchodkového systému, ktoré môžu zabrániť tomu, aby ste prežili svoje roky na dôchodku v chudobe.

I. pilier

Základom dôchodkového systému je Sociálna poisťovňa, ktorá vypláca tzv. štátny dôchodok (I. pilier), ktorý funguje na priebežnom financovaní. To znamená, že z peňazí, ktoré pracujúci zaplatia na dôchodkové poistenie, sú obratom vyplácané dôchodky súčasným dôchodcom. Peniaze sa nezhodnocujú, len sa presúvajú od pracujúcich k dôchodcom.

Tento systém nie je vyhovujúci, lebo vyzbierané peniaze už teraz nestačia na výplatu dôchodkov. Sociálna poisťovňa musí chýbajúcu sumu vykryť zo štátneho rozpočtu. V budúcnosti sa situácia ešte zhorší.

Dôvodom je demografia

Pôrodnosť na Slovensku je výrazne nižšia ako bola v 70-tych a 80-tych rokoch a v budúcnosti bude počet pracujúcich klesať a počet dôchodcov narastať. Na jedného dôchodcu v súčasnosti do Sociálnej poisťovne prispieva 1,6 pracujúcich ľudí. Pomer sa vyrovná v roku 2040. V roku 2060 bude na jedného dôchodcu prispievať už len 0,74 pracujúceho.

Posledných 20 rokov sa znižuje pôrodnosť, klesá počet pracujúcich, no počet dôchodcov rastie

Nedostatok zdrojov v Sociálnej poisťovni zapríčiní, že reálne dôchodky sa budú znižovať a je pravdepodobné, že niektorá z budúcich vlád bude musieť prijať opatrenia na zmiernenie dôsledkov nepriaznivej demografie.

Okrem I. piliera (štátny dôchodok) by si mal každý sporiť aj v II. a v III. pilieri, aby si splnil svoj sen o lepšom dôchodku.

Starobné dôchodkové sporenie - II. pilier DSS

Časť odvodov z I. piliera sa prostredníctvom dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS) investuje a váš dôchodok sa tak môže navýšiť o výnos z investovania. Do tohto sporenia nemusíte zaplatiť nič z vlastných peňazí.

Doplnkové dôchodkové sporenie – III. pilier DDS

Ak si chcete na dôchodku udržať aspoň základný štandard, je v dnešnej dobe nevyhnutné sporiť si aj z vlastných peňazí. Na doplnkové dôchodkové sporenie vám môže prispievať aj zamestnávateľ. Vďaka daňovej úľave je atraktívne pre všetkých a jeho správne nastavenie dokáže zabezpečiť chýbajúci zvyšok príjmu.

Zlaté dôchodkové pravidlo hovorí: Zabezpečte si aspoň 2/3 pôvodného príjmu

Pozrite si príklad, aká bude u 30 ročného zamestnanca s maturitou a s priemernou mzdou (1 100 EUR) pravdepodobná výška dôchodku z I. piliera a z I.+II. piliera. Ak by si tento klient začal sporiť v III. pilieri (mesačne 25 EUR + 25 EUR by mu prispieval zamestnávateľ), odhad jeho dôchodku z III. piliera by bol 236 EUR počas 10 rokov a odhad jeho celkového dôchodku by sa tak zvýšil na 723 EUR.

Takýto príjem na dôchodku už predstavuje 2/3 jeho súčasného príjmu, takže klient by si mohol udržať svoj životný štandard aj na dôchodku.

Zistite aj vy odhad svojho dôchodku v Tatra banke a začnite si sporiť na svoj vysnívaný dôchodok

Zistite aj vy odhad svojho dôchodku v Tatra banke a začnite si sporiť na svoj vysnívaný dôchodok. Budúcnosť sa odložiť nedá.

*Zdroj: Sociálna poisťovňa a štatistický úrad SR
**Zdroj: Výskumný tím UMB a DDS Tatra banky, a.s., údaje sú prepočítané na súčasné ceny, pri II. pilieri sa počíta so vstupom v r. 2019 a s agresívnou stratégiou, odhad dôchodku z III. piliera je prepočítaný na 10 rokov

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/personal/sporenie-investovanie-poistenie/dochodok/dochodok-urovni/