Dôchodok na úrovni

Sami sa rozhodnite, aký bude váš dôchodok

Posledné dôchodkové analýzy ukazujú, že ak si chceme udržať životný štandard aj v penzii, už sa nebudeme môcť spoľahnúť na štát, ale sami budeme zodpovední za výšku svojho dôchodku.

Prečo?

Slovenský dôchodkový systém je založený na troch pilieroch. Základom dôchodkového systému je Sociálna poisťovňa, ktorá vypláca tzv. štátny dôchodok (I. pilier), ktorý funguje na priebežnom financovaní. To znamená, že z peňazí, ktoré pracujúci zaplatia na dôchodkové poistenie, sú obratom vyplácané dôchodky súčasným dôchodcom. Peniaze sa nezhodnocujú, len sa presúvajú od pracujúcich k dôchodcom.

Tento systém nie je vyhovujúci, lebo vyzbierané peniaze už teraz nestačia na výplatu dôchodkov. Sociálna poisťovňa musí chýbajúcu sumu vykryť zo štátneho rozpočtu. V budúcnosti sa situácia ešte zhorší.

Dôvodom je demografia

Pôrodnosť na Slovensku je výrazne nižšia ako bola v 70-tych a 80-tych rokoch a v budúcnosti bude počet pracujúcich klesať a počet dôchodcov narastať. Na jedného dôchodcu v súčasnosti do Sociálnej poisťovne prispieva 1,6 pracujúcich ľudí. Pomer sa vyrovná v roku 2040. V roku 2060 bude na jedného dôchodcu prispievať už len 0,74 pracujúceho.

Posledných 20 rokov sa znižuje pôrodnosť, klesá počet pracujúcich, no počet dôchodcov rastie

Nedostatok zdrojov v Sociálnej poisťovni zapríčiní, že reálne dôchodky sa budú znižovať a vek odchodu do dôchodku bude narastať. Zvyšovanie dôchodkového veku sa deje už teraz. Do dôchodku už neodchádzame vo veku 62 rokov ako pred pár rokmi. Súčasní tridsiatnici by  do dôchodku mali odísť až vo veku 66 - 67 rokov.

Okrem štátneho dôchodku je tu aj II. pilier (DSS) a III. pilier (DDS). Tieto dva piliere môžu pomôcť zaistiť, aby bol váš celkový dôchodok vyšší.

Zlaté dôchodkové pravidlo hovorí: Zabezpečte si aspoň 2/3 pôvodného príjmu

Projekcia miery náhrady mzdy pri odchode do dôchodku

Projekcia miery náhrady mzdy pri odchode do dôchodku

Zdroj: Model „DYNREG“, Univerzita Mateja Bela (2018). Pri I. a II. pilieri príklad ilustruje náhradu mzdy v prípade 40-ročného sporenia klienta s priemernou mzdou, s investovaním do rizikovejších dôchodkových fondov a so zohľadnením demografického vývoja. Miera náhrady z III. piliera je postavená na základe nastavenia priemerného sporenia klientov DDS Tatra banky.

Starobné dôchodkové sporenie - II. pilier DSS

Časť odvodov z I. piliera sa prostredníctvom dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS) investuje a váš dôchodok sa tak môže navýšiť o výnos z investovania. Do tohto sporenia nemusíte zaplatiť nič z vlastných peňazí.

Doplnkové dôchodkové sporenie – III. pilier DDS

Ak si chcete na dôchodku udržať aspoň základný štandard, je v dnešnej dobe nevyhnutné sporiť si aj z vlastných peňazí. Doplnkové dôchodkové sporenie (DDS), na ktoré vám môže prispievať aj zamestnávateľ. Vďaka daňovej úľave je atraktívne pre všetkých a jeho správne nastavenie dokáže zabezpečiť chýbajúci zvyšok príjmu.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/personal/sporenie-investovanie-poistenie/dochodok/dochodok-urovni/